Ποιος αποφάσισε εξωτερική παραγωγή για το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης;

Με ποια κριτήρια και πώς αποφασίζει η κρατική τηλεόραση της ΕΡΤ τις αναθέσεις σε εξωτερικές εταιρείες παραγωγής; Η ανάθεση της παραγωγής σόου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης στην Bug Stages εγείρει σοβαρά ερωτηματικά. Η υπόθεση της ανάθεσης στην εταιρεία Bug Stages SA βγήκε στο «Έθνος» της περασμένης Πέμπτης. Το χρονικό της ανάθεσης έχει μεγάλη σημασία.
Το «έργο» εγκρίθηκε πριν συσταθεί η εταιρεία. Τα ντοκουμέντα που έχει στη διάθεσή του το «Π» είναι αποκαλυπτικά. Το ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ στις 28 Σεπτεμβρίου 2006 λαμβάνει απόφαση ανάθεσης στο ποσό των 231.961,04 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, «με δυνατότητα απόκλισης του προς τιμολόγηση ποσού σε ποσοστό 20%». Η εταιρεία όμως κατοχυρώθηκε στο Μητρώο ΑΕ στις 30 Οκτωβρίου 2006. Η δε απόφαση νομάρχη για την άδεια της σύστασής της εκδόθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2006.
Τα ερωτηματικά χρήζουν άμεσης απάντησης από τη διοίκηση της ΕΡΤ. Ρωτάμε: Είναι αλήθεια ότι:
– Η πρόταση της εταιρείας υπεβλήθη στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2006;
– Ότι υπάρχει εισήγηση του εντεταλμένου συμβούλου υπέρ της σύμβασης στις 11 Σεπτεμβρίου;
– Ότι η Διεύθυνση Προμηθειών στις 13 Σεπτεμβρίου εισηγείται να γίνει εσωτερική παραγωγή από την ΕΡΤ για την κάλυψη του φεστιβάλ ή δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος με προδιαγραφές;
– Ότι στις 14 Σεπτεμβρίου με εισήγηση της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής προτείνεται επίσης εσωτερική παραγωγή;
– Τι άλλαξε από τις 14 ως στις 28 Σεπτεμβρίου που ελήφθη στο ΔΣ άλλη απόφαση;
– Και γιατί η απόφαση της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής, παρά την αντίθετη εισήγησή της, προτείνει στο ΔΣ τελικά την κατοχύρωση στην Bug Stages SA «για καλλιτεχνικούς λόγους»;
– Είναι αλήθεια επίσης ότι στο ΔΣ εμφανίστηκαν τρεις συνολικά προσφορές, από την Bug Stages 231.961,04 ευρώ, από τη CL Production 267.815,64 ευρώ και από την Cinerama EΠΕ 255.060 ευρώ;
– Στην CL Productions κύριος εταίρος είναι ο Κώστας Λαμπρόπουλος. Είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Κώστα Δημητρίου Λαμπρόπουλο, αντιπρόεδρο και εκπρόσωπο της νεοσυσταθείσας εταιρείας Bug Stages, η οποία τελικά πήρε την παραγωγή του σόου;


Σχολιάστε εδώ