Εντολή για απογραφή…

Τότε μάλιστα είχαμε γράψει επί λέξει ότι έχει αρχίσει η καταγραφή και ότι τα πρώτα συμπεράσματα φαίνεται να προκαλούν… πολλαπλά εγκεφαλικά, αφού είναι πιθανόν ο αριθμός των εργαζομένων να φθάνει τις 12.000, ενώ οι προσλήψεις στην τετραετία της Ντόρας φαίνεται ότι ξεπέρασαν τις 4.000 με όποιο κόστος μπορεί να συνεπάγεται αυτή η πράξη…

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ένας καταιγισμός διαδόσεων και φημών για ποιος είναι ακριβώς ο αριθμός κυρίως των εκτάκτων, για το ποιες συμβάσεις λήγουν, μιλώντας πάντοτε μόνο για τους εργαζομένους στον δήμο, χωρίς να υπολογίζει κανείς τις δημοτικές επιχειρήσεις, τα ιδρύματα ή τα νομικά πρόσωπα. Και βεβαίως μέσα σ’ όλα αυτά είχαμε και τις φήμες για εργαζομένους που δεν βρίσκονται στα γραφεία τους, που δεν πατάνε στη δουλειά τους… Έτσι λοιπόν όλες οι πλευρές ανησυχούσαν, μέχρι που έγινε το δημοτικό συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας όπου μίλησε ο Κώστας Σκανδαλίδης και έθεσε το θέμα…

ΖΗΤΗΣΕ λοιπόν την πλήρη καταγραφή όλων των εργαζομένων στον δήμο προκαλώντας μάλιστα την «περίεργη» αντίδραση του Μοσχονά που ειλικρινά κανένας δεν κατάλαβε τι ακριβώς ήθελε να πετύχει. Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε από τον δήμαρχο «vα φέρει στο δημοτικό συμβούλιο αvαλυτικά τov κατάλoγo τωv εργαζoμέvωv στoν δήμo και στις υπηρεσίες τoυ, τι δoυλειά κάvει o καθέvας και πoύ βρίσκεται, πρoκειμέvoυ vα υπάρξει μία συvoλική αvακαταvoμή τoυ πρoσωπικoύ».

ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ του ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι από τα τέλη Μαρτίου έχει αποστείλει επιστoλή πρoς τoυς αvτιδημάρχoυς και τoυς πρoέδρoυς τωv δημoσυvτήρητωv oργαvισμώv και των δημοτικών επιχειρήσεων από τους οποίους ζητάει σε συvεργασία με τoυς διευθυvτές τoυ κάθε τμήματος vα κάvoυv πλήρη απoγραφή τoυ πρoσωπικoύ, τόσo από άπoψη ειδικoτήτωv όσo και από άπoψη εργασιακώv σχέσεωv, αφού ως γνωστόν δεv υπάρχει εvιαία εργασιακή σχέση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ στην παρέμβασή του είπε ακόμη ότι ο γενικός γραμματέας συγκεντρώνει και πρόκειται να επεξεργαστεί τα στοιχεία αυτά και μόλις είναι έτοιμος θα γίνει παρουσίαση στο δημοτικό συμβούλιο. Με βάση αυτά τα στοιχεία, όπως είπε ο Νικήτας, θα γίνει, όταν πρέπει, και η διεκδίκηση για πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων και η πρόταση προς το υπουργείο Εσωτερικών. Θα μάθουμε λοιπόν την αλήθεια και πόσα πλήρωσε ο δήμος για τα ρουσφέτια της Ντόρας…

***

ΘΕΤΙΚΕΣ είναι οι εξελίξεις για το γήπεδο του Παναθηναϊκού που βέβαια επισφραγίστηκαν και με μια επικοινωνιακή κίνηση την Παρασκευή το πρωί με την κατεδάφιση ενός από τα κτίρια που βρίσκονται μέσα στον χώρο όπου θα γίνει το γήπεδο. Σωστή -επικοινωνιακά- και η κίνηση του Νικήτα να φωνάξει τον Θανάση Γιαννακόπουλο, την προηγούμενη μέρα για να ανακοινώσουν ουσιαστικά την έναρξη διαλόγου για την αναθεώρηση της σύμβασης που δεν είχε υπογράψει ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός. Ανεξαρτήτως πάντως προθέσεων, θα πρέπει να πούμε ότι Μπεχράκης και Σκυλακάκης εκτίθενται από τη συμφωνία αυτήν αφού πριν από λίγους μήνες με πρωτοβουλία τους υπεγράφη συμφωνία για την κατασκευή του γηπέδου και του αθλητικού κέντρου και την εκμετάλλευση των χώρων, μόνο με την ΠΑΕ, αφήνοντας απ’ έξω τον Ερασιτέχνη. Φαντάζομαι ότι δεν θα αισθανθούν και τόσο άνετα οι δημοτικοί σύμβουλοι για την ανάγκη μέσα σε λίγο καιρό να αναθεωρήσουν τους όρους της σύμβασης που είχαν εγκρίνει.

