Η Ολυμπιακή αξιοποίηση προχωρεί

Η εταιρεία Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. έχει αναλάβει το έργο του σχεδιασμού και της υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης και ρεαλιστικής στρατηγικής για την αξιοποίηση και την ανάδειξη της υλικής κληρονομιάς των Ολυμπιακών Αγώνων και ήδη αποδίδει καρπούς.
Προσδιορίστηκαν σε πρώτη φάση και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού οι μακροπρόθεσμοι στρατηγικοί στόχοι για κάθε μία από τις εγκαταστάσεις.
Για τον σκοπό αυτό, απαιτήθηκαν εντατικές διαβουλεύσεις με τον κόσμο της οικονομίας, τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς, αλλά και τις οργανώσεις του αθλητισμού και του ευρύτερου μη κυβερνητικού τομέα.
Η εταιρεία προωθεί στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης της απασχόλησης, πάντοτε στα πλαίσια της δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Προσελκύει μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων της.
Χρησιμοποιεί σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης, όπως οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), για τη μετασκευή των εγκαταστάσεων δημόσιου ενδιαφέροντος. Πολλές εγκαταστάσεις αποδόθηκαν σε νέες δημόσιες χρήσεις, απαραίτητες για την πόλη, τη διοίκηση, την παιδεία, τον αθλητισμό.
Παράλληλα από τους έξι διεθνείς διαγωνισμούς παραχώρησης εγκαταστάσεων, επετεύχθησαν εντυπωσιακά αποτελέσματα, καθόσον το Δημόσιο απαλλάσσεται μακροπρόθεσμα από έξοδα συντήρησης ύψους πολλών εκατομμύριων ευρώ ετησίως.
Επιπρόσθετα, η βραχυχρόνια αξιοποίηση άλλων εγκαταστάσεων έχει συμβάλει κι αυτή σημαντικά προσφέροντας την ευκαιρία στους πολίτες να παρακολουθήσουν σε αυτές μοναδικές πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δράσεις.
Επιστρέφουμε στους πολίτες το μέρισμα της μεγάλης τους προσπάθειας με όρους κοινωνίας.


Σχολιάστε εδώ