Χάνει έδαφος η κυβέρνηση

Τα παραπάνω προκύπτουν από πανελλαδική δημοσκόπηση της εταιρείας RASS για το «ΠΑΡΟΝ», που πραγματοποιήθηκε από 31 Οκτωβρίου έως και 2 Νοεμβρίου (τηλεφωνική, σε δείγμα 1.199 ατόμων, σταθμισμένη ως προς το φύλο, την ηλικία και την ψήφο στις τελευταίες εθνικές εκλογές). Φαίνεται ότι το νοσηρό κλίμα της τελευταίας περιόδου, η σκανδαλολογία, η οπερετική εικόνα της κυβερνητικής παράταξης και η άσχημη κατάσταση της οικονομίας έχουν δημιουργήσει για την κυβέρνηση μια αρνητική γενικά ατμόσφαιρα. Ωστόσο, και από αυτήν τη δημοσκόπηση προκύπτει η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ και του Γ. Παπανδρέου προσωπικά να αξιοποιήσουν την κυβερνητική φθορά. Έτσι, στην πρόθεση ψήφου και μέσα σε μια εξαιρετικά δυσμενή για την κυβέρνηση συγκυρία η ΝΔ προηγείται του ΠΑΣΟΚ κατά 2,4 μονάδες, ενώ ο Κ. Καραμανλής προηγείται του Γ. Παπανδρέου στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία κατά 18,9 μονάδες. Από την ίδια δημοσκόπηση προκύπτει ανάγλυφη η ζοφερή εικόνα των διαφόρων εξουσιών στα μείζονα ζητήματα της διαφθοράς και διαπλοκής, επί των οποίων η συζήτηση και η αντιπαράθεση κυριαρχούν το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο διάλογο.

Και εδώ ίσως υπάρχει και η ερμηνεία της αδυναμίας του ΠΑΣΟΚ και του αρχηγού του να κεφαλαιοποιήσουν την κυβερνητική φθορά, αφού και σήμερα η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών (45,8% έναντι 34,4%) θεωρεί ότι είναι το ΠΑΣΟΚ υπεύθυνο για τα φαινόμενα διαφθοράς, που συνεχίζουν όμως να υπάρχουν και σήμερα. Ενώ με σημαντική επίσης πλειοψηφία (44,3% έναντι 24,9%) οι πολίτες πιστεύουν πως τα ΜΜΕ στηρίζουν περισσότερο το ΠΑΣΟΚ παρά την κυβέρνηση.

Ωστόσο, η αδυναμία της κυβέρνησης να καταπολεμήσει αποτελεσματικά τη διαπλοκή σε συνδυασμό με τη σκανδαλολογία της περιόδου έχει αρχίσει να δημιουργεί και για τη ΝΔ ένα αρνητικό κλίμα σχετικά με τη διαπλοκή. Έτσι, στο ερώτημα «ποιο κόμμα έχει καλύτερες σχέσεις με τα διαπλεκόμενα» το 38,1% απαντά «το ΠΑΣΟΚ» και το 37,9% απαντά «η ΝΔ». Διαπιστώνεται δηλαδή… περίπου ισοπαλία. Είναι ακόμα άξιο επισήμανσης το γεγονός ότι σε άλλη σχετική ερώτηση οι πολίτες με συντριπτική πλειοψηφία (71,6%) απαντούν πως τα σκάνδαλα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ δεν οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη εξαιτίας της έλλειψης πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι και για την κακή κατάσταση της οικονομίας, που είναι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι πολίτες θεωρούν κατά πλειοψηφία υπεύθυνο το ΠΑΣΟΚ (49,8% έναντι 40,9%).

Διαφαίνεται πάντως και παρά τα παραπάνω «βαρίδια» μια έστω μικρή βελτίωση της θέσης του ΠΑΣΟΚ, το οποίο υπερέχει σε συσπείρωση της ΝΔ, καθώς και στο «ισοζύγιο διαρροών». Βελτίωση πάντως που πολύ απέχει από τη δημιουργία συνθηκών ανατροπής των υφιστάμενων πολιτικών συσχετισμών…

Κρίση αλλά και υπεροχή κυβέρνησης-Καραμανλή


Στην πρόθεση ψήφου (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) η ΝΔ προηγείται του ΠΑΣΟΚ κατά 2,4% (32,9% έναντι 30,5%). Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 6,1%, ενώ ο ΣΥΝ κινείται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας (2,9%). Σε ανοδική τροχιά συνεχίζει να βρίσκεται ο ΛΑΟΣ (4,2%).

Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ έχει μεγαλύτερη συσπείρωση σε σύγκριση με τη ΝΔ (πίνακας 2) και υπερέχει και στο «ισοζύγιο διαρροών» (5,9% έναντι 3,5%).

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία ( ΠΙΝΑΚΑΣ 3) ο Κ. Καραμανλής προηγείται με 46% έναντι 27,1% του Γ. Παπανδρέου. Ο πρωθυπουργός επίσης υπερέχει (ΠΙΝΑΚΑΣ 4) και σε δημοφιλία, με 61,3% έναντι 46,8% του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Είναι δε χαρακτηριστικό τού ότι το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ταλανίζεται από το κακό παρελθόν του και το γεγονός ότι (ΠΙΝΑΚΑΣ 5) οι πολίτες με ποσοστό 35,5% πιστεύουν ότι η κατάσταση θα ήταν χειρότερη αν είχε κερδίσει το ΠΑΣΟΚ τις εκλογές, έναντι του 27,5% που πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερη.

