Με όρους ιδιωτικής τηλεόρασης η θυγατρική της ψηφιακής στην ΕΡΤ!

. Όπως αποκαλύπτει σήμερα το «Π», ο υπουργός Επικρατείας Θεόδωρος Ρουσόπουλος απέστειλε ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους όρους λειτουργίας της. Το ερώτημα είναι εάν η νέα θυγατρική μπορεί να λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, όπως δηλαδή τα ιδιωτικά κανάλια στη νέα εποχή. Το πρόβλημα είναι ότι η ΕΡΤ χρηματοδοτείται άμεσα από το Δημόσιο μέσω του ανταποδοτικού τέλους χρήσης και υπάγεται ως δημόσια τηλεόραση στις αρχές του Πρωτοκόλλου του Άμστερνταμ. Αν όμως λειτουργήσει με όρους ιδιωτικού καναλιού, τότε θεωρείται βέβαιο πως τα ιδιωτικά κανάλια θα προσφύγουν και πάλι στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή εναντίον της χρηματοδότησης από το Δημόσιο. Γι’ αυτό και ο υπουργός έστειλε το ερώτημα καθώς σε δύο περιπτώσεις, Ιταλία και Γερμανία, η Κομισιόν έθεσε στοπ στις κρατικές επιδοτήσεις της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Π», το σχέδιο λειτουργίας της προβλέπει την τοποθέτηση νέου ΔΣ στην εταιρεία της Νέας Συνδρομητικής Τηλεόρασης, πιθανώς εξαμελές, στο οποίο είναι βέβαιο ότι δεν θα μετέχουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων όπως σήμερα. Ενέργεια που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στην ΕΡΤ. Τα πρόσωπα επελέγησαν ήδη από τον πρόεδρο της ΕΡΤ και αναμένονταν να προωθηθούν στον υπουργό Επικρατείας, αν στο μεταξύ δεν μεσολαβούσε η αποχώρηση από την ΕΡΤ του Γ. Χουλιάρα για τον Alpha, ο οποίος είχε θέση στο νέο ΔΣ σε αντίθεση με τον άλλο εντεταλμένο, τον Κώστα Κέκη. Η θέση του διευθύνοντος συμβούλου στη θυγατρική είναι πενταετής, όπως αναφέρεται στον ν. 3444/2006, στον οποίο άλλωστε προβλέπεται και η συμμετοχή των εντεταλμένων συμβούλων στις θυγατρικές της ΕΡΤ, χωρίς όμως αμοιβή. Ακόμη διευθύνων σύμβουλος μπορεί να είναι ο εντεταλμένος σύμβουλος ή γενικός διευθυντής της ΕΡΤ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ν. 3444/2006 προβλέπει πως ο πρόεδρος, οι εντεταλμένοι και οι γενικοί διευθυντές, αν και ασκούν διοίκηση, εξακολουθούν να ασφαλίζονται ως συντάκτες στο ΤΣΠΕΑΘ. Το προηγούμενο ΔΣ, που διορίστηκε στις 9 Φεβρουαρίου, είχε πενταετή θητεία και αποτελούνταν από τους Χ. Παναγόπουλο, πρόεδρο, και μέλη τους Μ. Δασκαλάκη, Δ. Ζακυνθινό, Χ. Κεφάλα, Αδ. Μιχαλοπούλου, Α. Τροχάνη, Κ. Κέκη, Γ. Χουλιάρα, Γ. Υφαντή, Αρ. Χαραλαμπάκη (έχει αποχωρήσει από την ΕΡΤ ΑΕ) και Γ. Σουργιαδάκη.

Η θυγατρική της ΕΡΤ είναι σημαντική. Δεν ομολογείται αλλά ουσιαστικά αυτή η εταιρεία θα αντικαταστήσει σταδιακά την υπάρχουσα ΕΡΤ, αφού μετά το 2012 ή 2015 η τηλεόραση θα είναι μόνο ψηφιακή και η αναλογική θα κλείσει. Το νομοσχέδιο Ρουσόπουλου προβλέπει ήδη την άντληση ποσοστού ως το 15% του ανταποδοτικού τέλους (όταν η ΕΡΤ 3 λαμβάνει το 10%), δηλαδή ως και 45 εκατ. ευρώ το έτος, με τη συμμετοχή και ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο. «Στην εταιρεία μπορούν να συμμετέχουν δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΡΤ ΑΕ διατηρεί την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου», αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νομοσχεδίου. Επίσης η θυγατρική της ΕΡΤ δεν χρειάζεται άδεια ούτε για συνδρομητικές υπηρεσίες σύμφωνα με τον νόμο 2644/1998, αλλά ούτε και για ψηφιακές, σύμφωνα με το νομοσχέδιο. Για αυτήν τη χρονιά, της πιλοτικής λειτουργίας της, είχε προϋπολογισμό 33 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία απολογισμού, τα 15 τουλάχιστον κατευθύνονται για αθλητικά γεγονότα.


Σχολιάστε εδώ