Μεγάλο κόλπο στην πλάτη των τραπεζοϋπαλλήλων

Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας που αποκάλυψε ο κ. Γκαργκάνας επιβεβαιώνουν ότι με τη σύσταση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων μειώθηκε εικονικά το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, εξηγώντας τις αρκούντως ασαφείς αναφορές του κρατικού προϋπολογισμού σε «εθνικολογιστικές προσαρμογές», διά των οποίων μειώθηκε κατά δύο μονάδες του ΑΕΠ το έλλειμμα του 2006, ο κ. Γκαργκάνας ανέφερε ότι ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της μείωσης προήλθε από τα αποθεματικά του νεοσύστατου ΕΤΑΤ, που προστέθηκαν στην «άσπρη τρύπα» των πλεονασμάτων ασφαλιστικών οργανισμών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ΤτΕ, που δεν αποκάλυψε ο κ. Γκαργκάνας, το λογιστικό όφελος για τον κρατικό προϋπολογισμό από την προσμέτρηση των εισφορών των τραπεζών στο ΕΤΑΤ ανήλθε στο ποσό του 1,215 δισ. ευρώ, περισσότερο δηλαδή από μισή μονάδα του ΑΕΠ. Όπως τονίζουν, όμως, στο «ΠΑΡΟΝ» κορυφαία συνδικαλιστικά στελέχη των τραπεζοϋπαλλήλων, στην πραγματικότητα οι δήθεν πληρωμές των τραπεζών στο ΕΤΑΤ είναι εικονικές. Μέχρι στιγμής, οι τράπεζες έχουν πληρώσει μόνο 138 εκατ. ευρώ στο Ταμείο, αλλά η κυβέρνηση έχει φροντίσει, για να «δέσει η σούπα» της δημιουργικής λογιστικής της, να εγγράψει προκαταβολικά στον προϋπολογισμό την εξόφληση του συνόλου της οφειλής, που είναι περίπου 9 φορές μεγαλύτερη και θα εξοφληθεί σε βάθος δεκαετίας με… άτοκες δόσεις.

Πέραν του δημοσιονομικού κόλπου, η ρύθμιση για το ασφαλιστικό απάλλαξε τις τράπεζες από τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει, μέσα από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, προς τους υπαλλήλους τους, για την κάλυψη συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων. Σύμφωνα με υπολογισμούς των συνδικαλιστών, οι αναλογιστικές υποχρεώσεις των τραπεζών ανέρχονταν σε 5,123 δισ. ευρώ, αλλά με «γενναιόδωρες» προς τις τράπεζες οικονομικές μελέτες «ψαλιδίσθηκαν» σε πολύ χαμηλότερο ποσό, ένα μέρος αυτών μεταφέρθηκε στο Επικουρικό του ΙΚΑ (τα ελλείμματά του καλύπτονται από το κράτος), ένα άλλο μέρος θα πληρωθεί από το κράτος που έχει αναλάβει την κάλυψη των ελλειμμάτων του ΕΤΑΤ, ενώ αρκετές υποχρεώσεις εξανεμίζονται διά της μειώσεως των παροχών στους νέους ασφαλισμένους.

Μετέωρη η ρύθμιση

Το μεγάλο κυβερνητικό «κόλπο» για το ασφαλιστικό των τραπεζοϋπαλλήλων είναι, πάντως, από πολλές απόψεις μετέωρο, καθώς το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα 206/2006 δεν αποκλείεται να κριθεί αντισυνταγματικό από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου έχουν προσφύγει η ΟΤΟΕ και τα Ταμεία των εργαζομένων στην Εμπορική και την Alpha Bank.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η κατάργηση με νόμο ενός φορέα επικουρικής ασφάλισης που ιδρύθηκε με Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τους κανόνες δικαίου και την έννομη τάξη. Η προσφυγή τους συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας πριν από λίγες ημέρες και η απόφαση που αναμένεται θα έχει καθοριστική σημασία για την τύχη του ΕΤΑΤ.

Σημειώνεται ότι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας δικαίωσε πλήρως τις θέσεις της ΟΤΟΕ, κρίνοντας ότι η νομοθετική ρύθμιση αντιβαίνει και τις διεθνείς συμβάσεις 48 και 98 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος και περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Η ΔΟΕ ζητά από την κυβέρνηση «να παύσει όλες τις πράξεις επέμβασης στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με τις οποίες ιδρύθηκαν τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης των τραπεζοϋπαλλήλων και να συγκαλέσει τους εργοδότες ή τις εργοδοτικές οργανώσεις και τις οικείες οργανώσεις των εργαζομένων σε πλήρεις διαβουλεύσεις το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το μέλλον των ταμείων επικουρικής ασφάλισης των τραπεζοϋπαλλήλων και της περιουσίας αυτών θα καθορισθεί με αμοιβαία συμφωνία των μερών στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δυνάμει των οποίων ιδρύθηκαν τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης, και να τροποποιήσει τον νόμο 3371/2005 ώστε να αντανακλά τη συμφωνία των μερών».


Σχολιάστε εδώ