Ενότητα

Έτσι, αναζητούν τα «ηγετικά» προσόντα στη ρητορική δεινότητα μετά στόμφου, στην πομπώδη παρουσία, λες και τα προσόντα αυτά είναι ο καταλύτης για τη λύση των προβλημάτων του λαού. Και στο όνομα της εντυπωσιοθηρίας δεν καταστρώνονται συγκεκριμένες πολιτικές με βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, δεν διατυπώνονται θέσεις και κατευθύνσεις για τα μείζονα εθνικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και κυρίως δεν εκδηλώνεται η πίστη, η ειλικρίνεια στην προσέγγιση αυτών των θεμάτων, καθώς και η εμμονή στην επίτευξη των στόχων. Διαφεύγει επίσης από πολλούς ότι ο καλύτερος αρχηγός, ο ικανότερος να αντιμετωπίσει τον Καραμανλή, είναι γένους θηλυκού και ακούει στο όνομα ενότητα. Και αυτός ο αρχηγός υπονομεύεται, διαρρηγνύεται από τους οξείς τόνους και ανοίκειους χαρακτηρισμούς οι οποίοι απορρέουν από δηλώσεις αλλά και ψιθύρους. Είναι ανεπίτρεπτο και κατώτερο δημοσίων προσώπων που θέλουν με ήθος να διοικήσουν μια μεγάλη παράταξη αλλά και τον τόπο. Αγνοούν ότι η ενότητα δεν είναι επινόηση, δεν είναι επίφαση, αλλά συνεκτική ουσία για ένα συλλογικό σώμα όπως το κόμμα. Είναι η συγκολλητική ουσία στους αρμούς της δημοκρατικής παράταξης και χωρίς αυτή το σκάφος καταποντίζεται. Τι να το κάνουν το τιμόνι του, όταν τα ύφαλα δεν είναι αρραγή; Όταν τα πληρώματα δεν έχουν σύμπνοια, αλληλεγγύη, ταύτιση, ο καπετάνιος δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τον ασφαλή προορισμό.

Η ενότητα είναι πολυσήμαντη. Είναι πολιτική, ιδεολογική, οργανωτική, ψυχική! Η πολιτική ενότητα στηρίζεται στη συναποδοχή κοινών προγραμματικών θέσεων και στόχων, που βγαίνουν με την επεξεργασία μέσα από συλλογική προσπάθεια. Η ιδεολογική ενότητα σφυρηλατείται μέσα από τον ιδεολογικό επαναπροσδιορισμό της φυσιογνωμίας του Κινήματος, χαρακτηριστικά της οποίας είναι: α) ο ριζοσπαστισμός απέναντι στις φθαρμένες και διεφθαρμένες δομές του συστήματος. β) ο κοινωνισμός, ο προοδευτισμός σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων που καταπιέζουν τις ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις, γ) ο πατριωτισμός, όπως αυτός σηματοδοτήθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, και ο οποίος σε κρίσιμες φάσεις της πορείας των εθνικών θεμάτων τα επηρέασε θετικά, δ) η ιδεολογική ενότητα ολοκληρώνεται με ένα σύγχρονο όραμα για το εθνικό μέλλον των νέων γενεών στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Η οργανωτική ενότητα εξασφαλίζεται μέσα από την εσωκομματική δημοκρατία, η οποία καταξιώνεται με ελεύθερες και ακαθοδήγητες διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα όργανα, με κριτήρια την αξιοκρατία και την ικανοκρατία.

Και τέλος, η ψυχική ενότητα περνάει μέσα από την καλώς εννοούμενη συντροφικότητα, τον αλληλοσεβασμό, την κατανόηση και τη συναίσθηση ότι η υπόθεση την οποία υπηρετεί ένα κόμμα είναι υπόθεση λαϊκού συμφέροντος.

Οφείλουμε να τηρήσουμε ως κόρην οφθαλμού την ενότητα σε όλες τις μορφές της. Και κυρίως μετά τη 12η Νοεμβρίου. Φαίνεται όμως ότι όσο την έχουμε δεν συνειδητοποιούμε τη σημασία της. Όπως το οξυγόνο. Αντιλαμβανόμαστε την αξία του όταν το χάνουμε.

email: [email protected]


Σχολιάστε εδώ