Επέτειοι καταχρηστικών δανείων

Στην πραγματικότητα, «η εν Ναυλίω Ελληνική κυβέρνησις δεν έλαβε εκ του δευτέρου δανείου ειμί μόνον 232.700 λίρας» ήτοι μόλις το 11% του δανείου και το Μεσολόγγι κατελήφθη υπό του Κιουταχή πασά.

– Πάλι… καλά ! Απ’ το εφετεινό δάνειον της Τζέι Πι Μόργκαν, ύψους 280 εκατ. ευρώ εισεπράχθησαν 224 εκατ. ευρώ. Αν το ομόλογο αυτό, με έκπτωσι 80% επωλήθη στο εξωτερικόν άνω του αρτίου και το επαναγόρασαν θεσμικοί επενδυτές, έκαμαν καλά κέρδη και μπράβο των.

Όμως το ομόλογο που αγόρασε το Ταμείον Επικουρικής Ασφαλίσεως Δημ.Υπάλλήλων στο 107,5% της αξίας του από τη χρηματιστηριακή «Ακρόπολις», που εισέπραξε προμήθεια 4,8 εκατ. ευρώ ή 1.637 εκατ. δραχμών, είναι άλλο ζήτημα που συναρτάται με την επάρκεια των προσώπων που έχει διορίσει η κυβέρνησι («τα δικά της παιδιά») στα ταμεία, δοθέντος ότι το ομόλογο θα ημπορούσε να έχει αγορασθή στο 99,9% στη δευτερεύουσα αγορά ομολόγων.

Η ουσία όμως των «κρυφών ομολόγων» είναι διάφορος: Ποίαν αξιοπιστία ημπορούν να έχουν οι κρατικοί προϋπολογισμοί και πόσην αξίαν έχουν οι επίσημες διαβεβαιώσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, της Τραπέζης της Ελλάδος και της Γιούροστατ ότι το δημόσιον έλλειμμα είναι εφέτος κατώτερον του 3% του ΑΕΠ;

Από του 1999 μέχρις του 2006 συνήφθησαν «εξοπλιστικά δάνεια» ύψους 11 δισ. ευρώ ή 3,75 τρισ. δραχμών. Εξ αυτού του τεραστίου ποσού, το 68% συνήφθη επί της «εκσυγχρονιστικής κυβέρνησης» του ΠαΣοΚ του κ. Σημίτη και το 32% επί «διακυβερνήσεως» του κ. Κώστα Καραμανλή. Εάν και τα δάνεια αυτά συνήφθησαν με έκπτωσι 15% τότε αναζητήσατε 1,65 δισ. ευρώ «κέρδη» εις τα θυλάκια των επιτηδείων ή «μίζες» 563 δισ. των παλαιών εκείνων δραχμών, εξ εκείνων που κατήργησε ο «περίπου απατεώνας» και νυν αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης κ. Λουκάς Παπαδήμος, συμφώνως προς δηλώσεις του επιδόξου Προέδρου της Γαλλίας κ. Νικολά Σαρκοζί.

Τα «εξοπλιστικά προγράμματα» δεν συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο δημόσιον χρέος, ύψους περίπου 240 δισ. ευρώ, που το διαχειρίζεται η ομώνυμος δημοσία υπηρεσία αλλά το Γενικό Λογιστήριο Κράτους, εν παραβύστω. Συνεπώς, το δημόσιον έλλειμμα δεν ήταν το 2002 στο 3% του ΑΕΠ αλλά 6% (όπως ανέφερεν ο κ. Σαρκοζί, κατηγορήσας τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ κ. Παπαδήμον ως «περίπου απατεώνα»).

Δεν ήταν όμως μόνον ο κ. Παπαδήμος. Όλοι οι υπουργοί Οικονομικών από το 1974 μέχρις και σήμερον παρουσίασαν πλαστούς κρατικούς προϋπολογισμούς και άπαντες οι διοικητές της Τραπέζης της Ελλάδος που απεδέχθησαν ψευδή στοιχεία του ετησίου κρατικού ελλείμματος. Λ.χ. το 2005 ο συνολικός δημόσιος δανεισμός δεν ήταν 33,8 δισ. ευρώ αλλά 44,8, ως διεπίστωσε το Ελεγκτικόν Συνέδριον εκ των υστέρων. Το ποσόν αυτό αντιστοιχεί στο 24% του ΑΕΠ και όχι… στο 3% (!) όπως θέλει να εμφανίζει τις καθαρές δανειακές ανάγκες του Δημοσίου (μετά την αναχρηματοδότηση των ληξιπροθέσμων δανείων) η κυβέρνησις.

– Εν τοιαύτη περιπτώσει, πώς η χώρα εξακολουθεί να είναι αποδεκτή στην «ευρωζώνη» και μάλιστα να ευαγγελίζονται οι κυβερνητικοί παράγοντες, έξοδον της Ελλάδος από την ευρωπαϊκήν επιτήρησι;

– Η απάντησι στο ερώτημα αυτό δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι κι άλλες χώρες της Ευρωζώνης, ως η Ιταλία, το Βέλγιον, η Πορτογαλία κ.λπ. εμφανίζονται διά λόγους καθαρώς πολιτικής σκοπιμότητος, με ακαθάριστο δανεισμό πλησίον του 3% του ΑΕΠ, ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερος. Οι μεγάλες, Γαλλία και Γερμανία, παραβιάζουν το 3% ασυστόλως.

Με τη βασική διαφορά ότι στις χώρες αυτές υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά στο ακαθάριστο έλλειμμα, ενώ στην χώρα πλήρης συσκότισι, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τα «σκάνδαλα των ομολόγων», στα οποία έχει παράδοσι η Ελλάς από το… 1825! Επιπροσθέτως, η Ελλάς έπαυσε να παράγει ακόμη και… λουκούμια μετά την υιοθέτησι του ευρώ υπό του διδύμου Παπαδήμου-Σημίτη. Επ’ αυτού, η νέα Ιστορία της 6ης δημοτικού σχολείου, ενώ κάμνει μνεία των λουκουμίων ως της τουρκικής συνεισφοράς στον σύγχρονον ευρωπαϊκό πολιτισμόν, ουδόλως αναφέρεται στα θαλασσοδάνεια που μας κληροδότησεν η οθωμανική αυτοκρατορία, ως επίκτητο νεοελληνική συνήθεια του «πολιτικού πολιτισμού» -διά να χρησιμοποιήσωμεν όρους του συγχρόνου λεξιλογίου των πρώην Κνιτών της «συγκυβέρνησης».

Ας σοβαρευθούμε όμως, διότι το ζήτημα δεν επιδέχεται καλαμπούρια: Τα σκάνδαλα συνεχίζονται αμείωτα ως φαίνεται. Το ΠαΣοΚ κατέκλεψε τους επενδυτές στο Χρηματιστήριον το 1999. Η Νέα Δημοκρατία εζημίωσε τα Ασφαλιστικά Ταμεία την τελευταία τριετία. Οι δύο «ληστείες» συμψηφίζονται αμοιβαίως. Ουδείς πήγε ή θα πάει φυλακή. Το σύστημα προστατεύει τα «παιδιά» του.

www.ccolmer.com


Σχολιάστε εδώ