Ιδιωτικοποιήσεων εγκώμιον – Σκάνδαλο εν όψει…

Σύμφωνα με την τελευταία -τρέχουσα- σύμβαση, για το πρώτο δεκάμηνο του 2006 οι εισπράξεις της ΥΠΑ από τα πάρκινγκ ήταν 2.483.418 ευρώ (περίπου 250 χιλιάδες ευρώ τον μήνα), ενώ η ΔΕΤΠΑ (Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης του δήμου Θεσσαλονίκης) γι’ αυτό το διάστημα εισέπραξε για τις υπηρεσίες της 400 περίπου χιλιάδες ευρώ (στελέχωση, συντήρηση, φύλαξη αυτοκινήτων, επιμέλεια υπαίθριων χώρων πρασίνου κ.λπ.).

Τώρα η ΥΠΑ αποφάσισε να τερματίσει την προγραμματική συνεργασία της με τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ) και τη ΔΕΤΠΑ και να προκηρύξει διαγωνισμό για να εκμισθώσει τους χώρους στάθμευσης σε ιδιώτη (τους δύο που λειτουργούσαν μέχρι τώρα και άλλους δύο νέους χώρους που προέκυψαν από την ολοκλήρωση των έργων διαμόρφωσης των χώρων του αεροδρομίου.

Ως τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού θέτει τα 204.000 ευρώ τον μήνα, ενώ η εγγυητική επιστολή που ζητά ανέρχεται σε τρία μηνιάτικα.

Ζητά δηλαδή λιγότερα από όσα εισπράττει ήδη, αφήνει στον δρόμο τόσους εργαζόμενους στη ΔΕΤΠΑ, που δέκα χρόνια τώρα κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και το κυριότερο δεν επιβάλλει κανέναν απολύτως έλεγχο στον ιδιώτη για την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει απέναντι στους πολίτες που θα χρησιμοποιούν τα πάρκινγκ.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά και πιεστικά:

Γιατί η ΥΠΑ διακόπτει τη συνεργασία της με τον δήμο Θέρμης και προχωρά σε νέο τρόπο διαχείρισης των χώρων στάθμευσης;

Πώς προσδοκά μεγαλύτερα οφέλη, όταν η τιμή που θέτει στον διαγωνισμό υπολείπεται αυτού που ήδη εισπράττει μόνον από την εκμετάλλευση των μέχρι τώρα διατιθέμενων χώρων;

Τι ρόλο διαδραμάτισε σε αυτήν την ιστορία ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην αντιπρόεδρος της ΥΠΑ, ακολούθως πρόεδρός της, μετέπειτα γενικός γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών και πλέον επικεφαλής στα ΗΛΠΑΠ, προκειμένου αφενός να μισθοδοτείται και αφετέρου να μην έχει ασυμβίβαστο στη φιλοδοξία του να κατεβεί στις εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής;


Σχολιάστε εδώ