Πιέζουν για κατάργηση της επιχορήγησης

Μέσω του τακτικού προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης δίνονται 32.000.000 ευρώ για την ταχυδρομική διακίνηση μέσω ΕΛΤΑ, 8.000.000 ευρώ για την αεροπορική μεταφορά των εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας σε περιοχές της Μακεδονίας, της Ηπείρου και στα νησιά και 800.000 ευρώ για την αεροπορική μεταφορά των εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενημέρωση των ομογενών.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου (www.minpress.gr), κάθε χρόνο «διακινούνται 70.000.000 αντίτυπα εφημερίδων και περιοδικών και η επιχορήγηση του κράτους καλύπτει περίπου το 81% του συνολικού κόστους διακίνησης και το υπόλοιπο 19% καλύπτεται από τους εκδότες».

Κατά μέσο όρο ετησίως το κράτος επιχορηγεί τη διακίνηση ενός εντύπου με το ποσό των 9.100 ευρώ, ενώ ο εκδότης του καταβάλλει 2.100 ευρώ. Το μεγαλύτερο ύψος ενίσχυσης το έχουν τα έντυπα της περιφέρειας.

Το μισό περίπου του ανωτέρω ποσού (15.000.000 ευρώ) αφορά στη διακίνηση περίπου 450 ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων της περιφέρειας. Για τις κατηγορίες αυτές το ποσοστό που καλύπτει το κράτος ανέρχεται στο 91% του συνολικού κόστους διακίνησης, δηλαδή κατά μέσο όρο ανά έντυπo το κράτος δαπανά 33.000 ευρώ και ο εκδότης 3.200 ευρώ.

Επίσης, για ορισμένες ημερήσιες εφημερίδες της κατηγορίας αυτής, με κυκλοφορία άνω των 2.000 φύλλων, η δαπάνη διακίνησης που αναλογεί στο κράτος ανέρχεται σε 300.000-400.000 ευρώ ετησίως.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως ορισμένοι εκδότες, από αυτούς που πουλάνε DVD αντί για εφημερίδες, έχουν θέσει στον Θ. Ρουσόπουλο το ζήτημα της επιδότησης των εφημερίδων ως παραβίασης του ελεύθερου ανταγωνισμού, ζητώντας την κατάργηση της επιδότησης. Άραγε θα ικανοποιηθεί το αίτημά τους;


Σχολιάστε εδώ