Τα του Καίσαρoς τω Καίσαρι!

Ότι για παράδειγμα ο κ. Γ. Καρατάσιος είναι ένας από τους αφοσιωμένους στην εκπαίδευση ανθρώπους, που έχει κερδίσει μέσα από την άσκηση του θεσμικού του ρόλου και χάρη στο διοικητικό και επιστημονικό του έργο την αποδοχή ολόκληρου σχεδόν του εκπαιδευτικού κόσμου της περιοχής ευθύνης του, αλλά και της ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ. Επικαλούνται επίσης ότι εργάζεται σκληρά, καθώς και ότι τα υπηρεσιακά συμβούλια στα οποία προεδρεύει καταλήγουν, με γνώμονα τη νομιμότητα, σε ομόφωνες αποφάσεις.

Μας είπαν, επίσης, ότι οι πόρτες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας είναι ανοιχτές για όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους αιρετούς εκπροσώπους σε μία προσπάθεια αποτελεσματικής επικοινωνίας και επίλυσης τυχόν προβλημάτων, ενώ προς επίρρωσιν των όσων μου είπαν, μου τόνισαν ότι στον κύκλο των άμεσων συνεργατών και σε θέσεις ευθύνης διατηρήθηκαν στελέχη που ανήκουν σε όλους τους πολιτικούς χώρους…


Σχολιάστε εδώ