Στην Ευρώπη για τη διανομή της κρατικής διαφήμισης!

Το «Π» είχε αποκαλύψει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με δημοσίευμά του στις 15 Ιουνίου.

Στην ερώτησή του ο έλληνας ευρωβουλευτής αναφέρει ότι: «Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 261/97, για την κατανομή της κρατικής διαφήμισης στα έντυπα μέσα ενημέρωσης, πρέπει να συνεκτιμάται: (α) το κόστος καταχώρισης, (β) η απήχηση του διαφημιστικού μέσου στο ευρύ κοινό και (γ) η απήχηση του μέσου σε συγκεκριμένες κατηγορίες κοινού. Το άρθρο 2 όμως εξαιρεί δημόσιες επιχειρήσεις στις οποίες το δημόσιο δεν κατέχει μεν την πλειοψηφία των μετοχών, αλλά ασκεί έλεγχο και ορίζει τις διοικήσεις τους». Η κατανομή αυτής της τεράστιας διαφημιστικής δαπάνης, κατά τον ευρωβουλευτή, «παραβιάζει κάθε κριτήριο αποδοτικότητας της διαφημιστικής επένδυσης και σκανδαλωδώς ευνοεί ορισμένες εκδοτικές επιχειρήσεις έναντι των υπολοίπων».

Στη συνέχεια ρώτησε την Κομισιόν τι «μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να πάψει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση και να υπάρξει νομικό πλαίσιο για τη διαφημιστική δαπάνη των δημόσιων επιχειρήσεων που ελέγχονται από το κράτος, ώστε να γίνονται σεβαστές οι αρχές της δημοκρατίας, της ισοπολιτείας, της στήριξης του Τύπου της περιφέρειας, αλλά και οι αρχές του ανταγωνισμού που καταπατούνται βίαια».

Στην απάντησή της η Ν. Κρόες επισημαίνει ότι «κατ’ αρχήν, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι, μέσω της εφαρμογής των πολιτικών τους για τις διαφημιστικές δαπάνες, οι δημόσιες επιχειρήσεις ενδέχεται να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους επιλεκτικά οικονομικό πλεονέκτημα κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ που απαγορεύει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων».

Σημειώνεται από τον ευρωβουλευτή πως «κατ’ αυτόν τον τρόπο η Κομισιόν ρίχνει το μπαλάκι στη διοίκηση του ΟΠΑΠ ΑΕ και τον εποπτεύοντα υπουργό κ. Λιάπη», οι οποίοι στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου απάντησαν ότι «η εταιρεία (σ.σ.: ΟΠΑΠ ΑΕ) δεν προτίθεται να δημοσιοποιήσει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις μέχρι σήμερα χορηγίες και τη διαφημιστική της καμπάνια, όπως αυτά ζητήθηκαν με την υπ’ αριθ. πρωτοκ. 1355/79/31.10.2007 ερώτηση αίτηση των βουλευτών Γ. Δραγασάκη, Τ. Κουράκη, Π. Λαφαζάνη και Γ. Ψαριανού».

Το «Π» υπενθυμίζει σήμερα πώς κατανεμήθηκε η κρατική διαφημιστική δαπάνη, όπως την καταμετράει η ΕΙΗΕΑ, τα τελευταία 4 χρόνια από το 2004 (κυβερνήσεις Σημίτη – Καραμανλή). Από το 2005 ως και το 2007 είναι φανερή η άνοδος των δωρεάν εφημερίδων, οι οποίες, χωρίς πιστοποιημένη κυκλοφορία, καταλήγουν να εισπράττουν το μεγαλύτερο μέρος της κρατικής διαφημιστικής δαπάνης.

2004 
	α/α	Εφημερίδα	Αξία
	1	«Τα Νέα»	2.608.382
	2	«Ελευθεροτυπία»	2.472.435
	3	«Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία»	2.335.653
	4	«Βήμα της Κυριακής»	2.161.705
	5	«Καθημερινή της Κυριακής»	2.105.157
	6	«Ημερησία»	1.894.656
	7	«City Press»	1.850.967
	8	«Ελεύθερος Τύπος»	1.741.824
	9	«Έθνος Κυριακής»	1.505.526
	10	«Sport Time»	1.388.314
2006
	α/α	Εφημερίδα	Αξία
	1	«Metrorama»	3.931.935,34
	2	«City Press»	2.919.734,46
	3	«Τα Νέα»	2.850.148,48
	4	«Πρώτο Θέμα»	2.839.416,66
	5	«Το Βήμα της Κυριακής»	2.803.301,94
	6	«Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία»	2.427.817,85
	7	«Έθνος της Κυριακής»	2.080.803,94
	8	«Ελευθεροτυπία»	2.064.890,70
	9	«Η Καθημερινή της Κυριακής»	1.938.041,26
	10	 «Ο Κόσμος του Επενδυτή»	1.776.408,60


2005
	α/α	Εφημερίδα	Αξία
	1	«Metro»	2.428.671
	2	«City Press»	1.925.263
	3	«Τα Νέα»	1.667.593
	4	«Έθνος της Κυριακής»	1.469.846
	5	«Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία»	1.433.178
	6	«Ελευθεροτυπία»	1.283.365
	7	«Το Βήμα της Κυριακής»	1.243.677
	8	«Ο Κόσμος του Επενδυτή»	1.089.541
	9	«Η Καθημερινή της Κυριακής»	1.052.040
	10	«Αδέσμευτος Τύπος» (Ρίζος)	1.022.848
2007 
	α/α	Εφημερίδα	Αξία
	1	«Metrorama»	6.219.714,05
	2	«City Press»	4.179.524,06
	3	«Πρώτο Θέμα»	3.530.069,13
	4	«Το Βήμα της Κυριακής»	3.314.227,31
	5	«Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία»	3.064.110,81
	6	«Τα Νέα»	3.062.767,63
	7	«Ο Κόσμος του Επενδυτή»	2.668.132,69
	8	«Έθνος της Κυριακής»	2.625.968,60
	9	«Η Χώρα της Κυριακής»	2.607.493,08
	10	«Η Καθημερινή της Κυριακής»	2.483.420,11


Σχολιάστε εδώ