Κανείς δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση στη ραδιοτηλεοπτική αγορά!

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η ΕΕΤΤ στην έκθεσή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αγορά 18, την Αγορά δηλαδή των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η ΕΕΤΤ πήρε την αρμοδιότητα της σύνταξης της αναγκαίας έκθεσης προς την ΕΕ και της διεξαγωγής της Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Στην πολυσέλιδη έκθεσή της μελετά την αγορά των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, τους παίκτες της αγοράς και τις κατηγορίες μετάδοσης, επίγειας αναλογικής, ψηφιακής επίγειας και δορυφορικής ψηφιακής.
Απαντώντας στο ερώτημα για τον «δυνητικό ανταγωνισμό» για το κατά πόσο η ιδιοπαροχή υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικής ευρυεκπομπής δημιουργεί άμεσους ή έμμεσους ανταγωνιστικούς περιορισμούς στην υπηρεσία της ΕΡΤ, η ΕΕΤΤ επισημαίνει ότι δεν αναμένεται να «εκχωρηθούν επιπρόσθετα κανάλια συχνοτήτων σε νέους παρόχους μετάδοσης υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχομένου». Λαμβάνοντας υπόψη της ότι στο σύνολό τους οι πάροχοι τηλεοπτικής μετάδοσης κατέχουν δικά τους δίκτυα και η ΕΡΤ και ασκείται «ανταγωνιστική πίεση» στην ΕΡΤ, η ΕΕΤΤ καταλήγει ότι η ΕΡΤ δεν μπορεί να θεωρηθεί πάροχος με ΣΙΑ στη σχετική αγορά, έτσι ώστε να δικαιολογείται κατοχή δεσπόζουσας θέσης.
Το σημαντικό είναι ότι η ΕΕΤΤ καθορίζει με βάση την ανάλυση πάνω στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4 Αγορές στη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση:
1) Την Αγορά για υπηρεσίες ραδιοφωνικής μετάδοσης σε αναλογικά επίγεια δίκτυα σε εθνικό επίπεδο.
2) Την Αγορά για υπηρεσίες τηλεοπτικής μετάδοσης σε εθνικά αναλογικά επίγεια δίκτυα.
3) Την Αγορά για υπηρεσίες τηλεοπτικής μετάδοσης σε τοπικά αναλογικά επίγεια δίκτυα.
4) Την Αγορά για υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης σε ψηφιακά δορυφορικά δίκτυα.
Στην ουσία δηλαδή διαχωρίζει ως ξεχωριστές αγορές τη δραστηριοποίηση τηλεοπτικών υπηρεσιών πανελλαδικής μετάδοσης και τοπικής-περιφερειακής, αντιμετωπίζει το επίγειο ραδιόφωνο σε ενιαία αγορά σε εθνικό επίπεδο, ενώ εντάσσει σε μία και μόνο αγορά ραδιόφωνο και τηλεόραση που μεταδίδονται ψηφιακά μέσω δορυφόρου.
Ειδικότερα για την επίγεια ψηφιακή μετάδοση η ΕΕΤΤ δηλώνει πως δεν πρόκειται να υπάρξει εξέλιξη την περίοδο που αφορά η δημόσια διαβούλευσή της. Σημαντική επισήμανση γίνεται για το ιδιωτικό ραδιόφωνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η έκθεση, 16 ραδιοφωνικοί σταθμοί της Αττικής και 8 της Θεσσαλονίκης αναμεταδίδονται σε άλλες περιφέρειες. Επτά από τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς επιτυγχάνουν κάλυψη άνω του 35% του πληθυσμού και πέντε τοπικοί σταθμοί καλύπτουν περισσότερο από το 50% του πληθυσμού της χώρας.
Η έκθεση της ΕΕΤΤ προωθείται σε όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και οι ερωτήσεις της Δημόσιας Διαβούλευσης αφορούν ουσιαστικά δύο συμπεράσματα: Αν οι σταθμοί συμφωνούν με τη διακριτή κατηγοριοποίηση των 4 παραπάνω Αγορών και αν συμφωνούν με την ανάλυση αγοράς που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ.


Σχολιάστε εδώ