Αλλά και για την κακή κατάσταση της οικονομίας ( ΠΙΝΑΚΑΣ 6) οι περισσότεροι (49,8%) θεωρούν υπεύθυνο το ΠΑΣΟΚ, έναντι του 40,9% που θεωρεί τη ΝΔ. Αντίθετα όμως (ΠΙΝΑΚΑΣ 7) με μεγάλη πλειοψηφία (42,9% έναντι 30,8%) οι πολίτες επιρρίπτουν ευθύνες στη ΝΔ για τις αρνητικές εξελίξεις στα εθνικά θέματα.

Ποιοι φταίνε για διαφθορά-διαπλοκή


Το ΠΑΣΟΚ θεωρείται με μεγάλη πλειοψηφία (45,8% έναντι 34,4%) υπεύθυνο και για τα φαινόμενα διαφθοράς που συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα (ΠΙΝΑΚΑΣ 8).

Όμως στο ερώτημα ( ΠΙΝΑΚΑΣ 9) ποιο κόμμα έχει καλύτερες σχέσεις με τα διαπλεκόμενα, προκύπτει… ισοπαλία, αφού το 38,1% απαντά το ΠΑΣΟΚ και το 37,9% απαντά η ΝΔ.

Αξίζει επίσης να επισημανθεί (ΠΙΝΑΚΕΣ 10 και 11) ότι:

• Με ποσοστό 97,2% οι πολίτες απαντούν ότι υπήρχαν σκάνδαλα την περίοδο που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ.

• Όμως με συντριπτική πλειοψηφία 71,6% πιστεύουν πως αυτά τα σκάνδαλα δεν οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης και μόνο το 21,5% εκτιμά ότι αυτό έγινε λόγω έλλειψης αρκετών αποδείξεων!

Είναι ακόμα αξιοσημείωτο (ΠΙΝΑΚΑΣ 12) πως με μεγάλη πλειοψηφία (44,3% έναντι 24,9%) οι πολίτες πιστεύουν ότι και σήμερα τα ΜΜΕ ευνοούν το ΠΑΣΟΚ παρά την κυβέρνηση!

Κατευθυνόμενη ενημέρωση προσφέρουν τα ΜΜΕ!


Καθόλου ελκτική δεν προκύπτει από την έρευνα η εικόνα των ΜΜΕ και ο ρόλος τους θεωρείται τουλάχιστον κατευθυνόμενος από τα συμφέροντα των «βαρόνων». Είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα σχετικά με τον ρόλο των ΜΜΕ:

• Το 44,9% (ΠΙΝΑΚΑΣ 13) πιστεύει ότι μεγαλοποιούν τα κρούσματα διαφθοράς. Το 36% εκτιμά ότι αποκρύπτουν τα φαινόμενα διαφθοράς ανάλογα με το τι τους συμφέρει (!) και μόνο το 18% πιστεύει πως προβάλλουν σωστά τα κρούσματα διαφθοράς!

• Στο ερώτημα (ΠΙΝΑΚΑΣ 14) ποιος χώρος έχει μεγαλύτερη σχέση με τη διαπλοκή, το 59,1% απαντά «ο χώρος της πολιτικής», το 26% «ο χώρος της δικαιοσύνης» και το 10% «ο χώρος της δημοσιογραφίας».

• Στο αντίστοιχο ερώτημα (ΠΙΝΑΚΑΣ 15) για τη διαφθορά προηγείται η πολιτική με 44,4% και έπονται ο δημόσιος τομέας με 27,1%, η Δικαιοσύνη με 15,2% και η δημοσιογραφία με 8,6%.

Δημοτικότητες


Οι Νικ. Κακλαμάνης, Ντ. Μπακογιάννη και Γ. Βουλγαράκης (ΠΙΝΑΚΑΣ 16) προηγούνται σε δημοτικότητα στον χώρο της ΝΔ, ενώ στον χώρο του ΠΑΣΟΚ (ΠΙΝΑΚΑΣ 17) προηγούνται οι Φ. Γεννηματά, Β. Βενιζέλος και Κ. Σκανδαλίδης.

Για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση τίθεται το ερώτημα ποιο στέλεχος υποστηρίζει καλύτερα το κόμμα του. Στη ΝΔ (ΠΙΝΑΚΑΣ 18) προηγούνται οι Νικ. Κακλαμάνης, Γ. Σουφλιάς, Γ. Αλογοσκούφης, Β. Μεϊμαράκης, Γ. Βουλγαράκης, Θ. Ρουσόπουλος, Πρ. Παυλόπουλος.

Στο ΠΑΣΟΚ (ΠΙΝΑΚΑΣ 19) οι Β. Βενιζέλος, Θ. Πάγκαλος, Α. Διαμαντοπούλου, Α. Λοβέρδος, Απ. Κακλαμάνης.

Ενώ στο ΚΚΕ (ΠΙΝΑΚΑΣ 20) είναι αξιοσημείωτη η πρώτη θέση, μακράν μάλιστα, της Λ. Κανέλλη.


Σχολιάστε εδώ