Προσφυγή στο ΣτΕ από Local TV

Ο τηλεοπτικός σταθμός στην αίτησή του υποστηρίζει πως η θητεία των μελών της Ολομέλειας του ΕΣΡ πλην των Νέστωρα Κουράκη και Κωνσταντίνου Τσουράκη έχει λήξει προ πολλών μηνών, χωρίς έως και σήμερα να έχουν επιλεγεί τα νέα πρόσωπα, που θα συγκροτήσουν την Ολομέλεια του ΕΣΡ από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. «Η αυτοδίκαιη παράταση της θητείας των μελών των ανεξάρτητων αρχών, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3051/202, είναι σαφές ότι δεν δύναται να ερμηνεύεται διασταλτικώς καθ’ ότι έτσι θα οδηγούσε σε καταστρατήγηση των συνταγματικών διατάξεων», αναφέρεται στην προσφυγή. «Στην προκείμενη περίπτωση, η θητεία της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών της ολομέλειας του ΕΣΡ έχει λήξει προ πολλών μηνών, χωρίς παρά ταύτα να έχουν ορισθεί νέα από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής».

Από την προσφυγή προκύπτει πως η εταιρεία «Τηλεκίνηση» (Local TV) στις 9 Μαΐου 2006 υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό με τη VCA, «με το οποίο και συμφωνήθηκε η συγχώνευσή τους διά της απορροφήσεως της πρώτης απ’ τη δεύτερη», αλλά και «σύμβαση αποκλειστικής εμπορικής εκμετάλλευσης και συνεργασίας σύμφωνα με την οποία η πρώτη παραχώρησε την πλήρη εμπορική εκμετάλλευση του τηλεοπτικού σταθμού LOCAL TV στη δεύτερη έναντι αποζημίωσης χρήσεως ύψους 10.000 ευρώ μηνιαίως».

Μεταξύ των συμβάσεων και των ιδιωτικών συμφωνητικών που υπέγραψε η εταιρεία και δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί, αν γίνει δεκτή η απόφαση του ΕΣΡ, είναι με τις Δέσποινα Μοιραράκη ΑΕ, Κάδμος ΕΠΕ, Τηλεμάρκετινγκ ΑΕ, Telestar Direct Marketing AE, Center Εισαγωγική ΑΕ, Σ. Καφαντάρη Μον/πη ΕΠΕ, BNF Διαφημιστική Μον/πη ΕΠΕ, Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ, BNF ΕΠΕ, Telestar Direct AE, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Κύκλος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Σπανός ΑΕ, Βέτα ΑΧΕΠΕΥ (8.2.2007) και Ασπίς Πρόνοια.


Σχολιάστε εδώ