Στον Τύπο δεν χρειάζονται επιπλέον ρυθμίσεις

Στον διάλογο του υπουργείου Επικρατείας κατατέθηκε η πρόταση της ΕΣΗΕΑ, στην οποία σημειώνεται ότι υπάρχει κίνδυνος η συγκέντρωση να δημιουργεί συνθήκες χρησιμοποίησης κοινού δημοσιογραφικού δυναμικού χωρίς επιπλέον αμοιβές και άλλα εργασιακά ή πνευματικά δικαιώματα. Χαρακτηρίζει κρίσιμο το ζήτημα της διαφάνειας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, τονίζοντας ότι ο χαρακτήρας του εμπορικού σήματος (τίτλος) θεωρείται αυτοτελές περιουσιακό στοιχείο, το οποίο μπορεί μεν να κατασχεθεί, δεν μπορεί όμως να μεταβιβαστεί αυτοτελώς παρά μόνο με το σύνολο της επιχείρησης.
Για τις εφημερίδες η ΕΣΗΕΑ συμφωνεί ότι δεν μπορούν να θεσπιστούν προϋποθέσεις, αλλά ζητά να τεθούν όροι που να εγγυώνται τη βιωσιμότητα και την εκπλήρωση των εργασιακών και άλλων υποχρεώσεων της εκδοτικής επιχείρησης. Στον αντίποδα της Ένωσης Συντακτών, οι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών καναλιών σε ένα γενικόλογο κείμενό τους ζητούν οι ρυθμίσεις «να μην έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα των ΜΜΕ και να μην καθιστούν δυσχερείς τις επενδύσεις από την εγχώρια και αλλοδαπή αγορά» και θέτουν ζήτημα για τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Ορίζουν ως κεντρικό ζήτημα τη «σαφή οριοθέτηση των χώρων δραστηριοποίησης μεταξύ των ηλεκτρονικών ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα και των ηλεκτρονικών ΜΜΕ που ανήκουν ή διοικούνται άμεσα από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα». Επιπλέον, «οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου επί των τελευταίων, οι τομείς δραστηριοποίησής τους, ο διαφορετικός ρόλος που έχουν να επιτελέσουν σε σχέση με τα ιδιωτικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ, η διασφάλιση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού και η ισότιμη αντιμετώπιση από τη διοίκηση, χωρίς νομοθετικούς ή άλλους αιφνιδιασμούς, πρέπει να είναι κεντρικός άξονας προς ρύθμιση στο υπό συζήτηση νομοθέτημα».


Σχολιάστε εδώ