Χρονογράφημα

Ο λέων τής Νεμέας, ναί
-παραδείγματος χάριν-
ατίθασος κι αναρχικός
ως άλλος τις Μπουχάριν.

Παράδειγμα οξύτατον
λόγος αψύς κινδύνου
διά τούς πάλαι Έλληνας.
Δίκην τού Σαλαδίνου,

… πού μόλις τόν εόρακαν
οι ληστοσταυροφόροι
τά έκαναν επάνω τους
οι μάγκες λογχοφόροι.

Δυνάστευε εις τά βουνά
κι εντός τής πεδιάδος
μιάς μυθικής κι αλλόφρονος
αφύλακτης Ελλάδος.

Παίρνει λοιπόν διαταγήν
ο ήρως Ηρακλέας
μασώντας χαρουπόξυλα
πίνων ζωμόν ελαίας,

… νά αφανίσει τό θεριό
μ’ ανδρείαν ή μέ δόλον
τήν καρωτίδα κόπτοντος
ακόμη καί τόν κώλον.

Φυσούσε άνεμος τραχύς
ο δέ Βορέας δρούσε
σπαράσσοντας τά ποίμνια
αφού λιμοκτονούσε.

Η νύκτα θεοσκότεινη
καί ύπουλος συνάμα
ευρέως διεφύλαττεν
τού λέοντος τήν φάρμα.

Οργίλος δέ ο Ηρακλής
ουρλιάζων, βλασφημώντας
ησθάνετο στό έρεβος
ως κείνους τούς απόντας.

Τότε τόν επλησίασεν
νεώτερός τις Έλλην
κι ευθύς τό απεκάλεσεν
άχρηστον καί τεμπέλην.

Ο Ηρακλής οργίστηκεν
καί πάει νά τόν φονεύσει,
κι ο Έλλην τρίς εχέστηκεν
καί πήγε ν’ αφοδεύσει.

Ότε καλώς σκουπίστηκεν
άν καί πολύ βρωμούσε
εξήγησεν στόν ήρωα
ότι θά τόν βοηθούσε.

Ο Ηρακλής ησύχασεν
καί κάθισεν εις πέτραν
λέγων στόν Νεοέλληνα
«Πού έχεις τήν φαρέτραν;»

«Τί νά τά κάνεις Ηρακλή
φαρέτρα ως καί βέλη,
εδώ αρκεί νά μιμηθείς
τόν λήσταρχο Νταβέλη.

«Δέν θέλεις εντιμότητα
ούτε αξιοσύνη,
όλα αυτά τά περιττά
είναι μιά αφροσύνη».

«Θέλεις τήν τέχνη τού ληστή
τήν τέχνη τού παλιάτσου,
νά ζείς σέ σπίτι υγιεινό
φτιαγμένο μέ Σιάτσου».

«Ο λέων είναι δυνατός,
γιά νά τόν αφανίσεις
πρέπει ως Νεοέλληνας
τήν πονηριά ν’ ασκήσεις».

«Νά βρείς πεντέξι υπουργούς
καί κάμποσα λαμόγια
νά τούς πληρώσεις αρκετά
δίνων χρυσά ρολόγια».

«Νά δώσεις καί τόν λόγο σου
ότι θά τούς ψηφίσεις
κι αυτοί θά αφανίσουνε
τό ζώον πρίν ξυπνήσεις».

«Μετά νά καύσεις άπαντα
τά δάση μέ ρητίνες
νά κτίζουνε τίς βίλες τους
ομού καί τίς πισίνες».

«Όταν θά γίνουν όλα αυτά
αυτοί μέ πολυβόλα
θά κάνουνε τόν λέοντα
τεμάχια, μπριζόλα».

«Βλέπε τό μέλλον, Ηρακλή
κι άσ’ τήν Μυθολογία.
Δέν ζείς εις τήν Ελλάδα σου
αλλά στή… Λαμογία».

Ο Ηρακλής δέν πείστηκε
κι έπνιξε τό λιοντάρι
κι έγινε έκτοτε η Ελλάς
μπουρδέλο καί νταμάρι.
………………………………………
Άν ο Ηρακλής δέν αφάνιζε τόν Λέοντα, τότε εις τήν περίλαμπρον Ελλάδα οι «κύριοι» θά είχαν κάτι νά φοβούνται. Δυστυχώς αυτή η χώρα θά πληρώνει πάντα τούς ήρωές της.


Σχολιάστε εδώ