ΕΧΩ ΕΝΑ ΣΚΥΛΟ ΕΝΤΙΜΟ ΟΝΟΜΑΤΙ ΔΕ ΚΑΙ ΞΕΝΙΣΤΙ ΖΙΚΟ ΠΟΤΕ ΤΟΥ ΔΕΝ ΜΕ ΠΡΟΔΩΣΕ, ΑΥΤΟΣ ΦΥΛΑΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟ

Όπως γινώσκουν άπαντες
οι σκύλοι δέν προδίδουν
πολλάκις κινδυνεύουσι
καί τήν ζωήν τους δίδουν.

Δέν βαίνουν εις τάς εκλογάς
ούτε ζητούσι ψήφο
πάντες, δέ, ερμηνεύουσι
αλλιώς τό ρήμα «γλείφω»

Ορμούσι εις τόν κίνδυνο
καί μάς υπερασπίζουν
κι εις φρούδα αξιώματα
ουδέποτε ελπίζουν.

Λεβέντες κι αξιόμαχοι
τούς οίκους μας φυλάσσουν
μήν επιτρέποντες ποτέ
στούς Μήδους νά περάσουν.

Αρκούν λίγα εδώδιμα
στό πιάτο τους νά βρούνε
-μισθός πολύ ελάχιστος-
άλλο τι δέν ζητούνε.

Οξύνοες, πανέμπιστοι
ρίπτουν τίς υλακές τους
κι ο λωποδύτης προσμετρά
τίς ώρες τίς κακές του.

Λένε ότι πολλά σκυλιά
θανόντος τού κυρίου
πεθαίνουσι κι αυτά ομού
(τί θαύμα μυστηρίου!).

Ζώον πολύ ρομαντικό
ο κύων θά σέ κλέψει
άν τόν αφήσεις νηστικό
ώσπου νά πάει νά ρέψει.
Ετούτο είναι δίκαιο
διότι είν’ ο μισθός του
κι όχι διατ’ είναι κλεφταράς
ο άλλος εαυτός του.

Εις αγελαία, δέ, μορφή
έχουν τόν αρχηγό τους
όστις δέν κάμνει λαμογιές,
(τιμά τό γόητρό τους).

Γνωρίζων τάς διαφοράς
εγώ ο ψηφοφόρος
κυνών τε καί πολιτικών
δέν μέ χωρεί ο χώρος.

Ο κύων σού ομολογεί
κι ομόλογα δέν κλέβει
ούτε Βουλήν τέ συνιστά
ούτε γνωρίζει ψεύδη.

Δεν ξεπουλά τόν οίκον σου
καί τήν εμπιστοσύνη
ούτε ορκίζεται ψευδώς
όπως τά άλλα «κτήνη».

Δέν έχει Ευαγγέλια
νά κάνει τόν σταυρό του
καί ούτε συνεργάζεται
ποτέ μέ τόν εχθρό του.

Φυλάσσει τό κοπάδι του
από θεριά καί λύκους
χωρίς καμιάν εξαίρεσιν
τού πλάτους καί τού μήκους.

Γνωρίζει μιάν διάστασιν
κι εκείνη προστατεύει,
είναι η εντιμότητα
καί όχι όποιον κλέβει.

Μ’ αυτά λοιπόν υπόψιν μας
καθείς μας ερωτάται:
Τί πράττει ο πολιτικός
κι αμέριμνος κοιμάται;
Τί μας προσφέρει μιά Βουλή
πού λέγει ότι άρχει
ενώ στό βάθος υπνηλεί
κι άραγε δέν υπάρχει;

Δέν θά ‘ταν προτιμότερον
νά άρχουσι οι σκύλοι
-όχι οι τών σκυλάδικων-
αλλ’ οι πιστοί μας φίλοι;

Τί θές τούς πάντα ανίκανους
πού θέλουν κλεπτοθέσεις.
(Ελληνικέ μου πληθυσμέ,
ώρα σου νά τούς χέσεις.)
…………………………………………………..
Άν, ελληνικέ λαέ, ψηφίσεις
καί πάλι τούς
κλεφτοπατέρες, τότε αυτών τών πατέρων είσαι
γνήσιο τέκνο μιάς καί αναδέχεσαι
τήν υιοθεσία.


Σχολιάστε εδώ