Καταπέλτης το πόρισμα των Επιθεωρητών για την ΕΡΤ!

Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο αποκαλυπτικό πόρισμα των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης που επί μήνες βρέθηκαν στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής και «ξεσκόνισαν», ξεπερνώντας πολλές «τρικλοποδιές», όλες τις παραγωγές και τα στοιχεία που υπήρχαν. Είναι δε χαρακτηριστικό πως, όπως σημειώνεται στο πόρισμα, δεν χορήγησαν στο κλιμάκιο ελέγχου, για το έτος 2005, τα στοιχεία τηλεθέασης της AGB για την παραγωγή «Η ζωή είναι παιχνίδι»!

Η έκθεση Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τα όσα συνέβαιναν στην ΕΡΤ ΑΕ, την οποία πληρώνουν όλοι οι έλληνες πολίτες κάθε μήνα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και οφείλει να εξυπηρετεί το «δημόσιο συμφέρον», βρίσκεται πλέον στα χέρια της κυβέρνησης. Τα κενά που περιγράφει για τις διαδικασίες παραγωγής του προγράμματος είναι σοκαριστικά και βάζει σε άλλη βάση την έρευνα της Εισαγγελέως Ε. Ράικου. Κι αυτό γιατί πλέον καταγράφονται συσσωρευμένες πειθαρχικές ευθύνες για στελέχη και υπαλλήλους στην παραγωγή του προγράμματος, για τους οποίους υπάρχει το ερώτημα αν συγκαλύπτονται μέσω αυτών άλλες ευθύνες ή αν λειτουργούσαν στο πλαίσιο ενός γρήγορου τρόπου ανάθεσης προγράμματος ώστε η ΕΡΤ να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό, όπως υποστηρίζει η διοίκησή της.

Το «Π», πιστό στην πολιτική της αποκάλυψης και του ελέγχου χωρίς συμφέροντα των πεπραγμένων όλων των διοικήσεων της ΕΡΤ ΑΕ, φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα την απόρρητη αυτή έκθεση. Και περιμένει την αντίδραση της κυβέρνησης.

Η «Έκθεση επιθεώρησης-ελέγχου», όπως την αποκαλύπτει σήμερα το «Π», παραδόθηκε στην κυβέρνηση της ΝΔ και αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο ντοκουμέντο, προς κάθε κατεύθυνση, για το πώς ενεργεί και κινείται τα τελευταία χρόνια στην τηλεοπτική αγορά η κρατική ραδιοτηλεόραση με τα λεφτά των ελλήνων πολιτών. Σε 150 σελίδες οι ελεγκτές περιγράφουν με μελανά χρώματα τις διοικητικές διαδικασίες και τα «συμπεράσματα» προκαλούν μεταξύ άλλων μείζον ζήτημα ηθικής τάξης αλλά και πολιτικό θέμα για την κυβέρνηση. Τα καταγράφουμε χωρίς σχολιασμό σήμερα και ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.

Οι διαπιστώσεις για τις διαδικασίες παραγωγής του προγράμματος

– Στο θέμα της «Νομιμότητας διαδικασιών υποβολής, αξιολόγησης, έγκρισης και υλοποίησης τηλεοπτικών παραγωγών»:

«1ον. Οι διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού της ΕΡΤ ΑΕ που αφορούν στην παραγωγή τηλεοπτικού προγράμματος είναι γενικά διατυπωμένες, ασαφείς και ελλιπείς, χωρίς να εξειδικεύονται περαιτέρω οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης αυτών.

2ον. Κατά την έκδοση και δημοσίευση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τηλεοπτικών περιόδων 2002 – 2007, δεν τηρήθηκαν οι οριζόμενες στον Κανονισμό χρονικές προθεσμίες, ούτε εκδόθηκαν οι αναφερόμενες, ως συνημμένες στις ετήσιες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης (το σύνολο των προτάσεων δεν κατατέθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αλλά υπεβλήθησαν κατά εξαίρεση, κατόπιν δηλαδή διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένους παραγωγούς). Το σύνολο σχεδόν των υποβληθεισών προτάσεων δεν φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία εισερχόμενου εγγράφου. Οι περισσότεροι φάκελοι προτάσεων ήταν ελλιπείς. Δεν ανευρέθησαν: έντυπο αίτησης, περίληψη κεντρικής ιδέας, αριθμός επεισοδίων, περιεχόμενο, κατάσταση βασικών προτεινόμενων παρουσιαστών, αναλυτικός προϋπολογισμός παραγωγής, εργογραφία του παραγωγού. Η Επιτροπή Κοστολογίου, μετά την εξέταση του υποβληθέντος, από τον εκτελεστή παραγωγό, αναλυτικού προϋπολογισμού της παραγωγής, δεν προέβαινε στην κατάρτιση νέου αναλυτικού προϋπολογισμού, αλλά προσέθετε χειρόγραφες διορθώσεις και διαγραφές στο συγκεκριμένο έντυπο. Δεν τηρήθηκε το στάδιο της εξέτασης προτάσεων από τα αρμόδια τμήματα και η έγγραφη εισήγηση προς τον διευθυντή ενημερωτικών εκπομπών. Το αναλυτικό κοστολόγιο δεν είναι προσαρτημένο, ως αναπόσπαστο Παράρτημα, στις συμβάσεις. Οι συμβάσεις μικτών παραγωγών δεν αναφέρουν το συνολικό κόστος

