Ένα ακόμη δωράκι στους «νταβατζήδες»

Άλλη μια ρύθμιση υπέρ των καναλιών και σε βάρος των εφημερίδων. Η κυβέρνηση αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού της ανταλλακτικής διαφήμισης, βάζοντας όριο ανώτατης έκπτωσης το 80%, αναδρομικά από την αρχή του έτους. Με βάση τη διάταξη αυτήν, η έκπτωση, που κινούνταν ως τώρα στο 90 ή και το 99%, τώρα μειώνεται στο 80% για όλα τα μέσα. Γεγονός που σημαίνει πως οι τηλεοπτικοί σταθμοί που έχουν ακριβότερα τιμολόγια θα ζητούν περισσότερα χρήματα από τις εφημερίδες, αφού μειώνεται η έκπτωση, και κατʼ επέκτασιν ο Τύπος θα χρωστάει διαρκώς στην Τηλεόραση! Η οποία ευνοείται και από την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Τηλεόρασης από την 1η Νοεμβρίου 2007.
Το νομοσχέδιο Αλογοσκούφη περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής αναφέρει πως με το άρθρο 22 αλλάζει η παράγραφος 6 του άρθρου 12 του ν. 2328/95 ως εξής: «Όταν συνάπτονται ανταλλακτικές συμβάσεις μεταξύ των πάσης φύσεως μέσων ενημέρωσης, για την αμοιβαία διαφημιστική προβολή τους, οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων υπολογίζονται με βάση την τιμή του καταλόγου, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση της χορηγούμενης έκπτωσης από τις τιμές του ειδικού τιμοκαταλόγου. Στην περίπτωση αυτήν η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% της αξίας του τιμοκαταλόγου της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Οι διατάξεις ισχύουν αναδρομικά από την 1.1.2007, ενώ για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται οι εκπτώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τα εκδοθέντα βιβλία των επιχειρήσεων».

Η εισηγητική έκθεση εκτιμάει το αντίθετο, πως με τις διατάξεις αυτές ενισχύονται εφημερίδες και περιοδικά: «καθίσταται εφικτή η διαφήμιση του ημερήσιου και περιοδικού Τύπου μέσω της τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας, αφού χωρίς την εν λόγω ρύθμιση δυσανάλογη διαφορά τιμολογίων τηλεοπτικής προβολής και καταχώρισης στον Τύπο θα απέκλειε την προβολή του Τύπου σε ανταλλακτική βάση». Το πώς θα συμβεί αυτό δεν διευκρινίζεται. Διότι είναι γνωστό πως οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν ακριβότερα τιμολόγια, ενώ οι εφημερίδες φθηνότερα. Συνεπώς η μείωση της έκπτωσης είναι φανερό πως ευνοεί τους ιδιοκτήτες των σταθμών, οι οποίοι με τις διατάξεις του νόμου Ρουσόπουλου ενισχύονται εντυπωσιακά, ωθούμενοι στη δημιουργία ομίλων.


Σχολιάστε εδώ