Η ΑΤΕbank φροντίζει για το μέλλον

Σε νέα εποχή εισέρχεται πλέον η ΑΤΕbank εγκαινιάζοντας το Κέντρο Τεχνολογίας, που αποτελεί μια μεγάλης κλίμακας και στρατηγικής σημασίας επένδυση για το μέλλον της τράπεζας και των εταιρειών του ομίλου.

Η συνολική επένδυση κινήθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κόστους, εξαιτίας του σχεδιασμού και της επίβλεψης των έργων από ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών και στελεχών της τράπεζας, που επελέγησαν με κριτήριο την υψηλή υπευθυνότητα και την αδιάκοπη προσπάθεια αναζήτησης νέων τεχνολογιών και τεχνικών κατασκευής, με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Η υπεραξία του εκτιμάται στο πολλαπλάσιο του επενδεδυμένου κεφαλαίου και η αξία του έργου, ως υποδομής τεχνολογίας αιχμής, αναγνωρίζεται ήδη από την επιστημονική κοινότητα της χώρας.

Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας είναι ο βαθμός επίλυσης των θεμάτων της καθημερινότητας, αφού οι σύγχρονες υποδομές επιτρέπουν στην τράπεζα να κινηθεί πολύ πέρα από την παροχή παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών. Η ΑΤΕbank, με το σύγχρονο δίκτυό της και την τεχνολογική στήριξη που αναπτύσσει, μπορεί να συμβάλει πλέον στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και να προσφέρει ένα δίκτυο επαφής του πολίτη με το κράτος για μια σειρά από δραστηριότητες.

Το μέλλον ανήκει σε εκείνους τους τραπεζικούς οργανισμούς που στο διεθνοποιημένο περιβάλλον κατακτούν ηγετική θέση στα δίκτυα διανομής και είναι ικανοί να παρέχουν, με σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες, καινοτόμες, ολοκληρωμένες και προσωποποιημένες λύσεις στις ανάγκες της πελατείας τους, με συνεχή διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια και προσαρμοστικότητα.


Σχολιάστε εδώ