(αποτίμηση υλικών παροχών και υπηρεσιών της ΕΡΤ ΑΕ), σε πολλές συμβάσεις συμπαραγωγών δεν αναφέρεται ως όρος ο χρόνος παράδοσης, οι συμβάσεις περιλαμβάνουν όρους που δεν σχετίζονται με την εκτέλεση των εν λόγω παραγωγών. Οι συναφθείσες συμβάσεις παρουσιάζουν τυπικές ατέλειες – ελλείψεις:

3ον. Δεν ανευρέθησαν τα αναγκαία για τη σύναψη των συμβάσεων δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις ετήσιες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΡΤ ΑΕ.

4ον. Υπήρξαν περιπτώσεις εξωσυμβατικών αναθέσεων τηλεοπτικών παραγωγών ή περιπτώσεις όπου η υλοποίηση παραγωγών ξεκινούσε πριν από τη λήψη της απόφασης ανάθεσης του αρμοδίου Οργάνου.

5ον. Η υλοποίηση των τηλεοπτικών παραγωγών, σε ορισμένες περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση των συμβατικών όρων: η παράδοση των τηλεοπτικών παραγωγών πραγματοποιήθηκε εκπρόθεσμα, η δε παράδοση των κινηματογραφικών ταινιών μικρού μήκους δεν πραγματοποιείτο μέχρι την οριζόμενη, από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ημερομηνία παράδοσης, τα αρμόδια Όργανα της ΕΡΤ ΑΕ ενέκριναν την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς να τροποποιούν την υπάρχουσα σύμβαση, δεν υπεβλήθη στην ΕΡΤ ΑΕ, από τους εκτελεστές παραγωγούς, το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της παραγωγής, δεν ανευρέθησαν οι άδειες δικαιούχων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, ως συνημμένα Παραρτήματα των συμβάσεων, δεν ανευρέθησαν οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1984 των εκτελεστών παραγωγής, περί καταβολής στους δικαιούχους πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, των προβλεπόμενων από το κοστολόγιο αμοιβών, οι βεβαιώσεις των εκτελεστών παραγωγής περί εξόφλησης των βασικών συντελεστών παραγωγής δεν έφεραν αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία και νόμιμη θεώρηση, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις απόδοσης εργοδοτικών εισφορών δεν ήταν θεωρημένες από το ΙΚΑ, δεν ετηρούντο από την ΕΡΤ ΑΕ έγγραφα στοιχεία για την παράδοση του διαφημιστικού υλικού από τους εκτελεστές παραγωγούς, με αποτέλεσμα να μην αποδεικνύεται η παράδοση του εν λόγω υλικού, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν κατατίθετο στην ΕΡΤ ΑΕ, από τους συμπαραγωγούς, το προβλεπόμενο από τη σύμβαση ασφαλιστήριο συμβόλαιο των παρεχομένων σ’ αυτούς μηχανημάτων, η παραγωγή ορισμένων ταινιών μικρού μήκους χρηματοδοτήθηκε από πόρους του 1,5% των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων της ΕΡΤ ΑΕ, κατά παράβαση του άρθρου 7, Ν. 1866/89. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις μη προσήκουσας εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων των εκτελεστών παραγωγής, η ΕΡΤ ΑΕ δεν επέβαλε εις βάρος τους τις προβλεπόμενες από τις συμβάσεις κυρώσεις (ποινικές ρήτρες)».

