«Έπεσε» οριστικά η προκήρυξη Ρέππα

Η απόφαση 4033/2006 του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου καταρρίπτει την απόφαση να μη λάβει άδεια το 2001 και αναπέμπει την υπόθεση εκ νέου στη διοίκηση, δηλαδή στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το Δ’ τμήμα του ΣτΕ έκανε δεκτά τα επιχειρήματα του Ράδιο Υγεία Οικολογία σχετικά με τον αριθμό μορίων που είχε εξασφαλίσει κατά την εξέταση των αιτήσεων από το ΕΣΡ την περίοδο χορήγησης των 20 ραδιοφωνικών αδειών το 2001. Θυμίζουμε ότι με απόφαση του τότε υπουργού Τύπου Δημήτρη Ρέππα είχαν προκηρυχθεί μόνο 20 ραδιοφωνικές άδειες και 66 τουλάχιστον σταθμοί της Αθήνας έκλεισαν σε ένα βράδυ με επιχείρηση στον Υμηττό. Έξι χρόνια μετά εκπέμπουν νόμιμα στην Αττική άνω των 50 ραδιοφωνικοί σταθμοί, ενώ το ΣτΕ κάνει δεκτές και τις προσφυγές όλων των άλλων.

Γράφαμε τότε πως έκανε σοβαρό λάθος η κυβέρνηση Σημίτη και πως η απόφαση θα καταπέσει στο ΣτΕ, ήταν όμως άλλες οι βουλές των υπουργών και των συμβούλων. Τα ίδια πράγματα επισημαίναμε και με την προκήρυξη για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά ο σημερινός πρόεδρος του ΕΣΡ απαντούσε πως «όποιος διαφωνεί το ΣτΕ είναι δύο τετράγωνα παρακάτω». Πράγματι είχε δίκιο, διότι από τότε δεκάδες σταθμοί δικαιώνονται έναντι και του σημερινού ΕΣΡ.

Το Ράδιο Υγεία Οικολογία στην προσφυγή του υποστήριξε πως σύμφωνα με το σκεπτικό των μελών του ΕΣΡ, όταν έδιναν τα μόρια, θα έπρεπε να λάβει κανονικά 14 μόρια για την παλαιότητά του. Κόπηκαν όμως 2 μόρια επειδή εξέπεμπε σε διαφορετική συχνότητα από αυτήν που είχε αρχικά. Σύμφωνα με το ΣτΕ η «βαθμολόγηση» από την πλευρά του ΕΣΡ με βάση τις τότε ισχύουσες διατάξεις των νόμων «αιτιολογείται πλημμελώς» και άρα δεν ισχύει η βαθμολόγησή του με βάση την αρχή του «ίσου μέτρου κρίσεως» σε σχέση με τους άλλους διαγωνιζόμενους. Έτσι η αίτηση χορήγησης άδειας αναπέμπεται πάλι στη διοίκηση. Στο ΕΣΡ δηλαδή, που εκτός από το Ράδιο Χριστιανισμός, που επίσης κέρδισε την υπόθεση στο ΣτΕ με την 4032/2006 απόφασή του, θα πρέπει τώρα να αποφασίσει τη χορήγηση βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας και στο Ράδιο Υγεία Οικολογία.


Σχολιάστε εδώ