«Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΣΩΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΠΟΡΑ»

Πασχαλινοί Συνέλληνες
τών Τραπεζών κορόιδα
εκείνο πού θά πάθωμεν
αλλού ποτέ δέν τό-είδα.
.
Εάν τινές γλιτώσωμεν
τό χάος τής ασφάλτου
καί ευτυχείς δέν πέσωμεν
εις τά νερά τού βάλτου,
.
… καί τύχει κατά διάβολον
νά έχουμε αγοράσει
μέ δάνειον τό «κάρο» μας
άς κάνωμεν μιάν στάση.
.
Άς λάβωμεν αναπνοήν
πρός χάριν τών πνευμόνων
διότι αυτό τό Πάσχα μας
ένα εστί καί μόνον.
.
Δανειολήπτες άσκεφτοι
-λαός επιπολαίων-
τήν δόσιν θέλει η Τράπεζα
ήτις βρυχάται ως λέων.
.
Τήν, δε, Δευτέραν τού Θωμά
τό μπουγιουρντί θά φθάσει
καί πάει η Ανάσταση
… καημένε Αναστάση.
.
Μά, τά λεφτά ξοδεύθησαν
εις ψήσιμο εριφίων,
εις γλέντια ασυλλόγιστα.
(Μέρες Επιταφίων
.
… μάς αναμένουν στό Κλεινόν
τό Άστυ τής Αθήνας
καί θά γενεί ο Απρίλιος
ο πλέον μαύρος μήνας.)
.
Τά θηλυκά ως σύνευνοι
θά μάς απαρνηθώσι
τό ίδιο καί οι συγγενείς
κι ακόμα άλλοι τόσοι.
.
Θλιμμένοι θʼ αγναντεύωμεν
μέ αδειανάς τάς τσέπας
τόν γείτονα νά οδηγεί
εις σαρκοβόρους στέπας,
.
… κι ημείς ούτε τόν άρτον μας
δέν θά ʼχωμεν εισέτι,
(τό άθλιον τό «κάρο» μας
μάς βγάζει στό κουρμπέτι).
.
Κι ο Τραπεζίτης εύχαρις
τά πάντα κατασχέτει
τρέχω ως άλογον αψύ
μέ πυρωμένην χαίτη.
.
Τί πράξις ασυλλόγιστος
ήταν νά δανεισθώμεν
αφού καλά γνωρίζαμεν
πώς όταν χρεωθώμεν,
.
… εμβαίνωμεν εις κάμινον
λίαν πυρακτωμένην
μέ τήν βενζίνην μαϊμού
κι ακριβοπληρωμένην.
.
Ουδέποτε σκεφθήκαμεν
κλήσεις καί κατασχέσεις
τυρβάζοντας επί πολλών
κι ήμαστε νά μάς χέσεις.
.
Τώρα στʼ αμαξοστάσια
τά αμάξια μας κοιμώνται
ουδόλως, δέ, μάς σκέπτονται
κι ουδόλως μάς θυμώνται.
.
Ω! ταραχή μου ανήκουστη,
ω! τί βαριά ξεφτίλα,
εις τήν παγίδα πέσαμεν,
(κύλα ζωή μας, κύλα…)
.
Προχτές εις τά «ΕΞΑΧΡΕΙΑ»
νά ʼσου καί βγαίνει εμπρός μου
τό Τζιπ πού καβαλίκευα
καί ήτο ο Θεός μου.
.
Η Τράπεζα τό πούλησε
εις άλλονε μαλάκα
γιά νά τό πάρει ύστερα
η ίδια… Ρέ τί πλάκα.
.
Εκοίταξα τόν οδηγό
με λύπησιν περίσσεια.
Γνώριζε, δέ, ο δυστυχής
τήν λέξιν «κυπαρίσσια;»
.
Όστις τό χρέος αμελεί
θά δεί καί τήν γυνή του
εις άλλου μάγκα αγκαλιά,
αυτή θά ʼναι η ποινή του.
.
Εν τούτοις τά Χριστούγεννα
θά πάρω «κάρον»
κι ας έχουσιν οι Τράπεζες
τόν διάολο κουμπάρον.
.
Δεν πάνʼ νά λέν οι Τράπεζες
πώς βλάκας ομοιάζω.
Εγώ Γραικός γεννήθηκα
καί γνώμην δέν αλλάζω.
………………………………………………..
……………………………………………….
Δεκάδες χιλιάδων κατασχεμένα από τίς Τράπεζες
αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα καί περιμένουν
τόν νέο δανειολήπτη αγοραστή. Τί νά κάνουμε…
Ο Έλληνας χωρίς άλογο καί γάιδαρο δέν κάνει.


Σχολιάστε εδώ