Η θέση ισορροπίας

Όμως ένα Πολιτικό Συμβούλιο που στην πλειοψηφία του θα είναι «μη αρεστό» στον ηγέτη θα τον ωθήσει σε εξωθεσμική λειτουργία και στη συγκρότηση «παράπλευρων» συμβουλευτικών «κύκλων». Έτσι αντί να υπηρετηθεί η συλλογικότητα θα υπηρετηθούν τα «παράκεντρα». Έπειτα πρόσωπα που εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο από Συνέδριο εύκολα γλιστράνε στη λογική της μονιμότητας και της «βαρονίας», δηλαδή στον κατακερματισμό του ΠΑΣΟΚ σε τιμάρια!

l Κι όμως δεν είναι αδύνατον να βρεθεί η θέση ισορροπίας μεταξύ ηγέτη και συλλογικότητας, αρκεί τα πράγματα να τοποθετηθούν σωστά, με το «κεφάλι» επάνω και τα «πόδια» κάτω. Και εξηγούμεθα, θέτοντας προς συζήτηση ορισμένες απλές προτάσεις. Πρώτη πρόταση: ο γραμματέας να εκλέγεται από το Συνέδριο με τον πρόεδρο να έχει το δικαίωμα να προτείνει πρόσωπο της επιλογής του. Δεύτερη πρόταση: το Συνέδριο να εκλέγει αντιπρόεδρο του κόμματος ο οποίος θα έχει καθήκον να αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση που απαιτείται και το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλα τα πολιτικά όργανα. Μάλιστα για να περιφρουρηθεί η «αυτονομία» του αντιπροέδρου, ο πρόεδρος θα στερείται του δικαιώματος να προτείνει πρόσωπο δικής του επιλογής. Τρίτη πρόταση: το συνέδριο εκλέγει Κεντρική Επιτροπή, ως ανώτατο συλλογικό όργανο μεταξύ δύο διαδοχικών Συνεδρίων. Η Κεντρική Επιτροπή με τη σειρά της εκλέγει Πολιτικό Συμβούλιο το οποίο έχει την καταστατική υποχρέωση να αποφασίζει «εφ’ όλης της ύλης» μεταξύ δύο συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής. Στο Πολιτικό Συμβούλιο προεδρεύει ο πρόεδρος του κόμματος και σε περίπτωση απουσίας του ο αντιπρόεδρος. Το Πολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε εβδομάδα. Σε περίπτωση διαφωνίας προέδρου και Πολιτικού Συμβουλίου, συγκαλείται η Κεντρική Επιτροπή, που λύνει και τη διαφωνία. Σε περίπτωση διαφωνίας προέδρου και Κεντρική Επιτροπής συγκαλείται έκτακτο συνέδριο, με τη σύνθεση του προηγουμένου.

l Με αυτές τις προτάσεις υπηρετείται και η αναγκαία «ελευθερία» του ηγέτη και οι ανάγκες της συλλογικότητας, χωρίς να κατακερματίζεται το ΠΑΣΟΚ σε τιμάρια, ούτε να αφυδατώνονται πολιτικά τα συλλογικά όργανα.

ΥΓ.: Προσωπικά θα έβλεπα ως άριστη λύση μια «επιλογή» Γιώργου Παπανδρέου, ως προέδρου και Ευάγγελου Βενιζέλου, ως αντιπροέδρου…


Σχολιάστε εδώ