«ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ» ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΕΡΜΑΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΜΑΣ ΚΛΕΟΥΣ

Περί τών Αμαζόνων νύν
θά θέσομεν κουβέντα
πολυθρυλήτων θηλυκών
θεοί μου τί πατέντα!

Σήμερον άν τά θηλυκά
ομοίαζον τοιαύτας
τινές ευνούχοι αρσενικοί
θά έκλεγον στάς πάντας.

Εκεί! στήν πάντα, μοναχοί
στό μισοσκόταδό των
θά έχαναν τό πέος των
ομού καί τήν οδόν των.

Παλινδρομούντες, σκεπτικοί
δίκην τών καλογήρων
ως σκύλοι δέσμιοι φρικτώς
θά έφερνον τόν γύρο,

…όπου δέν έχει τελειωμό
καί συνεχώς μικραίνει
κι ως πού ο κύων γίνεται
πιό δέσμιος εν γένει.

Πάντα μου εμνημόνευα
τάς ντούρο-Αμαζόνας
ως πρότυπα τών θηλυκών
κι εις κεφαλήν κορώνας.

Κι ατένιζον τήν άνυδρον
φύσιν κάθε συντρόφου
ως ρημαγμένο οίκημα
καταπεσών ορόφου.

Μά κι αι γυναίκαι μ’ έθλιψαν
καθ’ ό ο ευτελισμός των
ως Αμαζόναι εις τήν Τί-βί
έγινε καί χαμός των.

Ουδόλως ερεθίζουσι
τά όμματα, τήν κύστην
γυμνόκωλαι, ξεστήθωται
μέ ουδεμίαν πίστην,

…στήν ουρανίαν φύσιν των
στήν αίγλην καί ουσίαν.
Νυχθημερόν, δέ, άγονται
εις πλήρην αφασίαν.

Αυτή η ως άνω εισαγωγή
μ’ έκαμνεν νά ξεχάσω
τόν ήρωα τόν Ηρακλή
καί από αλλού νά φτάσω,

…εις τετριμμένας οιμωγάς
περί τών μειρακίων,
θεμάτων περιλάλητων
καί εν πολλοίς οικείων.

Ο Ευρυσθεύς ο τσαμπουκάς
πού πάντα διατάζει
διέταξε τόν Ηρακλή
τήν ζώνη νά αρπάζει,
…τής Ιππολύτης αρχηγού
πασών τών Αμαζόνων
ήτινα χάρισεν σ’ αυτήν
ο Άρης τών Ευζώνων.

Τήν ήθελεν ο Ευρυσθεύς
δώρο νά τήν δωρίσει
εις τήν Αδμήτην κόρην του
καί τήν ευχαριστήσει.

Τό τί μαντάρα έγινε
εις τόν Βορρά επάνω
ουδείς σας τό φαντάζεται.
Εγώ όμως θά κάνω,

…μία σύντομον περιγραφήν
κι έτσι θά ξεμπερδέψω,
νά ησυχάσω δηλαδή
άν τούς Γραικούς παιδέψω.

«Παιδέψω» μέ τήν έννοια
ίνα κι αυτοί νά μάθουν
διότι μόνον η Νού Δού
δέν φτάνει διά νά πάθουν.

Διά νά μήν πολυλογώ
ο Ηρακλής φονεύει
τό πρότυπο τής λεβεντιάς
κι έτσι τήν ζώνην κλέβει.

Καί πάει η Βασίλισσα
ως νά ‘ταν Φρειδερίκη
αδίκως, δέ, πλήν ευκρινώς
εις τήν τού Άδου φρίκην.
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
Οι Αμαζόνες αργότερα έφτασαν καί μέχρι τήν Αθήνα
μήν αφήνοντας τίποτε όρθιο. Νά! γιατί σήμερα
βλέπουμε τά αρσενικά πεσμένα κάτω καί τίς γυναίκες
πάνω τους νά εκλιπαρούν ματαίως συνεύρεση.


Σχολιάστε εδώ