– Στο θέμα της «Νομιμότητας διαδικασιών μίσθωσης τηλεοπτικού προγράμματος»:

«Οι διατάξεις του ισχύοντα Κανονισμού της ΕΡΤ ΑΕ που αφορούν στη μίσθωση (ελληνικού και ξένου) τηλεοπτικού προγράμματος είναι γενικά διατυπωμένες και ελλιπείς, χωρίς να εξειδικεύονται περαιτέρω οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης αυτών».

– Στη «Μίσθωση ελληνικού προγράμματος».

1ον. «Δεν ετηρείτο η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό μίσθωσης προγράμματος διαδικασία, ως προς την υποβολή των εγγράφων προτάσεων και των αντίστοιχων εισηγήσεων των αρμοδίων Τμημάτων της ΕΡΤ.

2ον. Δεν υποβλήθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη σύναψη των συμβάσεων εκ μέρους των προμηθευτών προγράμματος, μέρος των συμβάσεων παρουσιάζει τυπικές ελλείψεις (δεν αναφέρεται η χρονική διάρκεια των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης).

3ον. Δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος τις συμβάσεις, η παράδοση του τηλεοπτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκπρόθεσμα, ενώ σε άλλες πριν από την υπογραφή της σύμβασης (εξωσυμβατικά), χωρίς μάλιστα στην πρώτη περίπτωση να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση κυρώσεις, εις βάρος των προμηθευτών.

4ον. Εξεδίδοντο (χωρίς αιτιολόγηση) αποφάσεις της Γενικής Δ/νσης Τηλεόρασης για την τροποποίηση των συμβατικών όρων, ως προς το παραδοτέο αντικείμενο, χωρίς να συνάπτεται νέο τροποποιητικό συμφωνητικό μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύπτει εάν παραδόθηκε το υλικό για τη διαφημιστική προβολή του μισθωμένου προγράμματος, καθώς, κατά τον πραγματοποιηθέντα έλεγχο, δεν ανευρέθησαν έγγραφα στοιχεία (που να το αποδεικνύουν), δεν προσκομίστηκαν στην ΕΡΤ ΑΕ από τους προμηθευτές προγράμματος, οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση, άδειες των δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χωρίς να επιβληθούν, εις βάρος αυτών, οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση κυρώσεις».

– Στη «Μίσθωση ξένου προγράμματος»

1ον. Δεν ετηρείτο η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό Προμήθειας Προγράμματος διαδικασία, ως προς την υποβολή εγγράφων προτάσεων για τη μίσθωση ξένου τηλεοπτικού προγράμματος, στο σύνολο των περιπτώσεων του ελεγχθέντος δείγματος.

2ον. Δεν ανευρέθησαν τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα των προμηθευτών για τη σύναψη των συμβάσεων, δεν ακολουθήθηκε, σε ορισμένες περιπτώσεις, η προβλεπόμενη από τον ισχύοντα Κανονισμό, διαδικασία έγκρισης της μίσθωσης ξένου προγράμματος.

3ον. Δεν προβλέπεται ο συμβατικός χρόνος παράδοσης προγράμματος, δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των νομίμων εκπροσώπων που υπογράφουν τη σύμβαση καθώς και η ημερομηνία υπογραφής αυτής, μια εκ των συμβάσεων φέρει ημερομηνία υπογραφής προγενέστερη της ημερομηνίας κατάρτισης αυτής.

4ον. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης του τηλεοπτικού προγράμματος, ενώ υπήρξε και περίπτωση εξωσυμβατικής παράδοσης προγράμματος».

Όλα τα παραπάνω που σημειώνουν στις διαπιστώσεις τους οι ελεγκτές αποκαλύπτουν την κατάσταση από το 2002 ως το 2005. Την περίοδο εκείνη πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αναλάμβανε ο Άγγελος Στάγκος σε αντικατάσταση του Πάνου Παναγιώτου και εντεταλμένος σύμβουλος ο Γιώργος Χουλιάρας. Τον Οκτώβριο του 2004 αναπληρωτής πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο Χρήστος Παναγόπουλος με εντεταλμένους συμβούλους τον Γιώργο Χουλιάρα

(η συνέχεια στη διοίκηση που έλεγε το κόμμα της ΝΔ) και δύο μήνες μετά και τον Κώστα Κέκη.

Πειθαρχικές ευθύνες για τα στελέχη του προγράμματος

Οι αποκαλύψεις των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης καταδεικνύουν μεγάλες ευθύνες, κυρίως πειθαρχικές. Το «Π» καταγράφει τα κύρια συμπεράσματά τους σε όλα τα στοιχεία που ελέγχθηκαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ζητούν να γίνουν ειδικότεροι έλεγχοι για τα προγράμματα «Διονύσιος Σολωμός», για το οποίο υπάρχουν ποινικές ευθύνες, και «Olympic Trophy» και αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών στελεχών και υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης για την περιόδο 2005.

= ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥΣ
ΕΛΕΓΧΟΥΣ

«Η παρούσα έκθεση να αποσταλεί στην αρμόδια Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (άρθρ. 2 Ν.2343/95), προκειμένου να τεθούν υπ’ όψιν της οι διαπιστώσεις και τα ευρήματα, αναφορικά με την υλοποίηση των τηλεοπτικών παραγωγών ʽʽΔιονύσιος Σολωμόςʼʼ και ʽʽOLYMPIC TROPHYʼʼ, ώστε να προβεί σε περαιτέρω διαχειριστικό έλεγχο των ανωτέρω τηλεοπτικών παραγωγών. Στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου η ανωτέρω να λάβει γνώση των διαπιστώσεων και των ευρημάτων της παραγωγής «Διονύσιος Σολωμός» που αφορούν στην έκδοση από την εταιρεία «Γ. Μπασίμπαγλης και Σία ΕΕ» παράτυπων παραστατικών δαπανών, και να διενεργηθεί (εάν απαιτηθεί) σχετικός φορολογικός έλεγχος».

= ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

«Ο πρόεδρος ΔΣ – Δ/νων Σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ ως αρμόδιο πειθαρχικό όργανο να ασκήσει πειθαρχική δίωξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3345/2005, άρθρο 14, παρ. 7, στους κατά χρόνο και λόγο αρμοδίους υπαλλήλους και προϊσταμένους της εταιρείας, οι οποίοι υπέπεσαν στο αδίκημα της πλημμελούς ή μη έγκαιρης εκτέλεσης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ως ακολούθως:

– Στη Γενική Δ/νση Ενημέρωσης, στους αρμοδίους υπαλλήλους και προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης, οι οποίοι δεν μερίμνησαν για την έκδοση της συνημμένης στην ετήσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τηλεοπτικής περιόδου 2006 – 2007 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης, κατά παράβαση των οριζομένων στην εν λόγω πρόσκληση.

– Στη Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης για την ανάθεση εκτέλεσης τηλεοπτικών παραγωγών.

– Στους αρμοδίους υπαλλήλους και προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης, οι οποίοι αποδέχθηκαν, κατά το έτος 2005, την υποβολή ελλιπών προτάσεων υλοποίησης τηλεοπτικών παραγωγών. Δεν πρωτοκόλλησαν, κατά το έτος 2005, τους φακέλους των προτάσεων, κατά παράβαση των οριζόμενων. Δεν εξέτασαν, κατά το έτος 2005 και δεν εισηγήθηκαν αρμοδίως επί των υποβληθεισών προτάσεων, κατά παράβαση των οριζομένων. Αποδέχθηκαν, κατά το έτος 2005, την εξωσυμβασιακή υλοποίηση παραγωγών (πριν από την έκδοση απόφασης ανάθεσης του αρμοδίου Οργάνου ή\ και πριν από τη σύναψη των αντιστoίχων συμβάσεων). Δεν αναζήτησαν, κατά το έτος 2005, τα αναγκαία για τη σύναψη των συμβάσεων δικαιολογητικά, κατά παράβαση των οριζομένων στις ετήσιες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δεν επισύναψαν, κατά το έτος 2005, στις συναφθείσες συμβάσεις εκτέλεσης τηλεοπτικών παραγωγών, το αναφερόμενο ως αναπόσπαστο μέρος αυτών, αναλυτικό κοστολόγιο. Δεν χορήγησαν στο κλιμάκιο ελέγχου, για το έτος 2005, τα στοιχεία τηλεθέασης της AGB για την παραγωγή ʽʽΗ ζωή είναι παιχνίδιʼʼ. Ενέκριναν αναρμοδίως, κατά το έτος 2005, παράταση του χρόνου παράδοσης του οπτικοακουστικού έργου, χωρίς να τροποποιηθεί η υπάρχουσα σύμβαση, κατά παράβαση σχετικού όρου του κεφαλαίου της οικείας σύμβασης. Ενέκριναν κατά το έτος 2005, τη χρηματοδότηση κινηματογραφικών ταινιών μικρού μήκους, χωρίς αυτές να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 7, Ν. 1866/99. Δεν μερίμνησαν κατά το έτος 2005 α) για την επιβολή των προβλεπομένων από τις συμβάσεις κυρώσεων (ποινικές ρήτρες) εις βάρος των εκτελεστών παραγωγής, στις περιπτώσεις των εκπρόθεσμων παραδόσεων των τηλεοπτικών παραγωγών και β) για την καταγγελία των συμβάσεων παραγωγής ταινιών μικρού μήκους και την αποκατάσταση κάθε ζημίας, η οποία προκλήθηκε στην ΕΡΤ ΑΕ, εξαιτίας της μη προσήκουσας εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του συμπαραγωγού».