***

ΜΑΣ έκαναν εντύπωση οι εξηγήσεις που έδωσε ο πρώην δήμαρχος και σημερινός πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θόδωρος Μπεχράκης για το θέμα των αυθαιρέτων του Πανελληνίου στο Πεδίον του Άρεως… Επί της δημαρχίας του -είπε- αποφασίστηκε η επιβoλή τωv πρoστίμωv και για την ανέγερση αυθαιρέτου αλλά και για τη διατήρησή του, όπως προβλέπει ο νόμος του Τρίτση. Είπε ακόμη ότι εκλήθη ο Πανελλήνιος να πληρώσει, ότι με σημείωμα του δήμου ο Πανελλήνιος στερήθηκε τη φορολογική του εvημερότητα και μάλιστα υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να σφραγίσει εισιτήρια για τα Τσικλητήρια, λόγω του θέματος αυτού, και ότι αναγκάστηκε τελικά να κάνει διακαvovισμό αφού κατέβαλε τo πoσό πoυ έπρεπε και ότι θα πρέπει να συvεχίσει να αvταπoκρίvεται στηv καταβoλή τωv εισφoρώv πoυ πρoβλέπει o κατά τον vόμo διακαvovισμός. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι σαφώς άφησε να εννοηθεί ότι οι υπηρεσίες του δήμου έπραξαν το καθήκον τους…

ΝΑ ΠΟΥΜΕ πάντως ότι εμείς έχουμε ορισμένες απορίες και ορισμένες παρατηρήσεις για το θέμα των αυθαιρέτων του Πανελληνίου και αυτές γιατί ο Μπεχράκης δεν μίλησε για την τύχη των πρωτοκόλλων κατεδάφισης αλλά μόνο για τα πρόστιμα. Και δεν μας είπε γιατί υπάρχει αναστολή κατεδάφισης. Δεν θα πρέπει να ξεχνάει ότι το πρόστιμο ανέγερσης είναι εφάπαξ, ενώ το πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτων είναι συνεχόμενο μέχρι και την κατεδάφισή τους είτε από τον δήμο είτε από τον ίδιο τον Πανελλήνιο… Άρα να σημειωθεί ότι η σημερινή δημοτική αρχή θα πρέπει να μην ξεχνιέται και να επιβάλλει τα πρόστιμα διατήρησης των αυθαιρέτων…

ΑΚΟΜΗ ο Μπεχράκης ξέχασε να μιλήσει για την ευνοϊκή και παράνομη μεταχείριση του Πανελληνίου -λόγω Κυριακού- από την εποχή του Αβραμόπουλου και της Ντόρας, όπου είχαν δώσει εντολή και έκαναν όλοι τα κορόιδα, με απουσία μάλιστα και της νομικής υπηρεσίας του δήμου ακόμη και από τις δίκες που έγιναν για τις αυθαιρεσίες αυτές, με αποτέλεσμα ορισμένα αδικήματα να παραγραφούν! Σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα και να γίνονταν αυτά οι δήμαρχοι και το δημοτικό συμβούλιο θα ήταν κατηγορούμενοι στη Δικαιοσύνη για παράβαση καθήκοντος. Τα όσα επίσης είπε ο Ακριτίδης περί χώρου ολυμπιακής προετοιμασίας ήταν τα προσχήματα του Πανελληνίου για να κάνει αυθαιρέτως την επέκτασή του… Αν θέλει η δημοτική αρχή να είναι σύννομη και συνεπής στοιχειωδώς, τουλάχιστον ας ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο, με ακριβή ποσά, για τα πρόστιμα που έχει πληρώσει ο Πανελλήνιος στον δήμο για την ανέγερση των αυθαιρέτων, τα πρόστιμα διατήρησης που έχουν επιβληθεί, αν όλα αυτά έχουν βεβαιωθεί, ποιος διακανονισμός έχει γίνει και πόσα έχουν πληρωθεί. Αν δεν θέλουν ο Πανελλήνιος, η Πολιτεία και ο δήμος να κατεδαφιστούν οι αυθαίρετες κατασκευές τουλάχιστον ας πληρώνονται τα πρόστιμα διατήρησής τους και να αποδίδονται στη συντήρηση του Πεδίου του Άρεως. Μόνο έτσι θα υπάρχει η ελάχιστη πολιτική αξιοπρέπεια στο δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων… Διαφορετικά….

