Υπέρ δημοσιογράφων το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Η υπόθεση αφορούσε 2 δημοσιογράφους και έναν εκδότη που καταδικάστηκαν στη Γαλλία για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας και χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών. Αυτές δημοσιεύθηκαν στο έργο «Les oreilles du President» (Τα αφτιά του Προέδρου) και αφορούσαν υπόθεση τηλεφωνικών υποκλοπών και ηχογραφήσεων που οργανώθηκαν με συνεργασία της Προεδρίας της Γαλλίας σε βάρος πλήθος προσωπικοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποδέχεται ότι το έργο αφορά ένα σημαντικό θέμα δημοσίου συμφέροντος που ενδιαφέρει την κοινή γνώμη. Το δικαστήριο εκτιμά ότι είναι θεμιτή η ιδιαίτερη προστασία της μυστικότητας της προδικασίας, εντούτοις κατά τον χρόνο δημοσίευσης του έργου η υπόθεση είχε ήδη εκτενώς βγει στο φως της δημοσιότητας. Επομένως, η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών κατά το ανακριτικό έργο δεν συνιστούσε πρωταρχική επιταγή.
Το δικαστήριο θεωρεί ότι η αναγκαιότητα να τιμωρηθούν δημοσιογράφοι λόγω χρήσης πληροφοριών που απέκτησαν κατά παράβαση της μυστικότητας της ανάκρισης ή του επαγγελματικού απορρήτου πρέπει να εκτιμάται με μεγάλη σύνεση, όταν αυτοί οι δημοσιογράφοι συμμετέχουν σε δημόσιο διάλογο μεγάλης σημασίας και παίζουν έτσι τον ρόλο των «φυλάκων της δημοκρατίας». Οι δημοσιογράφοι έδρασαν εντός των ορίων που διέπουν το επάγγελμά τους: η δημοσίευση ήταν προσήκουσα όχι μόνο ως προς το θέμα αλλά και ως προς την αξιοπιστία της κοινοποιηθείσας πληροφορίας.


Σχολιάστε εδώ