«Σκαστή» παρανομία ο διορισμός Ευθύμογλου στη ΔΕΗ!

Ο τίτλος θα μπορούσε να είναι γλαφυρός. «Αμάρτησα για τον φίλο μου», ο οποίος είναι τόσο φίλος, που ούτε μια μέρα δεν έμεινε χωρίς μισθό…
Η διοίκηση Αθανασόπουλου, με την επιλογή αυτή, έρχεται και παραβιάζει επιδεικτικά κάθε έννοια νομιμότητας και χρηστής διοίκησης, προχωρώντας προκλητικά και αυθαίρετα σ’ έναν τόσο σημαντικό διορισμό που καταφανώς πάσχει.
Πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, για διοικητική πράξη την οποία ο νόμος 3438/14-2-2006, που μεταξύ άλλων ρυθμίζει και θέματα που αφορούν τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), απαγορεύει ρητά και απόλυτα.
Για του λόγου το αληθές, και προκειμένου να σχηματίσει άποψη ο κάθε αναγνώστης, ιδού το άρθρο 16 του συγκεκριμένου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης, αυτούσιο:
16. «Τα μέλη της ΡΑΕ δεν επιτρέπεται, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους, με οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή να απασχολούνται, με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση των οποίων οι δραστηριότητες υπάγονται, άμεσα ή έμμεσα, στον έλεγχο και την εποπτεία της ΡΑΕ. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβε το μέλος της ΡΑΕ κατά τη διάρκεια της θητείας του.»
Παρακάμπτοντας το πνεύμα και το γράμμα της συγκεκριμένης διάταξης, το ΔΣ της ΔΕΗ, κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Ιουνίου 2008, ανακοινώνει πανηγυρικά με δελτία Τύπου τον διορισμό στην επιχείρηση του κ. Ευθύμογλου, του οποίου μάλιστα το εγκώμιο πλέκει ο κ. Αθανασόπουλος, σημειώνοντας ότι ο νέος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος θα έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας των Επιτελικών Γενικών Διευθύνσεων!
Ένα πρόσθετο στοιχείο που καθιστά ακόμη πιο ιταμή την επίμαχη απόφαση είναι το γεγονός της παραίτησης του κ. Ευθύμογλου από τη ΡΑΕ, της οποίας ήταν μέλος, στις 23 Ιουνίου, μία μόλις ημέρα δηλαδή πριν από τη μη νόμιμη τοποθέτησή του στη ΔΕΗ!
Είναι δηλαδή προφανές ότι οι άνθρωποι με υπερχειλή την αλαζονεία όχι μόνο παραβιάζουν τον νόμο, αλλά δεν κρατούν καν τα προσχήματα. Γεγονός που αποκαλύπτει την όλη αντίληψη που εμφανώς διατρέχει την κορυφή της διοίκησης. Ότι αντιλαμβάνεται δηλαδή και αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη ΔΕΚΟ της χώρας, ούτε λίγο ούτε πολύ, ως τιμάριο και φέουδό της.
Είναι δυνατόν, θα σκεφτεί κανείς, να ενεργεί αγνοώντας ή γράφοντας τους νόμους στα παλαιά του υποδήματα ο διοικητής μιας μεγάλης δημόσιας επιχείρησης;
Η πορεία του ρεπορτάζ οδήγησε πράγματι σε μια έωλη ή τουλάχιστον περίεργη γνωμοδότηση που θεωρεί τον διορισμό του κ. Ευθύμογλου νόμιμο, διότι, λέει, η ΔΕΗ ουσιαστικά έχει… ιδιωτικοποιηθεί. Άρα θεωρεί ότι εξ αυτού του λόγου δεν υφίσταται τάχα κώλυμα. Πρόκειται όμως για τερτίπι, για νομική λαθροχειρία, αφού μια προσεκτική ανάγνωση του άρθρου 16, ακόμη και από έναν πρωτοετή φοιτητή της Νομικής, καταδεικνύει ότι έτσι κι αλλιώς η ΔΕΗ ελέγχεται και εποπτεύεται από τη ΡΑΕ. Ποιος κοροϊδεύει ποιον; Τους διέφυγε άραγε ότι, συχνά πυκνά, για πλείστα όσα θέματα ενεργειακής πολιτικής και ρυθμίσεων προσφεύγουν στη ΡΑΕ;
Όσον αφορά πάντως τον καθηγητή της Νομικής κ. Φορτσάκη, που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προέβη στην εν λόγω ευνοϊκή γνωμοδότηση, η οποία παρακάμπτει τον νόμο, που θεσμοθετήθηκε ειδικά για να αποτρέπει τη δυνατότητα να φεύγουν π.χ. ο πρόεδρος μιας Ανεξάρτητης Αρχής και να πιάνει δουλειά σε επιχείρηση, π.χ. τράπεζα, την οποία επόπτευε… Ουδέν σχόλιον!
Για έναν από τους δύο πρωταγωνιστές της ιστορίας τώρα, τον κ. Ευθύμογλου, οι αναφορές του συνημμένου βιογραφικού του φαίνεται να δίνουν έμφαση κυρίως στη μετά το ’77 δράση και παρουσία του, ενώ είναι γνωστό ότι θήτευσε στη ΔΕΗ και κατά την περίοδο της χούντας. Γι’ αυτό το διάστημα, από το ’72 και μετά, τα τελευταία δηλαδή χρόνια της απριλιανής δικτατορίας, λέγεται από εργαζόμενους της ΔΕΗ ότι ο κ. Ευθύμογλου δεν διακρίθηκε ιδιαίτερα για την… αντιστασιακή του δράση.
Αντιθέτως, προχώρησε σε καρατομήσεις ουκ ολίγων υπαλλήλων! Μια διάψευση επ’ αυτών εννοείται ότι θα ήταν ευπρόσδεκτη.
Επανερχόμενοι, τέλος, στη γνωμοδότηση του κ. Φορτσάκη, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΡΑΕ έχει άμεση ρυθμιστική αρμοδιότητα (εποπτεία – έλεγχος) όσον αφορά τα αιολικά πάρκα, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια. Και η ΔΕΗ έχει άμεση συνάφεια με τη ΡΑΕ, η οποία εγκρίνει μεταξύ των άλλων τα τιμολόγια του ρεύματος, καθορίζει σε ποιους ιδιώτες θα δώσει ηλεκτρική ενέργεια, ρυθμίζει ποιοι παραγωγοί θα δώσουν ρεύμα στη ΔΕΗ.
Στο «διά ταύτα» της ιστορίας όμως, το ζητούμενο δεν είναι τι κάνει ο κάθε διορισμένος κ. Αθανασόπουλος, αλλά τι κάνει ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης και συνολικά η κυβέρνηση.
Είναι ενημερωμένος για τη σημαντική αυτή υπόθεση ο κ. Φώλιας και, αν ναι, τι έχει κάνει μέχρι σήμερα για την αποκατάσταση της νομιμότητας;
Μια ξεκάθαρη, κύριε υπουργέ, απάντηση είναι το λιγότερο που θα περίμενε κανείς.


Σχολιάστε εδώ