Η «ΔΙΑΔΡΟΜΗ» ΤΟΥ «SPORTIME» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ»

Την ίδια ώρα ο Β. Ρέστης πολιορκεί τον ραδιοφωνικό σταθμό του ομίλου και αν και συναντά συνεχώς δυσκολίες φαίνεται πως τουλάχιστον έχει εξασφαλίσει τον έλεγχό του. Αν και διαψεύδεται έντονα, φαίνεται πως οι προσδοκίες του επεκτείνονται και στην απόκτηση του
«Sportime».
Το «Π» σήμερα παρουσιάζει τη διαδρομή του σκανδάλου
«Sportime», όπως κατεγράφη και παρουσιάστηκε στη συνέντευξη Τύπου της ΕΣΗΕΑ, από τον νομικό της σύμβουλο Λάζαρο Μπελίτση. Στοιχεία από αυτήν τη διαδρομή υπάρχουν ήδη στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ (www.esiea.gr), εδώ όμως το «Π» δίνει τον χώρο για την εκτεταμένη παρουσίαση της υπόθεσης, με συμπληρωματικά στοιχεία από την έρευνα του
Λ. Μπελίτση. Κομβικός είναι ο ρόλος των τραπεζών -κρατικών και ιδιωτικών- που έσπευδαν να δανείσουν τους επιχειρηματίες, ενώ το «εύρημα» που ανέχθηκαν όλοι (κυβερνήσεις, τράπεζες), ΕΣΗΕΑ, δημοσιογράφοι) είναι η μεταβίβαση του σήματος σε μια υπεράκτια εταιρεία και οι διαρκείς αλλαγές εκδοτικών εταιρειών στις δύο εφημερίδες. Αποτέλεσμα; Ακόμη και σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία για τις οφειλές των διαφόρων εφημερίδων στα ασφαλιστικά ταμεία και προς το κράτος (φορολογία), ενώ οι εργαζόμενοι στα δύο φύλλα δεν θεωρούνται ούτε καν απολυμένοι, αφού οι εφημερίδες απλώς ανέστειλαν την έκδοσή τους.
Στο «σκάνδαλο Sportime» πρωταγωνιστούν οι εξής εταιρείες:
– Δύο από την πλευρά Ανδρουλιδάκη: Κλέβερ Ελλάς και Ευρωπαϊκός Τύπος.
– Τουλάχιστον 8 από το νέο
ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι: SUNSEEKER, Point Εκδοτική,
SPORTIME Εκδοτική Τουριστική Διαφημιστική Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρεία Ευρωπαϊκό Κέντρο Αθλητικού Τύπου, Magenta, Impatur Εκδοτική, KFFO Εκδοτική
ΑΕ, SPORTS MAN Εκδοτική ΑΕ.
Στην «Αθλητική Ηχώ» εμφανίζονται λιγότερες εταιρείες: η
Αθλητική Εκδοτική – Τεχνολογίας – Συμμετοχών – Διαφημιστική
Εμπορική ΑΕ, η ELMAN SPORT Εκδοτική και η Impatur Εκδοτική.

Η διαδρομή των εταιρειών και των τραπεζών:
SPORTIME
1990
To 1990 o Μιχάλης Ανδρουλιδάκης και η Μαρία Μαρκοπούλου συνιστούν την εταιρεία Κλέβερ Ελλάς, η οποία εκδίδει την εφημερίδα «Επενδυτής».
1994
– Στις 12/1/1994 ο Μιχάλης Ανδρουλιδάκης και ο Αθανάσιος Βιλδιρίδης συνιστούν την εταιρεία Ευρωπαϊκός Τύπος Εκδοτικές Επιχειρήσεις, με τον διακριτικό τίτλο Maxline με κεφάλαιο 120.000.000 δρχ.
– Στις 11/2/1994 η Κλέβερ Ελλάς καταθέτει στο υπουργείο Εμπορίου το σήμα της «Sportime».
