Αναρμόδιον το ΥΠΕΞ για το Άγιον Όρος

Οιοσδήποτε επισκέπτης του Α.Ο. θα διαπιστώσει σήμερα την αδιάλειπτο παρουσία του ελληνικού κράτους ανά παν βήμα στο Θεοβάδιστον Όρος: Η ΕΛΑΣ περιπολεί στο εσωτερικόν, το Λιμενικόν Σώμα ελέγχει τα παράλια του Σιγγιτικού και Στρυμωνικού κόλπου, το υπουργείον Οικονομικών ερευνά τις αποσκευές των επισκεπτών και παρέχει τις δασμολογικές ατέλειες στις Ιερές Μονές, η δικαστική εξουσία ασκείται απ’ τις μοναστηριακές αρχές και για τα ποινικά αδικήματα από την ελληνική δικαιοσύνην.

Πουθενά δεν εμφανίζεται η άσκησι της εξωτερικής πολιτικής ως αυτοτελούς «διακυβέρνησης» – όπως και η αναφορά της στο Σύνταγμα του 2001 απουσιάζει (πλην του αρθρου 82 περί του Εθνικού Συμβουλίου της, που άλλωστε δεν έχει ακόμη συγκροτηθή). Η πολιτική στα εξωτερικά θέματα ασκείται υπό του πρωθυπουργού και του ομωνύμου υπουργείου «ενιαίως», ως εδήλωσε προσφάτως εις Βρυξέλλας η υπουργός Εξωτερικών κ. Ντόρα Μπακογιάννη.

Βεβαίως, η «ενιαία» εξωτερική πολιτική δεν είναι πάντοτε εξησφαλισμένη, εάν κρίνομεν από την αυτόκλητο παρέμβασι του κ. Γ. Κουμουτσάκου, εκπροσώπου Τύπου του ΥΠΕΞ, υπέρ της εγκαταστάσεως του αμερικανικού αντιπυραυλικού συστήματος (Α/Π) στην Τσεχία και Πολωνία, που έφερε την Ελλάδα εις αντιπαράθεσι με την Ρωσία. Ωσάν να μη έφθαναν η εχθρότης της αμερικανικής κυβερνήσεως απέναντι στα Ελληνικά εθνικά συμφέροντα (βλ. ονομασία των Σκοπίων κ.λπ.) και πάντως άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος (Σ.Σ.: ΄Ηδη οι ΗΠΑ επανεξετάζουν το ζήτημα της εγκαταστάσεως Α/Π συστήματος, εν συνεννοήσει με τους «συμμάχους» των).

Η ανάμιξι της κ. Μπακογιάννη στα αγιορείτικα ζητήματα υπήρξεν ατυχής, είναι αβάσιμος και απηχεί αντιλήψεις άλλων εποχών που έχουν εκπνεύσει οριστικώς. Είναι όμως και εθνικώς επιβλαβής διά τους εξής τρεις λόγους:

1. Το εσωτερικό της Ελλάδος δεν υπόκειται στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΞ (ως λ.χ. στη Θράκη που κακώς η κ. Μπακογιάννη επεσκέφθη προσφάτως), πολλώ δε μάλλον το Α.Ο., όπου αρμόδιοι είναι οι υπουργοί Εσωτερικών, Δημοσίας Τάξεως, Ναυτιλίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Διαφορετικώς δημιουργείται η εντύπωσι ότι το Α.Ο. είναι ξένη και ανεξάρτητος περιοχή, όπως το Βατικανό στην Ιταλία. Όπερ άτοπον και επικίνδυνον εθνικώς.

2. Η κυρία υπουργός αρνείται την εφαρμογή των ελληνικών νόμων και των τελεσιδίκων δικαστικών αποφάσεων στην περίπτωσι της εκπτώσεως των κηρυχθέντων ως αιρετικών μοναχών της Ι. Μονής Εσφιγμένου και συνιστά «αυτοσυγκράτηση» και «καταλλαγή» των νομίμων διαδόχων των. Αλλ’ο νόμος είναι νόμος και η δικαιοσύνη «θεμέλιον της δημοκρατίας» – ή μήπως κάνομε λάθος;

3. Η κ. Μπακογιάννη είναι γυναίκα και συνεπώς ανεπιθύμητη στο Α.Ο., όπου ισχύει το Άβατον, ως άλλωστε εις πολλές ανδρικές λέσχες του Λονδίνου και εις αρκετά καθολικά μοναστήρια εν Εσπερία.

Σκόπιμον συνεπώς είναι να κηρυχθή η ΥΠΕΞ αναρμοδία για το Άγιον Όρος και να περιβληθή ο δοικητής του κ. Δαλακούρας με όλες τις εξουσίες του ελληνικού κράτους, διά την άσκησι των οποίων πρέπει να συνεπικουρείται απ’ τα κρατικά όργανα και όχι να παρακωλύεται από εκλεκτικές συμπάθειες των πολιτικάντηδων της Αθήνας.

Διαφορετικά θα προσθέσωμεν κοντά στις τόσες άλλες αμφισβητήσεις της εθνικής μας κυριαρχίας και το Άγιον Όρος, όπου πέραν της εκτεταμένης θαλασσίας Ζώνης Αποκλειστικής Εκμεταλλεύσεως εμφανίζεται να έχει σημαντικά υποθαλάσσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων.

Έναντι του Α.Ο., στην Θάσον, αντλήθησαν 130 εκατ. βαρελίων αργού πετρελαίου και 900 εκατ. κ.μ. φυσικού αερίου (Πρίνος Ι και ΙΙ) την τελευταία 30ετία. Μήπως τα βέβαια πετρελαϊκά αποθέματα (*) της υφαλοκρηπίδος του Άθω έχουν ανοίξει την όρεξι διαφόρων καλοθελητών στο Α.Ο. που επιχειρούν να ροκανίσουν την ελληνική κυριαρχία;

Απλώς διερωτώμεθα, παρακολουθούντες την «δραστηριότητα» της πολυπράγμονος υπουργού Εξωτερικών, που δημιουργεί συνεχώς ζητήματα «αναφυομένη εκεί που δεν την σπέρνουνε» – διά να θυμηθώμεν και την λαϊκή σοφίαν…

www.ccollmer.com

(*) βλ.σχ. «Τα πετρέλαια της Ελλάδος», εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ.


Σχολιάστε εδώ