Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες

Η παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας, όπως αυτή διαμορφώνεται στη σημερινή εποχή, είτε μας βρίσκει σύμφωνους είτε διαφωνούμε μ’ αυτήν, αποτελεί μια πραγματικότητα την οποία ουδείς μπορεί να αγνοεί.
Οι νέες τεχνολογίες οδηγούν με ταχύτητες, πολλές φορές ασύλληπτες για τα δικά μας δεδομένα, σε ανατροπές στον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής, της κατανάλωσης και της εμπορίας.
Θα ήταν τραγικό λάθος εάν επιχειρούσαμε να προσεγγίσουμε τα προβλήματα της αγροτικής παραγωγής της χώρας μας αγνοώντας αυτήν την πραγματικότητα.
Το ερώτημα που εύλογα γεννιέται από τις παραπάνω διαπιστώσεις είναι το εξής: Με ποιον τρόπο θα διοχετευθεί στον αγροτικό κόσμο η πληροφόρηση για τις νέες τεχνολογίες, τι επιπτώσεις θα έχει στον τρόπο κατανάλωσης και πώς αυτή θα γίνει κατανοητή, ώστε να υπάρξουν οι αντίστοιχες ενέργειες προσαρμογής;
Οι αγρότες πρέπει να κατανοήσουν τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας, να ενημερωθούν σωστά για όσα γίνονται και πρόκειται να γίνουν, και να αποκτήσουν έγκαιρα πρόσβαση σ’ αυτές τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να γνωρίζουν στον χρόνο που απαιτείται ό,τι αφορά την παραγωγική διαδικασία και τη διάθεση των αγροτικών τους προϊόντων.
Υπάρχει όμως τεράστιο κενό σ’ αυτό το ζήτημα από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, και το ΠΑΣΟΚ, που είναι ένας πολιτικός και κομματικός φορέας που κύρια εκπροσωπεί τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου, θα πρέπει να συμβάλει ενεργά στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
Είναι βέβαιο ότι ο κόσμος που ασχολείται με την παραγωγή και ενδιαφέρεται ή υποχρεούται να ζήσει από αυτήν βομβαρδίζεται καθημερινά με ποικίλα μηνύματα που αφορούν τον νέο περιβάλλοντα χώρο της οικονομίας, τα οποία μεγαλώνουν την ανασφάλεια που νιώθει για την εργασία του, δεδομένου ότι δεν διαφαίνεται η δυνατότητα βοήθειας από πουθενά.
Η κατάσταση αυτή έχει συνέπεια να αυξηθεί η δυσπιστία του αγροτικού κόσμου σε όλους τους θεσμούς της πολιτείας που τον αφορούν άμεσα κι έτσι επιδιώκει βραχυπρόθεσμα και συγκυριακά οφέλη, γιατί αισθάνεται μετέωρος και ανασφαλής.
Αποτελεί λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ πρώτιστη προτεραιότητα να εγκύψει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα στο μεγάλο αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγρότες μας και να καταθέσει προτάσεις για την αντιμετώπιση της νέας πραγματικότητας της παγκοσμιοποίησης.
Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που το αγροτικό ζήτημα της χώρας μας αναδεικνύεται σε καίριο πολιτικό ζήτημα. Πρέπει να θυμηθούμε και την περίοδο του 1910, όταν ουσιαστικά ξεκίνησε από τους αγρότες και με την πλήρη καθοδήγηση και στήριξη των Φιλελευθέρων και ιδιαίτερα των σοσιαλιστών της εποχής, της σχολής του Μονάχου Γερμανίας, η μεταρρύθμιση, που οδήγησε σε επαρκή παραγωγή που στήριξε τον αγώνα της χώρας μας στους Βαλκανικούς πολέμους και στην απελευθέρωση της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θράκης.
Τότε κατοχυρώθηκε, ουσιαστικά, ο ρόλος των Συνεταιρισμών, που ήταν το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την επιτυχή εφαρμογή του πολιτικού σχεδίου που υπήρχε.
Ο ρόλος του συνεταιριστικού κινήματος υπήρξε εξίσου αποφασιστικής σημασίας και στην περίοδο που ακολούθησε τη Μικρασιατική Καταστροφή. Χρησιμοποιήθηκε δηλαδή και τότε από την πολιτική ηγεσία της χώρας ως εργαλείο για την εφαρμογή του τότε πολιτικού σχεδιασμού για ποσοτική παραγωγή που έλυσε με μεγάλη επιτυχία το διατροφικό πρόβλημα του λαού μας.
Εξίσου σημαντικός για την ελληνική οικονομία υπήρξε ο ρόλος του συνεταιριστικού κινήματος και μετά το 1950 για τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά.
Είναι σημαντικό να ανατρέχουμε σ’ αυτές τις ιστορικές φάσεις και να ενθυμούμαστε τους πρωτοπόρους του συνεταιριστικού κινήματος, μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση έχουν ο Μαρίνος Αντύπας και ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής και σοσιαλιστές αγωνιστές των αρχών του περασμένου αιώνα, καθώς επίσης και τον θετικό ρόλο που έπαιξαν ο πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Αλέξανδρος Παπαναστασίου και ο Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος για την ανάπτυξη και προώθηση του συνεταιριστικού κινήματος.
Είναι απολύτως αναγκαίο να δοθούν λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματα των αγροτών, για να μπορέσουν να παραμείνουν στα χωράφια τους και να εξακολουθούν να παράγουν τα προϊόντα τους, που είναι τόσο πολύτιμα για την εθνική μας οικονομία.
Δεν πρέπει να αρκούμαστε να λέμε ότι οι αγρότες οφείλουν να παράγουν ανταγωνιστικά και επώνυμα προϊόντα.
Πρέπει να τους βοηθήσουμε να το πετύχουν αυτό.
Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ανοίξει τον διάλογο με τους αγρότες για όλα τα θέματα που τους απασχολούν, ώστε να αισθανθούν την παρουσία, το ενδιαφέρον μας και τη συμπαράστασή μας στον αγώνα για την επιβίωσή τους στον σκληρό διεθνή ανταγωνισμό.


Σχολιάστε εδώ