εδώ Βρυξέλλες

>> Σε αυστηρό πλαίσιο για τον προσδιορισμό και των κριτηρίων υπολογισμού του ποσού αντιστάθμισης υπέρ των τραπεζών σε περιπτώσεις πρόωρης εξόφλησης δανείων προχωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μελλοντική οδηγία για την καταναλωτική πίστη. Το κείμενο της νέας οδηγίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η αντιστάθμιση θα περιορίζεται σε 1% του επιστρεφόμενου ποσού, όταν το επιτόκιο του δανείου είναι σταθερό για περισσότερα του ενός έτους και σε 0,5% στις λοιπές περιπτώσεις.

Αυτό αναφέρει σε απάντησή της προς τον ευρωβουλευτή της ΝΔ Γ. Παπαστάμκο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

>> Μετά από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως για την επικύρωση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, γνωστής και ως «συμφωνία ανοικτών ουρανών», αναφέρει η κ. Ρόδη Κράτσα, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Η συμφωνία αυτή αναμένεται να ισχύσει από την 30η Μαρτίου 2008.

Αντικειμενικός στόχος αυτής της συμφωνίας είναι η θέσπιση ενός Ανοιχτού Αεροπορικού Χώρου (ΑΑΧ), που θα δημιουργεί μια ενιαία αγορά για τις εναέριες μεταφορές μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, εντός του οποίου η ροή των επενδύσεων θα είναι ελεύθερη και οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες θα είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες χωρίς τον οποιονδήποτε περιορισμό, περιλαμβανομένων των εγχώριων αγορών αμφοτέρων των μερών.

>> Με θέμα τη «Διά Βίου Μάθηση» και με ιδιαίτερη αναφορά στην πολλαπλή σημασία της για τις γυναίκες η ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου έλαβε μέρος, με εισήγησή της, στο συνέδριο των γυναικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) που διεξήχθη στην Αθήνα από 12 έως 14 Οκτωβρίου.

Στις εργασίες του συνεδρίου, που έγιναν υπό την προεδρία της γερμανίδας ευρωβουλευτού Doris Pack και οργανώθηκαν με τη φροντίδα της ελληνίδας αντιπροέδρου των γυναικών του ΕΛΚ Κ. Παπακώστα οι γυναίκες ευρωβουλευτές είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν όλες τις πτυχές των εφαρμογών και πλεονεκτημάτων της γυναικείας συμμετοχής σε μέτρα «Διά Βίου Μάθησης» κάθε επιπέδου.


Σχολιάστε εδώ