Προγραμματική συμφωνία ΙΟΜ και Πανεπιστημίου Αθηνών

Προγραμματική συμφωνία του ΙΟΜ με το Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών και Επικοινωνιακού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αθηνών για την παιδεία στα ΜΜΕ. Στόχος της εν λόγω συνεργασίας του ΙΟΜ με το ΕΨΕΕΣ είναι, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών των δύο φορέων, η καταπολέμηση του ελλείμματος ως προς τη διάχυση της πληροφόρησης για θέματα σχετικά με την παιδεία στα μέσα και η παροχή πρόσθετων γνώσεων επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης στον ευρύτερο ακαδημαϊκό χώρο. Ειδικότερα, οι δύο φορείς συμφώνησαν στην, από κοινού, ανάληψη δράσης για την προβολή και πρόοδο της αγωγής στα ΜΜΕ εκπαιδευτικών, γονέων και παιδιών.
Η δράση αυτή θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης και προγραμμάτων διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς στην Αθήνα και την ελληνική περιφέρεια, τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και άλλων συναφών εκδηλώσεων για εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά, αποσκοπώντας στη διάχυση των στόχων της αγωγής στα ΜΜΕ και στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού.
Ταυτόχρονα το ΙΟΜ έγινε μέλος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα Συμφέροντα των Τηλεθεατών (European Association for Viewers Interests – EAVI Website: http://www.eavi.eu/). Το EAVI είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική διεθνής ένωση που έχει ιδρυθεί με την οικονομική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η προσχώρηση του ΙΟΜ έχει στόχο να συμβάλει στην εκπροσώπηση και την προώθηση των συμφερόντων των θεατών των οπτικοακουστικών μέσων στην Ευρώπη.


Σχολιάστε εδώ