– Η Κλέβερ Ελλάς στις 15/7/1994 μεταβιβάζει το σήμα «Sportime» στον Ευρωπαϊκό Τύπο.
2001
– Το 2001 η Αγροτική, με διοικητή τον κ. Π. Λάμπρου, με την υπ’ αριθμ. 407/19-3-2001 σύμβαση παροχής βραχυπροθέσμου δανείου και την 407Β/9-4-2001 πρόσθετη πράξη, χορηγεί δάνειο 1.350.000.000 δρχ. στην Ευρωπαϊκός Τύπος, με εγγυητή τον ίδιο τον Μιχάλη Ανδρουλιδάκη. Επειδή το δάνειο δεν πληρώθηκε στις 31.7.2002 επέβαλε για το ποσό των 4.350.884 ευρώ κατάσχεση στο σήμα «Sportime».
– Νωρίτερα, στις 3.4.2001, η Αγροτική, με την υπ’ αριθμ. 424/3.4.2001 βραχυπρόθεσμη σύμβαση δανείου, χορηγεί στην Κλέβερ, δηλαδή στον Ανδρουλιδάκη, άλλο δάνειο 500.000.800 δρχ. για εγγύηση του οποίου δέχεται την υπέρ αυτής σύσταση ενεχύρου επί του σήματος «Επενδυτής».
– Η Τράπεζα Πειραιώς, με την υπ’ αριθμ. 118/1999 σύμβαση χορήγησης πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό, χορήγησε στον Μιχάλη Ανδρουλιδάκη δάνειο 6.500.000.000 δρχ. Μόλις δε τον Απρίλιο του 2001 (δηλαδή τον ίδιο μήνα που ενεχυριάζεται στην Αγροτική το σήμα «Επενδυτής»), συνιστάται υπέρ της τραπέζης ενέχυρο των 7.800 ονομαστικών μετοχών του Ανδρουλιδάκη στην Ευρωπαϊκός Τύπος. Δίδεται δηλαδή δάνειο 6,5 δισ. δρχ. με εγγύηση μετοχές ονομαστικής αξίας 78.000.000 δρχ.
– Στον παραπάνω χορό των δανείων υπάρχει και εμπλοκή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 2407/2006 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η Εθνική Τράπεζα, με διαδοχικές συμβάσεις παροχής πιστώσεως δι’ αλληλοχρέου λογαριασμού των ετών 1995 και 1997, χορήγησε δάνειο στον Ευρωπαϊκό Τύπο, δηλαδή τη Maxline, με ενέχυρο τις απαιτήσεις αυτής από την «Άργος», που αφορούν τις πωλήσεις του «Sportime».
2002
2. Στις 16.12.2002 η Maxline μεταβιβάζει το σήμα αντί 200.000 ευρώ στην εταιρεία Sunseeker («μεθ’ όλων των επ’ αυτού βαρών»), η οποία εδρεύει στον Παναμά και η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον Θ. Χριστόπουλο και στη συνέχεια από τη Φρύνη Οντόνι. Η Εθνική Τράπεζα με την από 11.11.2003 αγωγή της στράφηκε κατά της Maxline και της Point.
3. Στις 18.12.2002, δύο ημέρες μετά, συγκροτείται η Point ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ με κεφάλαιο 60.000 ευρώ μόνο, από τους Θεοδόσιο Χριστόπουλο και Στυλιανό Χατζηδάκη (αριθμ. συμβολ. 39628, συμβολαιογράφος Β. Χρόνης) και στο ΔΣ μετέχουν οι Θεοδ. Χριστόπουλος, Αθαν. Κυριακόπουλος και Σουσάνα Νικία.
