ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το ότι οι πολίτες δικαιούνται αποζημίωση σε περίπτωση κακοδιοίκησης από υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα θα έπρεπε να αποτελεί δεδομένο στην ευρωπαϊκή Ελλάδα του 2008. Επειδή όμως τίποτε δεν είναι σίγουρο, το υπουργείο Εσωτερικών θέτοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη εισήγαγε τον θεσμό της λειτουργίας των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας.
Το άκρως σημαντικό με αυτές τις επιτροπές είναι ότι δεν αναλαμβάνουν μόνο την αποζημίωση των πολιτών σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης, αλλά και όταν αυτές δεν διεκπεραιώνονται μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Οι επιτροπές αποτελούνται από συμβούλους ή παρέδρους του Ελεγκτικού ή του Νομικού Συμβουλίου και από υπαλλήλους του υπουργείου Εσωτερικών.
Το συγκεκριμένο μέτρο, σε συνδυασμό με την καταβολή του συνόλου της αποζημίωσης στον πολίτη, δημιουργεί μια πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση, η οποία δεν λειτουργεί πλέον απρόσωπα, αλλά αποδίδονται οι όποιες ευθύνες σε συγκεκριμένους υπαλλήλους.
«Στόχος μας είναι ο ενημερωμένος πολίτης ο οποίος θα καθίσταται σύμμαχος της προσπάθειάς μας για μια Δημόσια Διοίκηση σύγχρονη, ποιοτική, αποτελεσματική και διαφανή», υπογραμμίζει ο υφυπουργός Εσωτερικών Χρήστος Ζώης.


Σχολιάστε εδώ