Πρέπει τα καταστήματα να έχουν πινακίδα ότι κάνουν εκπτώσεις

Πρέπει οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι είναι υποχρέωση των καταστημάτων να αναγράφονται διπλές τιμές στα προϊόντα, δηλαδή η αρχική τιμή και η τιμή των εκπτώσεων ή να αναγράφεται το ποσό της έκπτωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες ομοειδών προϊόντων σε πινακίδα με την προϋπόθεση βέβαια ότι σε κάθε είδος υπάρχει η αρχική τιμή.
Στις προσφορές πρέπει να υπάρχει ανηρτημένη πινακίδα που να ενημερώνει ότι γίνονται προσφορές. Επίσης, το προϊόν πρέπει να έχει δύο τιμές, την αρχική και την τιμή προσφοράς (όχι σε ποσοστό έκπτωσης).
Τέλος, εάν διαπιστώσετε ότι οι εκπτώσεις είναι πλασματικές, παραπλανητικές ή ανακριβείς ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση να το καταγγείλετε στην ΕΚΠΟΙΖΩ στο τηλεφωνικό κέντρο 210 330.44.44. ή στον τετραψήφιο αριθμό 1520 της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
Για τους παραβάτες η νομοθεσία προβλέπει τιμωρία με πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.


Σχολιάστε εδώ