Ο Η/Υ των 100 δολαρίων και η πληροφορική

Ήδη το 1972 στο βιβλίο μας «Αριθμητικοί Υπολογισταί» για τους φοιτητές είχαμε χρησιμοποιήσει τον όρο «Πληροφορική» και είχαμε αναλύσει αυτόν διαπιστώνοντας ότι ο ρόλος αυτός αφορά στον χώρο που ασχολείται με την επεξεργασία της πληροφορίας και επομένως είναι τόσο παλαιός όσο και η πληροφορία. Η σύνδεσή του με τον Η/Υ οφείλεται στο ότι η επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται σε μεγάλη έκταση και με υψηλές ταχύτητες. Έτσι π.χ. στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά υπάρχουν αλγόριθμοι για τη λύση λίαν πολύπλοκων προβλημάτων, όπως π.χ. η πρόβλεψη του καιρού, η εκτόξευση διαστημοπλοίου στη σελήνη και που αξιοποιούνται λόγω της μεγάλης ταχύτητας των σύγχρονων Η/Υ.

Ο μόνος σωστός όρος του σύγχρονου αυτού κλάδου της επιστήμης είναι ο ελληνικός όρος «Πληροφορική». Εδώ η κατάληξη -ική είναι γνωστή κατάληξη για επιστήμες, ενώ το πρώτο συνθετικό καθορίζει τον χώρο που κινείται η επιστήμη. Υπ’ αυτήν την έννοια η πληροφορική είναι τόσο παλαιά όσο και η πληροφορία.

Στην Αμερική, όπου καθιερώθηκε ο χώρος αυτός, χρησιμοποιήθηκε ο όρος Computer Science. Ενώ στις ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιήθηκε ένας σύνθετος όρος με πρώτο συνθετικό τον όρο «πληροφορία» και δεύτερο συνθετικό τον όρο «αυτόματο», έτσι π.χ. στα γερμανικά έχουμε τον όρο Informatik και εδώ η κατάληξη συμπίπτει με την αντίστοιχη κατάληξη που χρησιμοποιείται για τις επιστήμες. Ουσιαστικά εμφανίζεται να υπάρχει η Πληροφορική μόνο με την έλευση των Η/Υ. Ο μόνος λοιπόν σωστός όρος είναι ο ελληνικός. Επανειλημμένα στο παρελθόν με άρθρα μας είχαμε προτείνει στις χώρες της ΕΕ να καθιερωθεί ο ελληνικός όρος, όπως άλλωστε έχει γίνει με άλλες επιστήμες.

Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και δηλώνει ότι θα δώσει στους μαθητές δωρεάν μικρούς Η/Υ και καλά κάνει, αν βέβαια περιοριστεί στους οικονομικά αδύνατους. Ταυτόχρονα προσφέρει και δωρεάν είσοδο στο Internet, θεωρώντας εσφαλμένα ότι έτσι οι μαθητές θα εκπαιδευτούν στα θέματα της Πληροφορικής. Στην πραγματικότητα οι μαθητές με το Internet, γράφοντας μια διεύθυνση, θα έχουν πληροφορίες που πολλές φορές είναι ακατάλληλες όχι μόνο για ανήλικους. Εκείνο που έχουν ανάγκη οι μαθητές είναι σωστή εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της εποχής μας.

Καλούμε λοιπόν τον κ. πρωθυπουργό να ανακαλέσει την ελεύθερη είσοδο των μαθητών στο Internet και παράλληλα τώρα που συζητούνται τα εκπαιδευτικά θέματα να ορίσει μια επιτροπή από καταξιωμένους καθηγητές της μέσης και της ανωτάτης εκπαίδευσης για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα με δυναμικό χαρακτήρα, ώστε να προσαρμόζεται εύκολα στη ραγδαίως εξελισσόμενη εποχή μας. Παράλληλα να κινηθεί προς την κατεύθυνση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος.

Στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό υπάρχουν κορυφαίοι έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι εάν χρησιμοποιηθούν θα μπορούσε η χώρα μας να μπει στην πρωτοπορία παγκοσμίως. Εδώ θα υπενθυμίσω ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε καλέσει τον διάσημο έλληνα μαθηματικό Καραθεοδωρή, ο οποίος είχε συμβάλει αποτελεσματικά στη διατύπωση και επίλυση πολύπλοκων μαθηματικών μοντέλων που κατέστησαν εφικτή τη λύση των προβλημάτων της Θεωρίας της Σχετικότητας του Einstein.

Είναι αναγκαίο λοιπόν ο νέος Υπουργός Παιδείας με τη βοήθεια έμπειρων καθηγητών και εκπαιδευτικών να καταστρώσουν ένα δυναμικό εκπαιδευτικό σύστημα που θα οδηγήσει τη χώρα μας στην πρόοδο. Παράλληλα, θα πρέπει η χώρα μας να αναλάβει πρωτοβουλία για την καθιέρωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος. Η Ευρώπη με βάση τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό πρέπει να γίνει η ατμομηχανή για μια παγκόσμια πνευματική ανάπτυξη, με παράλληλη φροντίδα την προστασία του περιβάλλοντος. Η άναρχη υλική φθορά του περιβάλλοντος θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε ολική καταστροφή.


Σχολιάστε εδώ