Στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την κρατική διαφήμιση

Σύμφωνα με την ΕΙΗΕΕ, «όπως αποδεικνύεται και από τον απολογισμό που δόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας στη γνωμοδοτική επιτροπή για την παρακολούθηση της κατανομής της κρατικής διαφήμισης στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, στο διάστημα αυτό δεν τηρήθηκε η απαίτηση του Νόμου 2130/96, βάσει του οποίου το Δημόσιο υποχρεώνεται να παραχωρεί το 70% των κρατικών διαφημίσεων στα αθηναϊκά ΜΜΕ και το 30% στα περιφερειακά». Στο μεταξύ, το υπουργείο Επικρατείας προχωράει στον διαγωνισμό για την εμβέλεια του επαρχιακού Τύπου. Στην επιτροπή που συγκροτήθηκε συμμετέχουν οι Κωνσταντίνα Καλιμάνη, υπάλληλος του υπουργείου Επικρατείας, Σπύρος Κορούπης, ειδικός σύμβουλος του γενικού γραμματέα του υπουργείου Οικονομίας, Ευαγγελία Λάμπρου, διευθύντρια προώθησης πωλήσεων του ΟΠΑΠ, Άγγελος Παπουτσής, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού Ελέγχου του ΟΠΑΠ, Πασχαλία Τσελεκίδου, προϊστάμενη δημοσίων σχέσεων του ΟΠΑΠ, Κωνσταντίνος Μπαρκούρα, υπάλληλος της γενικής γραμματείας, Παναγιώτα Συριοπούλου, υπάλληλος της γραμματείας και Νίκος Λαμπρόπουλος, επίσης υπάλληλος της γραμματείας.


Σχολιάστε εδώ