Ξεχαρβαλωμένη ήταν η Αρχή!

Πριν από έναν χρόνο περίπου η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), που αποτελεί διακυβερνητική οργάνωση για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, έστειλε εμπειρογνώμονες στη χώρα μας, για να ελέγξουν το σχετικό σύστημα της Ελλάδας. Αυτοί λοιπόν διαπίστωσαν ότι εκεί κυρίως που χωλαίνει η χώρα μας είναι στη λειτουργία της λεγόμενης Επιτροπής του άρθρου 7, δηλαδή της Εθνικής Αρχής της οποίας προΐσταται ο κ. Ζορμπάς. Μάλιστα, στη σχετική Σύσταση 26 της FATF έκριναν ότι η Ελλάδα δεν πληρούσε κανένα κριτήριο συμμόρφωσης, όπως βέβαια και στις περισσότερες Συστάσεις.

Ποιοι ευθύνονται για το ξεχαρβάλωμα της Αρχής

Η έκθεση των εμπειρογνωμόνων της FATF, που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2007, καταλογίζει στην ελληνική πολιτεία τα εξής:
– Η Εθνική Αρχή είναι ακατάλληλα δομημένη, έτσι ώστε δεν μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά της. Ποιος φταίει γι’ αυτό, κ. Αλογοσκούφη, εσείς ή ο κ. Ζορμπάς;
– Υπάρχει πρόβλημα σχετικά με την ανεξαρτησία και αυτονομία της Εθνικής Αρχής. Ποιος φταίει γι’ αυτό, κ. Αλογοσκούφη, εσείς ή ο κ. Ζορμπάς;
– Η Εθνική Αρχή δεν έχει επαρκή και έγκαιρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που έχουν οι οικονομικές και δικαστικές αρχές. Ποιος φταίει γι’ αυτό, κ. Αλογοσκούφη, εσείς ή ο κ. Ζορμπάς;
– Επίσης, δεν υπάρχουν επαρκή συστήματα ασφάλειας των πληροφοριών που συλλέγει. Ποιος φταίει γι’ αυτό, κ. Αλογοσκούφη, εσείς ή ο κ. Ζορμπάς;
– Η Εθνική Αρχή δεν διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνική υποδομή, στοιχεία που την οδηγούν σε έλλειψη αποτελεσματικότητας, πράγμα που σημαίνει ότι το συνολικό σύστημα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος πάσχει από αναποτελεσματικότητα. Ποιος φταίει γι’ αυτό, κ. Αλογοσκούφη, εσείς ή ο κ. Ζορμπάς; Ποιος έχει διορίσει άσχετους με το αντικείμενο υπαλλήλους στην Επιτροπή, εξυπηρετώντας κομματικούς και ρουσφετολογικούς σκοπούς; Ποιον ρόλο εποπτείας και συντονισμού σε εθνικό επίπεδο προσέδωσε στην Αρχή το υπουργείο Οικονομίας; Με ποιο εξειδικευμένο προσωπικό την ενίσχυσε; Ποιους μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών με τις δικαστικές και άλλες αρμόδιες αρχές θέσπισε;

Σε αυστηρή επιτήρηση η χώρα μας

Μετά την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της FATF του Ιουνίου του 2007 η χώρα μας έχει τεθεί σε αυστηρή επιτήρηση για τις αδυναμίες στην πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σημειώνουμε ότι είναι η μόνη χώρα μέλος της FATF που έχει τεθεί σε αυτού του βαθμού την επιτήρηση. Γι’ αυτό, το υπουργείο Οικονομίας σπεύδει, μεσούντος του θέρους, να καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο που ενσωματώνει την Οδηγία 2005/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υιοθετεί τις περισσότερες υποδείξεις των εμπειρογνωμόνων της FATF. Ο Γ. Αλογοσκούφης θα αναγκαστεί εκών άκων να δεχθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία της FATF σε ανώτατο επίπεδο, και εκεί, απολογητικά, θα πρέπει κάτι να τους δείξει. Γι’ αυτό κατέθεσε το νομοσχέδιο και κοντά σ’ αυτό βρήκε την ευκαιρία να αποπέμψει τον ενοχλητικό κ. Ζορμπά.
Σημειώνουμε, τέλος, ότι το άρθρο 7 του ισχύοντος νόμου προβλέπει ότι ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής (ήδη Επιτροπής) μπορεί να είναι συνταξιούχος δικαστικός ή εκπρόσωπος του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ το νομοσχέδιο που κατατέθηκε προβλέπει στο ίδιο άρθρο τη σύσταση Επιτροπής αντί της Εθνικής Αρχής και πρόεδρο της Επιτροπής ορίζει ανώτατο εν ενεργεία εισαγγελικό λειτουργό, κατά παράβαση του άρθρου 89 του Συντάγματος.
Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, έτσι, και την Εθνική Αρχή στραπατσάρει, και με τους θεσμούς φαίνεται ότι παίζει.


Σχολιάστε εδώ