4. Την ίδια μέρα, 18.12.2002, λόγω αδυναμίας εξοφλήσεως υπό του Μ. Ανδρουλιδάκη του δανείου των 6.500.000.000 δρχ., η Τράπεζα Πειραιώς βγάζει σε δημόσιο πλειστηριασμό τις μετοχές της Maxline. Οι μετοχές κατακυρώνονται στον μοναδικό υπερθεματιστή, την Point Εκδοτική, αντί 6.240.005 ευρώ, το οποίο φέρεται να κατέβαλε ολόκληρο δι’ ισοπόσου τραπεζικής επιταγής της Τράπεζας Πειραιώς σε διαταγή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η καταβολή του τιμήματος γίνεται 2 μήνες (18.2.2003) μετά τον πλειστηριασμό και την κατακύρωσή του στην Point. Μετά τη μεταβίβαση του σήματος στη Sunseeker, αυτή στις 24.12.2002 παραχωρεί την αποκλειστική χρήση του σήματος στην Point για δέκα χρόνια έναντι μισθώματος 100.000 ευρώ κατ’ έτος.
2005
– Την 4.3.2005 ιδρύεται η
SPORTIME Εκδοτική Τουριστική Διαφημιστική Συμμετοχών. Η εταιρεία αυτή συνεχίζει την έκδοση της εφημερίδας «Sportime» από 1.7.2005 έως την 27.11.2006.
2006
– Την 1.2.2006 η Point πτωχεύει.
– Στις 27.11.2006 ιδρύεται η Sports Man Εκδοτική ΑΕ.
2007
– Με την υπ’ αριθμ. 217/27.2.2007 απόφαση του Πολ. Πρ. Αθηνών, η
Sportime Εκδοτική κ.λπ. ΑΕ κηρύσσεται σε πτώχευση με χρόνο παύσεως πληρωμών την 20.11.2006.
– Στις 3.7.2007 συνιστάται και φέρεται έκτοτε ως εκδότης του «Sportime» η Ανώνυμη Εταιρεία Ευρωπαϊκό Κέντρο Αθλητικού Τύπου με κεφάλαιο 60.000 ευρώ κατατεθειμένο από την Magenta AE.
– Εν τω μεταξύ στις 6.7.2007 ιδρύεται η KFFO Εκδοτική ΑΕ.
2008
– Την 14.1.2008 συνιστάται η Impatatur Εκδοτική ΑΕ, με κεφάλαιο 60.000 ευρώ κατατεθειμένο από την Magenta AE, η οποία αναλαμβάνει την έκδοση των εφημερίδων
«Sportime» και «Αθλητική».
«Αθλητική Ηχώ»
και «Αθλητική Φωνή»
1991
– Τα σήματα «Αθλητική Ηχώ» και «Αθλητική Φωνή» κατατέθηκαν στις 20/3/1991 από την Α. Σέμπος – Γ. Γεωργαλάς ΑΕ Εκδοτικές Επιχειρήσεις, με αριθμό κατάθεσης 111369 και εγκρίθηκαν με την 9759/94 απόφαση Δικαστηρίου Σημάτων.
2004
– Με τις 2361/6-2-04 και 7722/19-5-04 πράξεις τα σήματα μεταβιβάστηκαν στην Curmel Limited που εδρεύει στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.
– Την 26/5/04 καταχωρείται στο μητρώο ΑΕ με ΑρΜΑΕ 56805/01/ Β/04/237 η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο Αθλητική Εκδοτική – Τεχνολογίας -Συμμετοχών – Διαφημιστική Εμπορική ΑΕ.
2006
– Στις 30/11/06 καταχωρείται στο μητρώο ΑΕ με ΑρΜΑΕ 6197/01/ ΝΤ/Β/06/225 η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο Elman Sport ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ.
2007
– Η Elman Sport ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ στις 25/10/07 αντικαθιστά τους τίτλους «Αθλητική Ηχώ» και «Αθλητική Φωνή» με τους τίτλους «Αθλητική» και «Αθλητική Δευτέρας».
– Την 14.1.2008 συνιστάται η Impatatur Εκδοτική ΑΕ που αναλαμβάνει την έκδοση και του «Sportime» και της «Αθλητικής».


Σχολιάστε εδώ