– Για τη «Μίσθωση τηλεοπτικού προγράμματος».

«Στους αρμοδίους υπαλλήλους και προϊσταμένους της Γενικής Δ/νσης Τηλεόρασης, οι οποίοι δεν εφήρμοσαν, κατά το έτος 2005, τη διαδικασία που ορίζει ο ισχύων Κανονισμός, που αφορά στην υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων για τη μίσθωση ελληνικού και ξένου προγράμματος. Δεν μερίμνησαν, κατά το έτος 2005, για την επιβολή των προβλεπόμενων από τις συμβάσεις ποινικών ρητρών, εις βάρος των προμηθευτών μισθωμένου ελληνικού προγράμματος, στις περιπτώσεις εκπρόθεσμων παραδόσεων».

– Για τη «Σύναψη συμβάσεων με την εταιρεία GALANIS SPORTS DA Α SA».

«Στους αρμοδίους υπαλλήλους και προϊσταμένους της Διεύθυνσης Αθλητικών Προγραμμάτων επειδή, κατά το έτος 2005, καλούσαν εγγράφως την εταιρεία GALANIS SRORTS DΑΤΑ SA (σύμφωνα με έγγραφα της τελευταίας), προκειμένου να καλύψει στατιστικά τις μεταδόσεις των αθλητικών γεγονότων, χωρίς: α) να έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις έγκρισης της προμήθειας, β) να έχει διενεργηθεί σχετικός διαγωνισμός.

Στους αρμοδίους υπαλλήλους και προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης επειδή κατά το έτος 2005 εξέδωσαν ετεροχρονισμένα αποφάσεις περί έγκρισης της συνεργασίας με τη συγκεκριμένη εταιρεία, κατά παράβαση: α) του άρθρου 2 του Κανονισμού Προμηθειών και β) του άρθρου 12 β) του Υπηρεσιακού Οργανισμού της ΕΡΤ ΑΕ, καθώς το ανατεθέν αντικείμενο δεν αποτελούσε τηλεοπτική παραγωγή, αλλά παροχή υπηρεσίας. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν τήρησαν τον προβλεπόμενο, από το άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών, έγγραφο τύπο της σύμβασης, ο οποίος θα έπρεπε απαραίτητα να περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές, τόπο και χρόνο παράδοσης, εγγυήσεις, ποινικές ρήτρες κ.λπ.»

– Για τη «Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου».

«Στους αρμοδίους προϊσταμένους των Διευθύνσεων ή ανεξάρτητων διευθύνσεων ή Τομέων της ΕΡΤ ΑΕ, οι οποίοι, κατά το έτος 2005, δεν εξέδωσαν τις οριζόμενες από την παράγραφο 2, άρθρου 3 του ΓΚΠ έγγραφες βεβαιώσεις περί μη ύπαρξης ή επάρκειας του υπάρχοντος προσωπικού. Στους αρμόδιους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, οι οποίοι: α) κατά το έτος 2005 δεν μερίμνησαν για τη συγκρότηση και λειτουργία της τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 3 ΓΚΠ, β) σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά το έτος 2005, συνάψανε συμβάσεις μίσθωσης έργου χωρίς να προσδιορίσουν το ανατιθέμενο έργο με σαφήνεια και ακρίβεια, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6, Ν. 2527/1997, γ) δεν μερίμνησαν, κατά το έτος 2005, για την υποβολή ονομαστικών πινάκων εξωτερικών συνεργατών στο ΔΣ».

= ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

«Βάσει του εδαφίου γ. Ι της παρ. 5, άρθρο 5 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/4.12.2002), απόσπασμα της παρούσας που αφορά στην κινηματογραφική παραγωγή ʽʽΔιονύσιος Σολωμόςʼʼ να κοινοποιηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών υπαλλήλων, μελών ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ και τέως δημοσίων λειτουργών, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έκθεσης».


Σχολιάστε εδώ