Ζητούνται… προδιαγραφές και κριτήρια για τη δημιουργία αιολικών πάρκων

Άλλωστε, όλες οι κοινοτικές οδηγίες δίνουν απλώς κατευθύνσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ορίζουν κριτήρια και προδιαγραφές, αφού η ευθύνη αυτή ανήκει αποκλειστικά στα κράτη μέλη.

Για όλους αυτούς τους λόγους και για να λήξει αυτή η διελκυστίνδα που παίζεται ανάμεσα σε κρατικούς φορείς και δήθεν ανεξάρτητα δημόσια όργανα, είναι ανάγκη να αναπτυχθεί το ταχύτερο δυνατόν μια πανελλήνια επαφή όλων των επιμέρους συλλόγων και επιτροπών με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου συντονιστικού οργάνου.

Σκοπός του θα είναι όχι οι απλές διαμαρτυρίες και η απαρίθμηση των αρνητικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε βιομηχανική κλίμακα, αλλά η άσκηση πολιτικής πίεσης στην κυβέρνηση που, έχοντας την τελική αποφασιστική αρμοδιότητα, θα κληθεί να ανοίξει τα χαρτιά της και να θεσπίσει επειγόντως και επίσημα τις λεπτομερείς προδιαγραφές σχετικά με την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων και να ορίσει τις τοποθεσίες, το μέγεθος και τον αριθμό των ανεμογεννητριών, διευκρινίζοντας πού πρόκειται για βιομηχανική κλίμακα, πού για τοπική κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, καθώς και τον ρόλο που θα έχουν οι τοπικοί φορείς αυτοδιοίκησης στις σχετικές αποφάσεις. Το εξαγγελμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο πολύ απέχει από μια τέτοια εξειδίκευση και μόνο ένας εμπειρογνώμων στις διοικητικές εμπλοκές θα μπορούσε να εικάσει την εφαρμογή του σε κάθε περίπτωση. Η απαίτηση μιας πολιτικής απόφασης από μέρους των αρχών είναι νόμιμη, δεδομένου ότι τον τελευταίο λόγο στη λήψη αποφάσεων τον έχει η ελληνική κυβέρνηση, που μέχρι τώρα εκφράζεται με γενικότητες και αοριστολογίες. Η πολιτική αυτή πίεση θα είναι φρόνιμο και λογικό να είναι ανεξάρτητη από κάθε πολιτική παράταξη και να ασκείται απ’ όλους τους πολίτες που έχουν έννομο συμφέρον. Η υλοποίηση ενός συλλογικού οργάνου που θα αναλάβει το έργο της κινητοποίησης και του συντονισμού των τοπικών οργανώσεων, των δήμων και των κοινοτήτων, αλλά και των ενδιαφερομένων πολιτών σε μια κοινή δράση, θα έχει το πρόσθετο αποτέλεσμα να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των επιμέρους τοπικών συλλόγων και επιτροπών που, παρ’ όλο που προβάλλουν σχεδόν πανομοιότυπα επιχειρήματα, τοπικιστικές διαφορές εξασθενίζουν την επίδρασή τους.


Σχολιάστε εδώ