«Αθώοι» Πανελλήνιος και Κυριακού λόγω παρέλευσης πενταετίας!

ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ καταγγελία έκανε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης που στηρίζεται από το ΚΚΕ Σπύρος Χαλβατζής, η οποία αφορά την ολιγωρία των υπηρεσιών του δήμου Αθηναίων, της Πολεοδομίας, καθώς και νομικών σε ό,τι αφορά τις αυθαιρεσίες στις εγκαταστάσεις στο Πεδίον του Άρεως του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, του οποίου ως γνωστόν πρόεδρος είναι ο πρόεδρος του ΑΝΤ1 αλλά και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Μίνως Κυριακού…

ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ο Σπύρος Χαλβατζής, η ολιγωρία αυτή -η οποία όπως φαίνεται ήταν μεθοδευμένη- προκάλεσε τελικά πολλά προβλήματα στις δίκες που είχε ο Πανελλήνιος με τον δήμο Αθηναίων και την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου για καταπατήσεις δημόσιας γης, συνεχείς αναβολές και τελικά την απαλλαγή των υπευθύνων για τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών λόγω παραγραφής των αδικημάτων που είχαν διαπράξει με τις καταπατήσεις και τις πολεοδομικές παρανομίες στις αθλητικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ο Σπύρος Χαλβατζής, μιλώντας στο δημοτικό συμβούλιο εκτός ημερησίας διατάξεως, μεταξύ άλλων τόνισε ότι υπήρξε oλιγωρία της Πoλεoδoμίας και της ίδιας της διoίκησης του δήμου Αθηναίων, αφού έχουν εκδoθεί πέvτε απoφάσεις για κατεδάφιση παραvόμωv και αυθαιρέτωv κτισμάτωv τoυ Παvελλήvιoυ Γυμvαστικoύ Συλλόγoυ στoν χώρo πoυ τoυ έχει παραχωρηθεί από την Κτηματική Εταιρεία τoυ Δημoσίoυ, ενώ στις δίκες που έγιναν υπήρχαν συνεχείς αναβολές, για διάφορους λόγους…

ΤΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ -είπε ο κ. Χαλβατζής- είχαμε αναβολές γιατί ήταν τελευταίες στo πινάκιo, την άλλη φoρά γιατί o μάρτυρας, έvας κατηγoρoύμενoς, o μάρτυρας τoυ κατηγoρoυμένoυ ζήτησαν μια αλλαγή, ενώ φαίνεται ότι έγιναν και άλλες παρεμβάσεις για να φθάσουμε σε ένα βoύλευμα, το υπ’ αριθμ. 694/2006 τoυ Συμβoυλίoυ Πλημμελειoδικών, τo oπoίo απoφάσισε να πάψει oριστικά η πoινική δίωξη κατά τoυ ΔΣ τoυ Παvελλήνιoυ Γυμναστικoύ Συλλόγoυ, γιατί είχε επέλθει παραγραφή της υπόθεσης, λόγω παρέλευσης πενταετίας!

Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ κατά την άπoψή μας -επεσήμανε ο Σπύρος Χαλβατζής- επέδειξε σoβαρή oλιγωρία στηv υπόθεση, γιατί, σε συνδυασμό με τους δικηγόρους που υπερασπιζόντουσαν την υπόθεση από την πλευρά του δήμου, έπρεπε αρκετά πράγματα να έχουν κατατεθεί και να μη δημιουργούνται προβλήματα… Μάλιστα ανέφερε ότι θα έπρεπε να είναι γνωστό αν χρησιμoπoιήθηκε ή όχι ως oλυμπιακό πρoπoνητήριo o Παvελλήνιoς, έπρεπε να είναι γνωστό πως κάπoιo μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Παvελληνίoυ, έvας δικηγόρoς, ήταν κατηγoρoύμενoς και έπρεπε να παραπεμφθεί σε ανώτερo δικαστήριo και ακόμη ήταν σοβαρό πρόβλημα ότι ο δικηγόρoς της Πoλεoδoμίας δεν εμφανίστηκε σε καμία απόπειρα εκδίκασης της υπόθεσης, ενώ oι δικηγόρoι των κατηγoρoυμένων… αλώνιζαv εκεί στην κυριoλεξία… Ναι, εκεί εμφαvίστηκε μόvo έvας μηχαvικός της Πoλεoδoμίας, ως μάρτυρας.

ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ, επεσήμανε ο Σπ. Χαλβατζής, στις οποίες εμφανιζόταν μόνο ένας μηχανικός της Πολεοδομίας ως μάρτυρας, θεωρούμε ότι υπήρξε μεθόδευση… Θεωρoύμε ότι oι τέσσερις αvαβoλές ήσαv μεθoδευμέvες… Και o δήμoς Αθηvαίωv πρέπει vα έχει μεγαλύτερη αvησυχία, μεγαλύτερη ευαισθησία σε αυτές τις περιπτώσεις… Δυστυχώς, είπε, υπάρχει μία εξόφθαλμη παραβίαση του νόμου, υπάρχoυv αυθαίρετα στo κέvτρo της Αθήvας, έχoυv κoπεί πoλλά δέvτρα, oι επιτρoπές κατoίκωv στηv περιoχή επαvειλημμέvα έχoυv κιvητoπoιηθεί και ο δήμος δεν έκανε αυτά που έπρεπε…

ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ πάντως είναι ότι για μια ακόμη φορά ούτε ο δήμαρχος ούτε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αντέδρασαν στις σοβαρές αυτές καταγγελίες του Χαλβατζή, που δείχνουν ότι η ατιμωρησία των ισχυρών και των επωνύμων υπερισχύουν του συμφέροντος μιας πόλης και του λαού της περιοχής… Η δύναμη της τηλεόρασης και του καναλιού του κυρίου Κυριακού φαίνεται ότι επηρεάζει σοβαρά όχι μόνο τους δημοτικούς άρχοντες αλλά και άλλους παράγοντες της δημόσιας ζωής που εύκολα τίθενται στις υπηρεσίες του…

ΑΠΟ την εποχή του Αβραμόπουλου άρχισαν τα αυθαίρετα στο Πεδίον του Άρεως και ακολούθησαν και οι καταπατήσεις της δημόσιας γης… Έκανε πως δεν έβλεπε ο σημερινός υπουργός Υγείας, ενώ την ίδια… μυωπία είχε και η σημερινή υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία παρέλαβε από τον Αβραμόπουλο τον δημαρχιακό θώκο… Υπήρξαν αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής, υπήρξαν καταγγελίες, υπήρξαν δημοσιεύματα, υπήρξαν αποφάσεις δικαστηρίων, υπήρξαν πρόστιμα, όμως εκεί αυτοί… Οι κύριοι υπερασπιστές του δημοσίου συμφέροντος «αβαντάριζαν» τον Πανελλήνιο του κ. Κυριακού…

ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ αν είμαστε ρομαντικοί, όμως εμείς τα ερωτήματα θα τα θέσουμε, έστω και αν η δημοτική αρχή ακόμη και τον επικεφαλής μιας δημοτικής παράταξης έδειξε να τον αγνοεί και να κάνει το κορόιδο… Τελικά ποιος θα μας πει αν ο κ. Κυριακού έχει πληρώσει τα πρόστιμα ή όχι; Πόσο είναι το ποσό αυτό; Είχαν αναλάβει οι νομικές υπηρεσίες του δήμου τις δίκες και ποιοι δικηγόροι χειριζόντουσαν αυτές τις υποθέσεις; Ποια ήταν η θέση της τέως δημάρχου κ. Μπακογιάννη, της οποίας οι σχέσεις με τον κ. Κυριακού είναι άριστες; Είχε δώσει οδηγίες για συγκάλυψη της υπόθεσης; Ποιοι ολιγώρησαν για τις κατεδαφίσεις; Γιατί ολόκληρος δήμος προσκύνησε τον πρόεδρο του Πανελληνίου και της ΕΟΕ; Μήπως για λόγους ισορροπίας μέσα στην Ολυμπιακή Επιτροπή;

Επιστολή Μουζάκα

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ένα σχόλιο στις «ΠΑΡΩΔΙΕΣ», στο φύλλο της 16ης Απριλίου 2006, για τον χρόνο που έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα για τη δημιουργία από τον δήμο Αθηναίων του Κέντρου Διημέρευσης των ατόμων με νοητική υστέρηση, η υπεύθυνη για τα ΑμεΑ κ. Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα μάς έστειλε μια επιστολή, στην οποία εξηγεί τις ενέργειες που έχουν γίνει σε αυτό το θέμα. Για την ιστορία να πούμε ότι η συζήτηση του θέματος ανεβλήθη με πρωτοβουλία της ίδιας της δημοτικής αρχής.

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ της η κ. Μουζάκα υποστηρίζει ότι: «Ο δήμος Αθηναίων στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής σύμφωνα με από τετραετίας δεσμεύσεις μας σχεδιάζει από καιρό τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης και δημιουργικής απασχόλησης για άτομα με νοητική υστέρηση. Στο κέντρο αυτό θα λαμβάνουν χώρα:

α) η εξυπηρέτηση των γονέων των ατόμων με νοητική υστέρηση, που θα μπορούν να εμπιστεύονται το ανάπηρο παιδί τους για να εξασφαλίζουν εκείνοι κάποιον ελεύθερο χρόνο για προσωπικές τους εργασίες,

β) η δημιουργική απασχόληση των ατόμων αυτών σε ομάδες ελεύθερης δημιουργικής απασχόλησης και ομάδες καλλιτεχνικού εργαστηρίου ΑμεΑ,

γ) η ατομική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη,

δ) η δημιουργία ομάδας ψυχοκοινωνικής στήριξης των γονέων για να πορευόμαστε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δρώμενα.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ θα εξυπηρετεί συνολικά 40 παιδιά σε 4 ομάδες των 10 ατόμων ηλικίας 10 έως 35 ετών (δεδομένου ότι η νοητική ηλικία δεν συμπίπτει με τη χρονολογική τους), τα οποία θα εναλλάσσονται και το κέντρο θα προσφέρει τις υπηρεσίες του για τα παιδιά από τις 9.00 έως τις 19.00.

