Η ώρα των συμβάσεων και της αναμέτρησης…

Στα επίπεδα της αγοραστικής δύναμης του 1984 αντιστοιχούν οι αποδοχές δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας, ενώ συνηγορεί στο «εύρημα» αυτό και η καθημερινότητα των ίδιων των εργαζομένων. Έτσι, στα «αρχηγεία» της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ ειδικές επιτροπές διαμορφώνουν το διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο η συνδικαλιστική ηγεσία του ιδιωτικού τομέα θα υποβάλει στις εργοδοτικές οργανώσεις αμέσως μετά την καταγγελία της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και το προεδρείο της ΑΔΕΔΥ στον αρμόδιο υπουργό Γ. Αλογοσκούφη, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν επεδίωξε καμιά επαφή με τους εκπροσώπους των δημοσίων υπαλλήλων.

Σημειώνεται πως, για να συγκλίνουν οι αποδοχές των ελλήνων μισθωτών με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα πρέπει «εδώ και τώρα» να χορηγηθούν αυξήσεις της τάξεως του 90% (!), ενώ αν το ύψος των αυξήσεων ακολουθήσει τα χνάρια των προηγούμενων συμφωνιών, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης της ΝΔ και παλαιότερα του ΠΑΣΟΚ, τότε μια τέτοια σύγκλιση δεν είναι εφικτή για τα επόμενα 10 χρόνια…

Στη ΓΣΕΕ οι συνδικαλιστικές παρατάξεις καταθέτουν διαφορετικές προτάσεις γι’ αυτό, έχει ενδιαφέρον ποια «συμμαχία» θα σχηματιστεί στη συνεδρίαση της ολομέλειας της διοίκησης, κατά την οποία θα καταγγελθεί η ΕΓΣΣΕ που ισχύει μέχρι το τέλος του 2007.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΓΣΕΕ Αλ. Καλύβης υποστηρίζει πως «φέτος θα πρέπει να είναι πολύ πιο τολμηρές οι διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και να στοχεύουν στην εναρμόνιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των ημερομισθίων και μισθών». Και ταυτοχρόνως, συνεχίζει ο κ. Καλύβης, η ΓΣΕΕ «πρέπει να κατέβει στη βάση, στους ίδιους τους εργαζόμενους, για να συνδιαμορφωθεί το διεκδικητικό πλαίσιο».

Στο εισοδηματικό μέρος οι προτάσεις που έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής είναι οι ακόλουθες:

• Η ΠΑΣΚΕ στηρίζει αυξήσεις της τάξεως του 10%. Το ΠΑΜΕ διεκδικεί κατώτατο μισθό 1.350 ευρώ, ενώ η Αυτόνομη Παρέμβαση «συγκλίνει» με τη

ΔΑΚΕ για διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στα 1.250 ευρώ (σταδιακά σε τρία χρόνια).

Στο θεσμικό μέρος της νέας Εθνικής ΓΣΣΕ που θα καταθέσει η ΓΣΕΕ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα αιτήματα:

• Αύξηση των ημερών αδείας (5 βδομάδες έπειτα από έναν χρόνο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη και 6 βδομάδες έπειτα από 5 χρόνια εργασίας). Αύξηση των τριετιών σε εργατοτεχνίτες και υπαλλήλους. Αύξηση του επιδόματος γάμου και παιδιών και 35 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας.

Δραματική είναι η μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων από τις συνεχείς πολιτικές λιτότητες που ακολουθούνται αρκετά χρόνια τώρα, υπογραμμίζει στο «ΠΑΡΟΝ» ο αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Ηλ. Βρεττάκος, που επισημαίνει ότι στον χώρο του Δημοσίου οι συνδικαλιστικές παρατάξεις συγκλίνουν για καθιέρωση ως βασικού μισθού από 1.1.2008 των 1.300 ευρώ (ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ – Αυτόνομη Παρέμβαση). Το ΠΑΜΕ διεκδικεί τα 1.400 ευρώ ως βασικό μισθό.

Στα θεσμικά αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: Ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας στο Δημόσιο. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Προστασία, αναβάθμιση και λειτουργική αυτοτέλεια της δημόσιας διοίκησης, αύξηση των πόρων για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και αναβάθμιση των αγαθών και των υπηρεσιών προς τους πολίτες, αύξηση των πόρων για Υγεία – Παιδεία, ένταξη κατηγοριών υπαλλήλων στα βαρέα και ανθυγιεινά κ.λπ.

Ο κ. Βρεττάκος τονίζει πως «είναι πρωτόγνωρη η επίθεση που δέχονται στο εισόδημά τους οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα» και, όπως υπογραμμίζει, η ακρίβεια, σε συνδυασμό με τις φορολογικές επιβαρύνσεις, υποβαθμίζει συνεχώς το βιοτικό τους επίπεδο. Το ζητούμενο, συνεχίζει ο συνδικαλιστής, είναι η επεξεργασία ενός προγράμματος δράσης που θα περιλαμβάνει μορφές πάλης, όπως συλλαλητήρια, απεργίες κ.λπ., που είναι προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η μαζική συμμετοχή του συνδικαλιστικού κινήματος, ώστε να προωθηθούν αποτελεσματικά οι διεκδικήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.


Σχολιάστε εδώ