Η οικονομία των ΜΜΕ

– Bestend: Κέρδη για πρώτη χρονιά στην Bestend, την εταιρεία του «Κόσμου του Επενδυτή». Το 2007 εμφάνισε κέρδη προ φόρων ύψους 355.858 ευρώ, έναντι ζημιών 957.607 ευρώ το 2006. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε τα 37.730.947 ευρώ το 2006, έναντι 33.025.852 ευρώ το 2006. Οι συσσωρευμένες ζημίες της εταιρείας ανέρχονται σε 3.521.807 ευρώ.
– Κέρδος Εκδοτική: Με αυξημένα κέρδη προ φόρων ύψους 1,74 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2007 για την εκδοτική εταιρεία του «Κέρδους», έναντι κερδών προ φόρων ύψους 831.000 ευρώ το 2006. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2007 ανήλθε σε 10,59 εκατ. ευρώ, έναντι 8,95 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η καθαρή θέση της εταιρείας στο τέλος της χρήσης διαμορφώθηκε στο 1,6 εκατ. ευρώ το 2007, έναντι ζημιών 596.000 ευρώ το 2006.
– Τυποεκδοτική: Κέρδη προ φόρων ύψους 67.685 ευρώ για την εκτυπωτική εταιρεία του ΚΚΕ το 2007, έναντι κερδών προ φόρων 198.994 ευρώ το 2006. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε στα 57.800.272 ευρώ το 2007, έναντι 50.045.661 ευρώ το 2006. Οι συσσωρευμένες ζημίες της ανέρχονται σε 298.383 ευρώ, ενώ στα ακίνητά της έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ύψους 14,2 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το ανεξόφλητο των οποίων στις 31/12/2007 ανερχόταν σε 8,2 εκατ. ευρώ.
– Media2day: Κέρδη προ φόρων ύψους 34.055 ευρώ το 2006 για την εταιρεία που εκδίδει τον «Μέτοχο» και ελέγχει το Euro2day.gr., έναντι κερδών προ φόρων 26.225 ευρώ το 2006. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 2.637.037 ευρώ το 2007, έναντι 2.506.828 ευρώ το 2006.
– Τηλεκίνηση: Κέρδη προ φόρων 674.005 ευρώ το 2007, έναντι κερδών προ φόρων 658.031 ευρώ το 2006 εμφάνισε η Τηλεκίνηση, της οποίας πρόεδρος είναι ο Μανούσος Μανουσάκης. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε τα 2.408.938 ευρώ το 2007, έναντι 2.387.008 ευρώ το 2006.


Σχολιάστε εδώ