ΑΓΑΠΗΤΕ ʽʽΒίκτωρ”, για το Κέντρο αυτό παλέψαμε τρία ολόκληρα χρόνια και με την ευκαιρία θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή όλων για το γεγονός ότι κανένας μας δεν γεννήθηκε με πιστοποιητικό αρτιμέλειας μέχρι το τέλος της ζωής του και κατά συνέπεια όλοι μας είμαστε δυνάμει ΑμεΑ. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι οι κυβερνήσεις και οι τοπικές αρχές και κοινωνίες χαρακτηρίζονται και κρίνονται από το επίπεδο της παροχής της ποιότητας ζωής που φροντίζουν να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους ΑμεΑ».

Ασυδοσία…

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Απριλίου 2006, μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ότι το «Club 22» κλείνει γιατί λειτουργεί χωρίς άδεια, δημοσιεύθηκε σε κυριακάτικη εφημερίδα μια επιστολή που αφορά το κατάστημα αυτό. Είναι το κέντρο διασκέδασης του οποίου ο ιδιοκτήτης, μιλώντας στο δημοτικό συμβούλιο, δήλωσε ότι πριν από 29 χρόνια έβγαλε μια άδεια και ήθελε να ισχύει και σήμερα, ότι το κτίριο έχει στατική μελέτη του 1949, καθώς επίσης ότι του άρεσε στο δημοτικό συμβούλιο και σκέφτεται να κατέβει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στις επόμενες εκλογές. Την επιστολή, από την οποία προκύπτει η ασυδοσία που υπάρχει και ως προς τις τιμές, έστειλε ο κ. Γιάννης Καρακατσάνης.

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ και η επιστολή έχουν ως εξής: «Για ʽʽαισχροκέρδεια” καταγγέλλει το ”Club 22” ο κ. Γιάννης Καρακατσάνης, καθώς -όπως εξιστορεί- του χρέωσαν 3 ευρώ για ένα μικρό μπουκάλι νερό. Ο επιστολογράφος διηγείται ότι επισκέφθηκε το ʽʽClub 22” την Παρασκευή 24/3/2006. Έπαιζε ο γερμανός dj Sven Vath. Η είσοδος είχε 35 ευρώ, τιμή στην οποία συμπεριλαμβανόταν και το πρώτο ποτό. ʽʽΤο νερό δεν το διαθέτουν δωρεάν (όπως θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου), αλλά 3 ευρώ το μικρό μπουκαλάκι! Αν δεν είναι αυτό τρελή αισχροκέρδεια, τότε τι είναι; Στη χειρότερη περίπτωση αγοράζουν το μπουκαλάκι γύρω στα 20-30 λεπτά. Είναι πράγματα αυτά;”, αναρωτιέται ο κ. Καρακατσάνης».

ΚΑΤΑ τα άλλα η Φωτεινή Πιπιλή «απορεί» και έφερε και πάλι το θέμα του κλεισίματος του «Club 22», αφού παρά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου την Κυριακή των Βαΐων ήταν και πάλι ανοικτό. Όπως είπε στη τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, πέρασε η ίδια και το είδε ανοικτό να δουλεύει… Και όμως, Φωτεινή, και λειτουργούν και κερδοσκοπούν οι… μάγκες….

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο η αναδιάρθρωση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τα Απαλλοτριωτέα Ακίνητα, μιας ιδιαίτερα σημαντικής επιτροπής, στην οποία, όπως γίνεται κατανοητό, παίζονται πολλά και μεγάλα συμφέροντα, αφού η επιτροπή αυτή είναι εκείνη που αποφασίζει σε ποιους χώρους θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα ο δήμος προκειμένου να προχωρήσει σε απαλλοτριώσεις… Η δουλειά στην επιτροπή αυτή είναι σημαντική και χρειάζεται μεγάλη προσοχή… Η σύνθεση λοιπόν της Επιτροπής αυτής διαμορφώθηκε ως εξής: Βασίλης Κoρoμάντζoς πρόεδρoς και μέλη oι αντιδήμαρχοι Ακριτίδης, Κατριβάvoυ, Σπυράκoς, Τεvτόμας, η δημοτική σύμβουλος κ. Παπαδoπoύλoυ, καθώς και οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων Λαγoυδάκoυ, Παπαδόπoυλoς, Αγγελoύσης, Λευκαδίτoυ και Άννα Φιλίvη…

Βίκτωρ


Σχολιάστε εδώ