Δώστε μας στοιχεία για μεροληπτική πολιτική στην κρατική διαφήμιση!

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει απάντηση σε σχετική ερώτηση ευρωβουλευτή από στέλεχος της Επιτροπής. Στην απάντηση δηλώνεται πως «δεν μπορεί να αποκλειστεί πως, μέσω της εφαρμογής των πολιτικών τους για τις διαφημιστικές δαπάνες, οι δημόσιες επιχειρήσεις ενδέχεται να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις προσφέροντάς τους επιλεκτικά οικονομικό πλεονέκτημα».

Η Επιτροπή δηλώνει πως ως τώρα δεν έχει ενημερωθεί για χώρες που ασκούν τέτοια πολιτική, αλλά δηλώνει πως «θα ενδιαφερόταν να λάβει οποιαδήποτε περαιτέρω συγκεκριμένη πληροφορία που θα αποκαλύπτει ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες εξαιρούνται από τις προαναφερθείσες διατάξεις του ΠΔ 261/97 πράγματι διοχετεύουν τις διαφημιστικές τους δαπάνες με μεροληπτικό τρόπο προς επιλεγμένες επιχειρήσεις εκτύπωσης και έκδοσης». Πρακτικά, η Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο προς τις ελληνικές επιχειρήσεις που θίγονται από τον τρόπο κατανομής της κρατικής διαφημιστικής δαπάνης.

«Σωρεία παραβάσεων» καταγγέλλει ο ΣΗΠΕ

Ήδη υπάρχει ένας φορέας που διαμαρτύρεται επισήμως. «Σωρεία παραβάσεων του ΠΔ 261/97 και του Ν. 2328/95» στην κατανομή της κρατικής διαφημιστικής δαπάνης προς τον περιφερειακό Τύπο διακρίνει ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων, με επιστολή του προς τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης-Επικοινωνίας. Ο σύνδεσμος επικαλείται στοιχεία του υπουργείου Επικρατείας από την ιστοσελίδα του (www.minpress.gr) για το 2007, και σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως «ορισμένα υπουργεία παραβίασαν τον νόμο και δεν έδωσαν απολύτως τίποτα στα περιφερειακά ΜΜΕ», ενώ σε «άλλες περιπτώσεις δεν τηρήθηκε η ποσόστωση του ΠΔ 261/97, δηλαδή οι εφημερίδες της περιφέρειας έλαβαν ποσοστό πολύ κάτω του 12%». Κατά το ΣΗΠΕ, «τα στοιχεία σε αρκετές περιπτώσεις κρίνονται ανεπαρκή και δεν διασφαλίζουν μια απολύτως ξεκάθαρη εικόνα».

Τέλος, αξίζει να υπογραμμιστεί πως ανάλογη κινητικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει και για τους ισολογισμούς.


Σχολιάστε εδώ