Νέα εθνική προοπτική

Τα γεγονότα σε διεθνές επίπεδο δεν καθοδηγούνται πάντα, συνήθως καθοδηγούν και απαιτούν νέους ή και παράλληλους προσανατολισμούς και είναι ευτυχείς εκείνοι οι λαοί των οποίων οι ηγεσίες τους διακρίνονται από διορατικότητα, εμπνέονται από όραμα και ευφορούνται από ειλικρινή πατριωτισμό.

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας και σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή μας, ο διεθνής μας ρόλος είναι πολλαπλός: α) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσουμε όλες τις δράσεις επωφελώς στο πλαίσιο των θεσμικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων της ΕΕ. β) Στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο προωθούμε τον πολιτισμικό και οικονομικό μας ηγεμονισμό και ήταν ολέθριο λάθος η εκποίηση του ΟΤΕ, δηλαδή η αποεθνικοποίηση ενός ισχυρού οικονομικού βραχίονα σε ξένα κρατικά συμφέροντα. γ) Με τη Ρωσία ορθώς αναπτύσσουμε τις διμερείς μας σχέσεις, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα. δ) Ορθώς επίσης προωθούμε στο πλαίσιο της Συνεργασίας των Παρευξείνιων Κρατών, γόνιμη και εποικοδομητική πολιτική και ο γεωστρατηγικός μας χώρος μας παρέχει πλείστα όσα πλεονεκτήματα για περαιτέρω βελτίωση.

Εκεί όμως που διανοίγονται τεράστιες προοπτικές για παράλληλη δράση της χώρας μας είναι η Μεσόγειος.

Αφορμή για τη σκέψη αυτή μας δίνει η ιδέα της Συνεργασίας σε οργανωμένο σχήμα των χωρών της Μεσογείου που επανέλαβε προσφάτως ο Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί.

Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη χαρά την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα και αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε την εθνική μας ικανοποίηση για τα φιλελληνικά του αισθήματα, τα οποία εξέφρασε κατά τον πλέον επίσημο τρόπο από του βήματος της Βουλής των Ελλήνων και βρήκαν ευρεία αποδοχή στον ελληνικό λαό.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα τις σαφείς και κατηγορηματικές θέσεις σε ό,τι αφορά στην Κύπρο «πρέπει να πέσει το τείχος της Λευκωσίας» είπε, όσο και εκείνες για το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας καθώς και τις θέσεις του για την ειδική σχέση της Τουρκίας με την ΕΕ.

Εκείνο, όμως, στο οποίο θέλουμε να σταθούμε ιδιαίτερα είναι η πρόταση για την Ένωση των Χωρών της Μεσογείου. Η πρόταση αυτή ανοίγει τεράστιες προοπτικές για την ανάπτυξη των οικονομικών, εμπορικών και πολιτιστικών σχέσεων των χωρών της Μεσογείου, μέσα στα πλαίσια μιας πράσινης οικονομίας και μιας νέας οικολογικής αντίληψης για τη Μεσόγειο μέσα από συνθήκες σταθερής και διαρκούς ειρήνης, ενώ για την Ελλάδα αποτελεί ένα νέο όραμα και μία μεγάλη ευκαιρία για να διαδραματίσει ένα δημιουργικό και ουσιαστικό ρόλο.

Η γεωγραφική της θέση, η οικονομική της υπεροχή, ο φιλειρηνικός της προσανατολισμός αποτελούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν τις εγγυήσεις για μια μεσογειακή πολιτική, παράλληλα με εκείνη την οποία ασκεί ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με εκείνη την οποία ασκεί στο πλαίσιο της συνεργασίας των χωρών του Ευξείνου Πόντου, όπως τονίσαμε παραπάνω.

Στο πλαίσιο αυτής της μεσογειακής προοπτικής, η Ελλάδα από τώρα και μεθοδικά και με βάση τα γεωστρατηγικά της πλεονεκτήματα, πρέπει να διεκδικήσει ως έδρα του Συντονιστικού Κέντρου για τη Συνεργασία των Μεσογειακών Χωρών την Κρήτη. Η Μεγαλόνησος αποτελεί γεωγραφικά τον ομφαλό της Μεσογείου αλλά και την πλέον ανεπτυγμένη περιοχή και ως εκ τούτου δικαιούται να αποτελεί την έδρα του Συντονιστικού Διοικητικού Κέντρου της Μεσογειακής Ένωσης.

Καλούμε την κυβέρνηση και τα κόμματα να προωθήσουν αυτήν την πρόταση.

e-mail: [email protected]


Σχολιάστε εδώ