7 στους 10 λένε ΟΧΙ στους γάμους ομοφυλοφίλων!

Αυτό το μήνυμα εκπέμπεται με σαφήνεια και καθαρότητα από πανελλαδική δημοσκόπηση (τηλεφωνική, σε δείγμα 602 συνεντεύξεων, σταθμισμένο) που πραγματοποίησε η εταιρεία RASS για «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» από 4 έως και 6 Ιουνίου, τις μέρες δηλαδή που το επίμαχο ζήτημα των γάμων των ομόφυλων ήταν στις πρώτες γραμμές της επικαιρότητας.

Όπως λοιπόν αναμφισβήτητα προκύπτει από τη δημοσκόπηση της RASS:

• Περίπου εφτά στους δέκα διαφωνούν με τους γάμους των ομόφυλων και μόνο δύο στους δέκα συμφωνούν.

• Ακόμα μεγαλύτερη είναι η αποδοκιμασία στη συζητούμενη δυνατότητα υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Εδώ η διαφωνία ξεπερνά τους οχτώ στους δέκα και η συμφωνία περιορίζεται στον έναν στους είκοσι!

• Αποδοκιμάζονται επίσης από πάνω από έξι στους δέκα οι πολιτικοί που τάχθηκαν με δηλώσεις τους υπέρ των γάμων των ομόφυλων, ενώ συμφωνούν μαζί τους μόλις δύο στους δέκα.

• Αποδοκιμάζεται επίσης κατά πλειοψηφία η σιωπή της Εκκλησίας, η μη αντίδρασή της.

• Αναγνωρίζεται πάντως απʼ την πλειοψηφία των ερωτηθέντων το δικαίωμα των ομόφυλων στο «σύμφωνο συμβίωσης».

Όχι στους γάμους ομόφυλων

Συγκεκριμένα (ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2 και 3) το 67,2% των ερωτηθέντων διαφωνεί με τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών. Μόνο το 19,6% συμφωνεί, ενώ ένα 13,1% δηλώνει ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί.

Είναι άξιο επισήμανσης ότι διαφωνούν, με αποκλίσεις, οι οπαδοί όλων των κομμάτων. Περισσότερο (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) οι οπαδοί της ΝΔ με ποσοστό 82,2%, αλλά και οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 61,7%, καθώς και των άλλων κομμάτων με ποσοστό, μικρότερο, 47,4%.

Επίσης, διαφωνία εκφράζεται από τους αποφοίτους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΙΝΑΚΑΣ 3). Περισσότερο από απόφοιτους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά κατά πλειοψηφία 48,4% έναντι 31,4%, και από απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ακόμα συντριπτικότερη είναι η αποδοκιμασία της δυνατότητας υιοθεσίας παιδιών από ζευγάρια ομόφυλων (ΠΙΝΑΚΑΣ 4).

Εδώ η αποδοκιμασία φτάνει στο 83,5% και η συμφωνία μόλις που αγγίζει το 6,4% (!), ενώ ένα άλλο 6,4% δηλώνει πως ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί.

Αποδοκιμασία και των πολιτικών…

Η καθαρότητα της θέσης της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού καταδεικνύεται και απʼ την αποδοκιμασία και των πολιτικών οι οποίοι με δηλώσεις τους τάχτηκαν υπέρ των γάμων των ομόφυλων.

Συγκεκριμένα (ΠΙΝΑΚΕΣ 5 και 6) το 64,9% των ερωτηθέντων διαφωνεί με τους πολιτικούς που τάχθηκαν υπέρ των γάμων αυτών και μόνο το 21,6% συμφωνεί, ενώ το 9,8% δηλώνει πως ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι αυτή η διαφωνία διατρέχει οριζόντια όλα τα κόμματα, με αποκλίσεις. Διαφωνία συγκεκριμένα εκφράζει το 78,6% των ψηφοφόρων της ΝΔ, αλλά και το 58,1% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ (έναντι του 27,4% που συμφωνεί), καθώς και το 47,9% των ψηφοφόρων των άλλων κομμάτων (έναντι του 34% που συμφωνεί).

Στο ερώτημα (ΠΙΝΑΚΑΣ 7) για το τι σημαίνει η νομιμοποίηση του γάμου ομόφυλων:

• Το 47,3% δηλώνει ότι έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες και παραδόσεις της ελληνικής κοινωνίας.

• Το 39,9% πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα διαμορφώσει αρνητικά πρότυπα και θα συμβάλει στη διάδοση της ομοφυλοφιλίας.

• Το 28,2% εκτιμά ότι δεν επηρεάζει ούτε θετικά ούτε αρνητικά την κοινωνία και τις σχέσεις των ανθρώπων.

• Το 25,5% πιστεύει ότι απαξιώνει τον θεσμό του γάμου.

… και της Εκκλησίας επειδή δεν αντιδρά

Πέραν όμως των πολιτικών, η πλειοψηφία της κοινής γνώμης αποδοκιμάζει εμμέσως και την Εκκλησία, επειδή μέχρι τώρα δεν έχει αντιδράσει στην επιχειρούμενη νομιμοποίηση του γάμου των ομόφυλων.

Έτσι (ΠΙΝΑΚΕΣ 8 και 9) το 56,1% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Εκκλησία πρέπει να αντιδράσει, έναντι του 40,8% που έχει αντίθετη άποψη.

Οι συχνά εκκλησιαζόμενοι με συντριπτικά ποσοστά 80,3% δηλώνουν πως η Εκκλησία πρέπει να αντιδράσει. Αντίθετα, οι σπάνια ή ποτέ εκκλησιαζόμενοι κατά πλειοψηφία 54,3% έναντι 42,3% εκτιμούν ότι δεν πρέπει.

Πάντως (ΠΙΝΑΚΕΣ 10 και 11) όταν τίθεται το ερώτημα «τι θα πρέπει να ισχύσει για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των ομοφυλόφιλων»:

• Το 57,7% αποδέχεται το δικαίωμα στο «σύμφωνο συμβίωσης».

• Το 31,2% δεν αναγνωρίζει ούτε καν αυτό το δικαίωμα.

• Το 17,2% συμφωνεί με το να έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται.

Υπέρ του δικαιώματος στο «σύμφωνο συμβίωσης» τάσσεται το 56,1% των οπαδών της ΝΔ, το 60% των οπαδών του ΠΑΣΟΚ και το 58% των οπαδών των άλλων κομμάτων.


Σχολιάστε εδώ