ΞΕΚΙΝΑ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

Μέχρι στιγμής πάντως, η κυβέρνηση παρά τις ανησυχίες των υπηρεσιακών παραγόντων για την επιτυχία του εγχειρήματος, δείχνει αμετάπειστη και «θα αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν και κατόπιν αναλόγως θα πράξει» όπως μας ανέφερε αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου. Συνεπώς:
– Την 1η Αυγούστου, 250.000 «νέοι ασφαλισμένοι» θα προστεθούν στο 1.000.000 του ΙΚΑ. Χωρίς χώρους, χωρίς υποδομές, χωρίς εκπαίδευση των υπαλλήλων, χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντάσσονται:
– Τα Ταμεία του ΗΣΑΠ, της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος, το ΤΑΠΑΕ, «Η Εθνική», το ΤΑΠ/ΟΤΕ, και το Ταμείο ΕΤΒΑ. Τα εντασσόμενα αυτά Ταμεία διατηρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού χορήγησης σύνταξης. Επίσης:
Ο ΟΑΠ/ΔΕΗ εντάσσεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως Αυτοτελής Τομέας (ΤΑΠ/ΔΕΗ – Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ) με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, προκειμένου «να μην υπάρξει παραβίαση του άρθρου 34 του ν.2773/99 σχετικά με την ενσωματωμένη στα στοιχεία πάγιου κεφαλαίου της ΔΕΗ περιουσία των εργαζομένων. Ο ΤΑΠ/ΔΕΗ διαφυλάττει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που είχε ο ΟΑΠ/ΔΕΗ. Ακόμη:
– Από την 1η Αυγούστου, ο κλάδος κύριας ασφάλισης του ΤΑΝΠΥ εντάσσεται ως Αυτοτελής Τομέας, με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια στον ΟΑΕΕ. Στον ίδιο φορέα, επίσης από 1ης Αυγούστου, εντάσσεται και το Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων.
Ακόμη:
– Από την 1η Αυγούστου 2008 οι κύρια ασφαλισμένοι των Ταμείων Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού των Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) εντάσσονται στο κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΑΕΕ.
– Από την 1η Αυγούστου 2008 και για πρώτη φορά, συνιστάται κλάδος επικουρικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ με σκοπό τη καταβολή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.
Στην επικουρική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται προαιρετικά (μετά από αίτησή τους) οι ελεύθεροι επαγγελματίες – ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ, καθώς και του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλον επικουρικό φορέα και έχουν ηλικία έως 60 χρόνων. Στην επικουρική ασφάλιση του ΟΑΕΕ εντάσσονται από 1ης Αυγούστου, με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης των Αρτοποιών και αυτό των πρατηριούχων καυσίμων.

«Χαώδης η κατάσταση»

Ηγετικά συνδικαλιστικά στελέχη, όπως ο κ. Στάθης Ανέστης (εκπρόσωπος τύπου ΓΣΕΕ), και ο «καθ’ ύλην αρμόδιος» πρόεδρος της Ομοσπονδίας των εργαζομένων στα Ασφαλιστικά Ταμεία Γ. Κουτρουμάνης, προβλέπουν «πρωτοφανές αλαλούμ», ενώ θεωρούν πιθανότατο το γεγονός να παρουσιαστούν μεγάλες καθυστερήσεις στη καταβολή των συντάξεων και την εκπλήρωση των παροχών των Ταμείων.
Με βάση τον επίμαχο νόμο, με τις ενοποιήσεις:
– Δεν μεταβάλλονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος και το είδος των παροχών των φορέων και των κλάδων που ενοποιούνται.
– Δεν θίγεται η υπηρεσιακή, μισθολογική κατάσταση και η εξέλιξη του προσωπικού που υπηρετεί στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
– Τηρούνται ειδικοί, διακριτοί λογαριασμοί για κάθε Ταμείο που εντάσσεται ως ξεχωριστός τομέας.
– Οι νέοι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα έχουν ενιαία διοίκηση (διοικητικό συμβούλιο) με καθορισμένες αρμοδιότητες και με συμμετοχή εκπροσώπων των εντασσόμενων επαγγελματικών κλάδων.
– Προβλέπονται ενιαίες διευθύνσεις Διοικητικού, Οικονομικών Υπηρεσιών, Μηχανογραφικών Εφαρμογών και Επιθεώρησης (θα υπάρξουν δηλαδή ενιαίοι ελεγκτικοί μηχανισμοί για την είσπραξη των εσόδων).
– Ο κάθε τομέας συνεισφέρει στα λειτουργικά έξοδα του νέου Οργανισμού, ανάλογα με τα έσοδά του.
Το «κρας τεστ» για την κυβέρνηση της ΝΔ ως προς την εφαρμογή του νέου νόμου, που τόσες αντιδράσεις ξεσήκωσε (τον κατήγγειλαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και τα Συνδικάτα ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) είναι θέμα ημερών. Τυχόν επαλήθευση των -δυσμενέστατων προβλέψεων- είναι προφανές πως θα δημιουργήσει ένα ακόμη μείζον πρόβλημα στο ήδη επιβαρημένο πολιτικό σκηνικό και τις απαισιόδοξες εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Μια εξέλιξη που απεύχεται η κυβέρνηση της ΝΔ, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τις εκρηκτικές αντιδράσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων, στην περίπτωση που καθυστερήσει η καταβολή συντάξεων και παροχών.


Σχολιάστε εδώ