***

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ από το δημοτικό συμβούλιο ένα ποσό για ηλεκτρονικό πρωτόκολλο στον δήμο. Όπως είπε ο γενικός γραμματέας στη συνεδρίαση, το έργο αυτό θα ξεκινήσει αμέσως στα μέσα Απριλίoυ και μέσα από τη διαδικασία αυτή θα υπάρχει η δυvατότητα παρακoλoύθησης της ρoής όλωv τωv εγγράφωv και κατ’ επέκτασιν και όλωv τωv απoφάσεωv τoυ δημoτικoύ συμβoυλίoυ σχετικά με το σε πoια φάση βρίσκovται και πότε υλoπoιoύvται. Ανεξάρτητα πάντως απ’ αυτό, που βοηθάει σημαντικά τη λειτουργία του δήμου, καλό θα είναι στον κόμβο του δήμου στο Ίντερνετ να δημοσιοποιούνται όλες οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Είναι μεγάλο βήμα στην κατεύθυνση της διαφάνειας, Νικήτα… Χρόνια το φωνάζουμε στον Μπεχράκη, αλλά δεν ακούει…

***

ΠΟΛΛΗ συζήτηση έγινε στο δημοτικό συμβούλιο για τις συζητήσεις με τον ΟΣΕ στο θέμα του προαστιακού μετά τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την υπογειοποίηση των γραμμών και επιτέλους την ενοποίηση και πάλι της πόλης. Μια συμβουλή προς τον δήμαρχο, όσο βεβαίως μας πέφτει λόγος: Φροντίστε να υποχρεώσετε τον ΟΣΕ για την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ και δώστε ένα καλό μάθημα στους κάθε λογής γραφειοκράτες και τεχνοκράτες, ώστε να σεβαστούν τη Δικαιοσύνη και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι οι ίδιοι που, στο όνομα της έλλειψης πόρων, σχεδιάζουν και υλοποιούν τα πιο σπάταλα έργα. Είναι οι ίδιοι που μ’ αυτήν τη λογική και τον δήθεν ρεαλισμό τους έχουν καταστρέψει πολλές πόλεις. Δεν θα πρέπει να ξεχνάνε ότι κάθε άλλη λύση θα οδηγήσει σε νέες προσφυγές, νέες καθυστερήσεις και νέες σπατάλες…

***

Κυριακή 13 Μαΐου 2007 ο Γύρος της Αθήνας
ΧΙΛΙΑΔΕΣ Αθηναίοι θα τρέξουν και πάλι φέτος στον Γύρο της Αθήνας Samsung 2007 που διοργανώνεται την Κυριακή 13 Μαΐου από τον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης του δήμου, με τη φετινή εκδήλωση να είναι αφιερωμένη στον αγώνα κατά των εξαρτήσεων «Κλείνουμε τους δρόμους στις εξαρτήσεις – Ανοίγουμε τον δρόμο της ζωής» θα είναι το σύνθημα που θα κυριαρχήσει.

Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ του Γύρου θα δοθεί από τον δήμαρχο Νικήτα Κακλαμάνη στις 10:00 π.μ. στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο). Την ίδια ώρα θα γίνει και η εκκίνηση για τα ΑμΕΑ στην πλατεία Συντάγματος. Θα υπάρχουν διαδρομές τριών αποστάσεων: 8 χλμ., 3,5 χλμ. και 700 μ. για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο τερματισμός για όλες τις διαδρομές θα γίνει στο Ζάππειο Μέγαρο.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ για τον Γύρο ξεκινούν την επόμενη Δευτέρα 23 Απριλίου στα γραφεία του ΟΝΑ (Σατωβριάνδου 20, Αθήνα), σε όλους τους χώρους του ΟΝΑ (γυμναστήρια, πολιτιστικά κέντρα, ανοιχτά αθλητικά κέντρα, κολυμβητήρια, κλειστά γήπεδα), στα σχολεία του δήμου Αθηναίων (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), στα ΚΕΠ της περιοχής του δήμου Αθηναίων, στα περίπτερα του ΟΝΑ: Πλ. Ομονοίας (Hondos Center), Πλ. Συντάγματος (πλησίον μετρό), Ερμού (Καπνικαρέα), Ακαδημίας (ύψος ΠΟΔΑ), Πανεπιστημίου (πλησίον μετρό), Πλ. Κλαυθμώνος (Κοραή), Λ. Αλεξάνδρας (πλησίον μετρό), Πλ. Μοναστηρακίου, Παγκράτι (Υμηττού, Village Center), Πλ. Κυψέλης, Λ. Συγγρού (Φιξ), Πλ. Βικτωρίας, Πλ. Καλογήρων (Δάφνη).

***

ΜΕΓΑΛΟ θέμα δημιουργήθηκε με τον πασχαλιάτικο στολισμό του κέντρου της Αθήνας. Τα επικριτικά σχόλια των εφημερίδων για τη δημοτική αρχή και το γούστο της ήταν έντονα και έτσι δικαιολογημένα ο Νικήτας τα «πήρε στο κρανίο»… Το βάρος των απαντήσεων στα κανάλια το σήκωσε ο Μοσχονάς αλλά δεν έπεισε κανέναν όταν είπε ότι ο στολισμός αυτός τοποθετήθηκε πιλοτικά! Και είναι σαφές ότι όσοι αποφάσισαν να τοποθετηθεί ένας τέτοιος στολισμός δεν έχουν γούστο. Εμείς ομολογούμε ότι δεν είδαμε τον στολισμό αυτόν, αλλά αν κρίνουμε από το ότι ήταν ένας συνδυασμός του χριστουγεννιάτικου στολισμού, που δεν αφαιρέθηκε, με διάφορα πασχαλιάτικα, μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα…

Βίκτωρ


Σχολιάστε εδώ