Δύσκολο το… μέλλον για το ΙΚΑ

Παρά τις δραματικές επισημάνσεις και των δύο πλευρών, η κυβέρνηση ούτε υλοποιεί τη θεσμοθετημένη υποχρέωσή της ούτε λαμβάνει μέτρα για πάταξη της εισφοροδιαφυγής, της μαύρης εργασίας, της εισφοροκλοπής κ.λπ., ώστε να υπάρξει άντληση πόρων και από τις πηγές αυτές, ενώ οι «παραλείψεις» αυτές καθιστούν αφερέγγυο και τον διάλογο για το Ασφαλιστικό που κάθε τόσο προαναγγέλλει χωρίς πυξίδα για τις προθέσεις της.
Στον προϋπολογισμό του 2006 αποτυπώνεται η υστέρηση της επιχορήγησης προς το ΙΚΑ σε σχέση με τη νομοθετημένη υποχρέωση (1% ΑΕΠ), δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη υπολείπεται κατά 234 εκατ. ευρώ για το 2006.
Το ίδιο ισχύει και για την επιχορήγηση προς άλλα ταμεία, η οποία για το 2006 είναι μικρότερη κατά 650 εκατ. ευρώ.


Σχολιάστε εδώ