Ψάχνετε για δουλειά;

— Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με την προκήρυξη Αριθμ. 1/332Μ/2008 που δημοσιεύθηκε στο τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ.Φυλ. 241-22/5/2008 προκηρύσσει την πλήρωση επτά (7) θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής:
TE: 1 ΔΕ: 1 ΥΕ: 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 28970-30024, Ελευθερίας 50.

— ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Τσιμισκή 29, με την προκήρυξη Αριθμ. 1/208Μ/2008 που δημοσιεύθηκε στο τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ.Φυλ. 250-27/5/2008 προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων της κατηγορίας ΠΕ τακτικού προσωπικού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2310-370190.

— Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΟΑΝΙΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ με την προκήρυξη Αριθμ. 1/300Μ/2008 που δημοσιεύθηκε στο τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ.Φυλ. 252-27/5/2008 προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής:
ΠΕ: 2 ΔΕ: 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 26920-51670.

— Από το ΑΣΕΠ εκδόθηκε η πρόσκληση – ανακοίνωση (ΦΕΚ 254/26.5.2008 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πρόσληψη τροφίμων βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2.10.2006).

— Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 497/28-5-2008 τ. Γ΄ δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις οκτώ (8) θέσεων ΔΕΠ ως εξής:
Ιατρική Σχολή (210-7462045)
Τομέας Υγείας Μητέρας – Παιδιού
– Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική – Νεογνολογία».
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής – Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
– Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία – Νευροφυσιολογία».
Τμήμα Φιλολογίας (210-7277960)
Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας
– Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία: 19ος – 20ος αιώνας».
Τομέας Κλασσικής Φιλολογίας
– Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».
Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας\
– Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία».
– Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Λαογραφία».
Τμήμα Χημείας (210-7274341)
Τομέας Οργανικής Χημείας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας
– Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Χημεία. Πολυμερικά Νανοϋλικά».
– Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία – Φαρμακοχημεία».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 05/08/2008.

— Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» με την προκήρυξη Αριθμ. 1/180Μ/2008 που δημοσιεύθηκε στο τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ.Φυλ. 234-20/5/2008 προκηρύσσει την πλήρωση εννέα (9) θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής:
TE: 5 ΥΕ: 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2610-622420, Ανδρούτσου 27α , Πάτρα.

— Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Ν. ΛΕΣΒΟΥ με την προκήρυξη Αριθμ. 1/56Μ/2008 που δημοσιεύθηκε στο τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ.Φυλ. 254-28/5/2008 προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής:
ΠΕ: 1 TE: 1 ΔΕ: 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 22540-51362.

— Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Ν. ΑΡΤΑΣ με την προκήρυξη Αριθμ. 1/663Μ/2008 που δημοσιεύθηκε στο τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ.Φυλ. 232-19/5/2008 προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής:
ΠΕ: 1 ΔΕ: 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2683-36018.

— Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ με την προκήρυξη Αριθμ. 1/69Μ/2008 που δημοσιεύθηκε στο τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ.Φυλ. 235-21/5/2008 προκηρύσσει την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής:
ΠΕ: 1 TE: 2 ΔΕ: 1 ΥΕ: 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 210-8040523, Αγίας Παρασκευής 22, Ν. Πεντέλη.

— ΤΟ 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με την προκήρυξη Αριθμ. 1/99Μ/2008 που δημοσιεύθηκε στο τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ.Φυλ. 236-21/5/2008 προκηρύσσει την πλήρωση εννέα (9) θέσεων τακτικού νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 210-7494040.

— ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» με την προκήρυξη Αριθμ. 1/631Μ/2008 που δημοσιεύθηκε στο τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ.Φυλ. 246-26/5/2008 προκηρύσσει την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων τακτικού προσωπικού ως εξής: ΠΕ: 7 TE: 6 ΔΕ: 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΦΕΚ ΑΣΕΠ 246/2008.

— Η ΑΜΙΓΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ» που εδρεύει στη Πτολεμαΐδα Ν. Κοζάνης με την προκήρυξη Αριθμ. 1/69Μ/2008 που δημοσιεύθηκε στο τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ.Φυλ. 243-23/5/2008 προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως εξής:
ΠΕ: 3 TE: 1 ΔΕ: 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 24630-53571.

— Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι εστάλη προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1Π/2008, που αφορά στη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά εκατόν είκοσι (120) θέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ 16.01 Μουσικής για τα σχολικά έτη 2008-2009 και 2009-2010.
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

— Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διοίκηση 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής
Η Διοίκηση της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής προτίθεται να προβεί στην κάλυψη κενών οργανικών θέσεων προσωπικού, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ήάλλες δημόσιες υπηρεσίες και ΝΠΔΔ. Για αυτό το λόγο καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, Ζαχάρωφ 3 Αθήνα, ΤΚ 115 21, 213-2010465, 213-2010467.

— Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών προτίθεται να καλύψει κενές οργανικές θέσεις προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από άλλα Υπουργεία, ΝΠΔΔ και δημόσιες υπηρεσίες. Για αυτό το λόγο καλούνται οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να μεταταχθούν στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού του Υπουργείου Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου, από 26/05/2008 έως και 30/06/2008 και πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-6508396, 210-6508388.

— Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας Το «Κωνσταντοπούλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας προτίθεται να καλύψει κενές οργανικές θέσεις προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ΑΕΙ και για το λόγο αυτό καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Δ/νση Διοικητικού – Τμήμα Προσωπικού, Αγίας Όλγας 3-5, 142 33 Ν. Ιωνία, από 30/06/2008 έως και 31/07/2008 και πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-2790111.

— Επιμελητήριο Βοιωτίας Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, προτίθεται να δεχθεί, για την κάλυψη κενής οργανικής θέσης και την στελέχωση του Παραρτήματος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, στη Θήβα του Ν. Βοιωτίας, προσωπικό με μετάταξη από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ. Για το λόγο αυτό καλεί, τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Επιμελητήριο Βοιωτίας, Λ. Κουτσοπετάλου 1, 32100 Λιβαδειά, από 9/06/2008 έως και 11/07/2008 και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-28281.

— Ινστιτούτο Ερεύνης Νοσημάτων Θώρακος Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
Το Ινστιτούτο Ερεύνης Νοσημάτων Θώρακος Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη κενών οργανικών θέσεων προσωπικού, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ. Καλούνται οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να μεταταχθούν στην Υπηρεσία μας, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο γραφείο Προσωπικού του Ινστιτούτου από 05/06/2008 έως και 05/07/2008 και πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-8210653 εσωτ.24.

— Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή προτίθεται να καλύψει πέντε (5) κενές οργανικές θέσεις Κατηγορίας ΥΕ Φυλάκων με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα Προσωπικού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής μέχρι τη Πέμπτη 31 Ιουλίου 2008 την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-6878924-5.

— Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» προτίθεται να καλύψει πέντε (5) κενές οργανικές θέσεις με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού του Νοσοκομείου, Ελ. Ζωγράφου 2, Τ.Κ. 546 34 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-969334.

— Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να δεχθεί, για τη στελέχωση των Υπηρεσιών του, μετάταξη προσωπικού από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., πλην Ο.Τ.Α.. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Διαχείρισης – Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Πάρκο Αγ. Δημητρίου, T.Κ. 50 100 Κοζάνη), τηλ. 24610-56262.


Σχολιάστε εδώ