Ερώτηση στον πρωθυπουργό για «μαύρο χρήμα» σε ΜΜΕ

Η παράταση αφορά το άρθρο 31 του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), στο οποίο γίνεται λόγος για έκπτωση χωρίς δικαιολογητικά για τις «επιχειρήσεις έκδοσης ημερήσιων, εβδομαδιαίων, δεκαπενθήμερων, μηνιαίων πολιτικών, αθλητικών και οικονομικών εφημερίδων και περιοδικών γενικά, τα ακαθάριστα έσοδα αυτών από την πώληση των εντύπων και από καταχωρήσεις γενικά σε αυτά και για τις επιχειρήσεις ραδιοφωνίας-τηλεόρασης, τα προερχόμενα μόνο από διαφημίσεις ακαθάριστα έσοδα.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις έκδοσης ημερήσιων και εβδομαδιαίων πολιτικών, αθλητικών και οικονομικών εφημερίδων και περιοδικών, αναγνωρίζεται έκπτωση χωρίς δικαιολογητικά που υπολογίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των ακαθάριστων εσόδων, των οριζομένων από τις ίδιες διατάξεις και ανεξάρτητα από το ύψος τους. Η παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008, δίνεται μόνο για τις παραπάνω επιχειρήσεις με το επιχείρημα ότι “επηρεάζονται από τα πολεμικά γεγονότα στο Ιράκ”…»

Με βάση τα παραπάνω, ρωτά ο κ. Μάνος τον Κώστα Καραμανλή: «Αν θεωρεί εύλογο και δίκαιο να επιτρέπεται, αποκλειστικώς και μόνο στις επιχειρήσεις Tύπου και στις ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις, η πραγματοποίηση μαύρων συναλλαγών ετησίου ύψους μεγαλύτερου των 3 εκατ. ευρώ. Αν προτίθεται να καταργήσει τη διάταξη μια και ο… επηρεασμός των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων από τα πολεμικά γεγονότα του Ιράκ πρέπει να έχει περιορισθεί. Και αν γνώριζε την ύπαρξη αυτής της διάταξης».


Σχολιάστε εδώ