Ψάχνετε για δουλειά;

►►8 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ με την προκήρυξη Αριθμός 1/151Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 253/27 Ιουλίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι τριών (23) θέσεων μόνιμου προσωπικού ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας ως εξής:

ΔΕ: 8 ΥΕ: 15.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 25410/28398.

►►Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με την προκήρυξη Αριθμός 2/ 312Μ/ 2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αριθμός Φύλλου 294/16 Αυγούστου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων μόνιμου προσωπικού ΔΕ κατηγορίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2310/409810, Βασ. Όλγας 198.

►►Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ που εδρεύει στη Μυτιλήνη Νομού Λέσβου με την προκήρυξη Αριθμός 1/385Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αριθμός Φύλλου 250/27 Ιουλίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσεως με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΤΕ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 22510/27333, Καραντώνη 11, Μυτιλήνη.

►►Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ με την προκήρυξη Αριθμός 1/270Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 249/27 Ιουλίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση έξι (6) συνολικώς θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής:

ΠΕ: 2 ΤΕ:1 ΔΕ: 3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 22210/31000.

►►ΤΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ με την προκήρυξη Αριθμός 1/288Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 274/7 Αυγούστου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση τριάντα εννέα (39) θέσεων τακτικού προσωπικού ως εξής:

ΠΕ: 19 ΤΕ: 20.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 22940/72343, Ραφήνα.

►►Ο πρόεδρος του νομικού προσώπου παιδικών σταθμών δήμου Αετού Νομού Φλώρινας με την προκήρυξη Αριθμός 1/403Μ/ 2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αριθμός Φύλλου 272/3 Αυγούστου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης της κατηγορίας ΤΕ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 23860/41261.

►►Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ με την προκήρυξη Αριθμός 1/211Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αριθμός Φύλλου 265/1 Αυγούστου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) συνολικώς θέσεων μόνιμου προσωπικού ως εξής:

ΠΕ: 1 ΔΕ: 3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 25530/51732.

►►Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΟΛΟΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ με την προκήρυξη Αριθμός 1/335Μ/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 275/7 Αυγούστου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) συνολικώς θέσεων ως εξής:

ΠΕ: 2 ΔΕ: 1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 26240/41882.

►►ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώνει ότι προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις ΔΕΠ:

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

(τηλ. 210/7276807)

Τομέας: Φυσικής Εφαρμογών

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές Επικοινωνίες».

Τομέας: Φυσικής

Στερεάς Κατάστασης

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης».

Τομέας: Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Παρατηρησιακή Αστροφυσική».

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

(τηλ. 210/7277657)

Τομέας: Παιδαγωγικής

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης».

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. 210/7277474)

Τομέας: Μετάφρασης – Μεταφρασεολογίας

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Μεταφραστική Πράξη και νέες τεχνολογίες».

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (τηλ. 210/7462045)

Τομέας: Κοινωνικής Ιατρικής – Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοψυχιατρική».

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική».

Τομέας: Παθολογίας

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία».

Τομέας: Μορφολειτουργικός

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσιολογία».

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

(τηλ. 210/7274248)

Τομέας: Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ζωικού Κυττάρου και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία».

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

(τηλ. 210/7275872)

Τομέας: Ερμηνευτικός

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Βιβλική Θεολογία».

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

(τηλ. 210/7461119)

Τομέας: Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Γναθοπροσωπική Χειρουργική».

Τομέας: Προσθετολογίας

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία του Στοματογναθικού Συστήματος».

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ακίνητη Προσθετική».

Τομέας: Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Στόματος με εξειδίκευση στην Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών».

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. 210/7277970)

Τομέας: Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Αρχαιολογία με έμφαση στην Αρχιτεκτονική».

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Τέχνης: Νεοελληνική Τέχνη 18ος – 20ος αιώνας».

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία».

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

(τηλ. 210/3688043)

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική της διδακτικής πράξης».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 13/11/2007.

►►ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία κατά βαθμό και ειδικότητα:

• Δύο (2) θέσεις Επιμ. Β΄ Μαιευτικής Γυναικολογίας

• Δύο (2) θέσεις Επιμ. Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας

• Μία (1) θέση Επιμ. Β΄ Ορθοπαιδικής.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 15/10/2007.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 23820/56604.

►►Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη 30) Νομού Αττικής με την προκήρυξη Αριθμός 2/2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, Αριθμός Φύλλου 286/10 Αυγούστου 2007 προκηρύσσει την πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα δύο (142) ατόμων διαφόρων κατηγοριών – ειδικοτήτων, ΔΕ και ΥΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 210/5293460, 5293452, 5293456.

►►Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ με την προκήρυξη Αριθμός 1/ 263Μ/ 2007 που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ Αριθμός Φύλλου 243/25 Ιουλίου 2007 προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι μίας (21) συνολικώς θέσεων ως εξής:

ΠΕ: 17 ΤΕ: 1 ΔΕ: 3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΦΕΚ.


Σχολιάστε εδώ