Ι. Λασκαρίδης: Οι περισσότεροι λειτουργούν χωρίς νόμιμες άδειες από το ΕΣΡ !

Το πρόβλημα θα επιταθεί αν η Ελλάδα μπει στην ψηφιακή εποχή με τις διατάξεις του νομοσχεδίου Ρουσόπουλου. Ο πρόεδρος του ΕΣΡ αναφέρει στον απολογισμό πως “παραμένει το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που λειτουργούν με διατάξεις νόμων και άνευ νομίμου αδείας από το ΕΣΡ, εντεύθεν δε άνευ προηγούμενου ελέγχου των στοιχειωδών προϋποθέσεων της λειτουργίας αυτών”. Σημειώνει πως πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης των σταθμών.
Στον απολογισμό, αλλά και στην απάντηση του Ι. Λασκαρίδη προς τον Σ. Ματζαπετάκη αναφέρει πως “για τη λειτουργία ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών απαιτείται άδεια, η οποία κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος εκδίδεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης”. Παρά ταύτα λειτουργούν:
1. Δυνάμει του άρθρου 1 του Ν. 1730/1987 οι 3 τηλεοπτικοί σταθμοί ΕΤ1, ΝΕΤ και ΕΤ3.
2. Με προσωρινές άδειες, που έχουν εκδοθεί από τον υπουργό Τύπου και ΜΜΕ οι 8 ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας: MEGA, ΑΝΤ1, STAR CHANNEL, ΑLPΗΑ, ALTER, m. TV (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤV), 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM, και SEVEN (ήδη ΣΚΑΪ TV ), οι δύο περιφερειακής εμβέλειας ΤΗΛΕΑΣΤΥ και ΤΗΛΕΤΩΡΑ (ήδη CHANNEL ΝΙΝΕ ) και ο ένας ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός περιφερειακής εμβελείας νομού Θεσσαλονίκης (ΤV 100).
3. Δυνάμει του άρθρου 17 του Ν. 2644/1998 οι 81 ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής εμβελείας και οι 62 ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί τοπικής εμβελείας εκ μόνου λόγου ότι συμμετείχαν στη διαδικασία αδειοδοτήσεως του έτους 1998.
4. Δυνάμει του άρθρου 1 του Ν. 1730/1987 οι 6 δημόσιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΕΡΑ στα FM.
5. Με νόμιμη άδεια που έχει χορηγηθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης οι 35 ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί νομού Αττικής και δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 12 παρ. 29 του Ν. 3310/2005 οι 5 ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί του νομού Αττικής.
6. Δυνάμει του άρθρου 53 οι 880 περιφερειακοί ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, για τους οποίους έχει εκδοθεί περί τούτου βεβαίωση από το υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ και μετά την 1.6.2002 από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.


Σχολιάστε εδώ