Παράνομα κατέχει από το 1997 τη δεύτερη θέση ο καθηγητής κ. Κλαμαρής

Το άρθρο 6 (παρ. 1) του νόμου 2530/1997 απαγορεύει ρητά σε πανεπιστημιακό μέλος να κατέχει δεύτερη θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και προβλέπεται ότι εντός δύο μηνών μετά τη δημοσίευση του νόμου θα πρέπει οι κατέχοντες δεύτερη θέση να επιλέξουν αν θα κρατήσουν τη θέση του πανεπιστημίου ή τη δεύτερη δημόσια θέση.

Ο κ. Κλαμαρής όμως δεν έπραξε κάτι τέτοιο, αλλά αντιθέτως συνέχισε να εισπράττει τον μισθό ως νομικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που ορισμένοι μάλιστα χαρακτήρισαν… αργομισθία (!), ενώ η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών, που είχε εκ του νόμου υποχρέωση (σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2 του νόμου 2530) να επιληφθεί της υποθέσεως εντός προθεσμίας 2 μηνών και να παραπέμψει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΕ. Να σημειωθεί ότι η απόφαση του Π.Σ. στην περίπτωση ύπαρξης ασυμβίβαστου συνεπάγεται την ποινή της οριστικής παύσης και λαμβάνεται μάλιστα (η απόφαση του Π.Σ.) εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών! Ο νόμος προβλέπει ότι η Σύγκλητος μπορεί να συγκληθεί είτε κατόπιν καταγγελίας είτε αυτεπάγγελτα. (Αυτή τη… συναδελφική αλληλεγγύη είχε προφανώς υπʼ΄ όψιν του ο εφέτης κ. Ασημακόπουλος, που μειοψήφησε κατά την εκδίκαση της αγωγής του Κλαμαρή) όταν στην επιστολή του προς το νομικό περιοδικό «ΔΙΚΗ» μιλούσε για «συντεχνίες»).

Την παράνομη κατοχή της δεύτερης θέσης από τον κ. Κλαμαρή είχε υπʼ΄ όψιν του και το Ελεγκτικό Συνέδριο, γι’ αυτό και τον Μάιο του 2001 με απόφασή του αρνήθηκε να εγκρίνει την πληρωμή του χρηματικού εντάλματος με την αμοιβή του ως νομικού συμβούλου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Και εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι την αρχική άδεια για να γίνει… ΔΙΠΛΟΘΕΣΙΤΗΣ ο κ. Κλαμαρής την πήρε το 1991 από την τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη, με υφυπουργό Παιδείας την κυρία Καλλιόπη Μπουρδάρα, σήμερα αντιδήμαρχο Αθηνών.

Τότε ο νόμος επέτρεπε την κατοχή δεύτερης θέσης, με την προϋπόθεση της παροχής άδειας. Ο νόμος όμως το 1997 άλλαξε και καθιέρωσε το ασυμβίβαστο, όπως γράψαμε παραπάνω.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν νομοθετεί…


Ο κ. Κλαμαρής σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί μας υποστήριξε ότι δεν έχει κανένα κώλυμα, γιατί η θέση του νομικού συμβούλου δεν θεωρείται ως δεύτερη, επειδή δεν κατέχει «έμμισθη οργανική θέση του Ιδρύματος», όπως αναφέρεται σε βεβαίωση με ημερομηνία 6/4/2001 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και ως επιχείρημα ο κ. Κλαμαρής προβάλλει ως… γνωμοδότηση επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ημερομηνία 2/5/2001, που υπογράφει ο τότε πρόεδρος Αντώνης Ρουπακιώτης και ο τότε γενικός γραμματέας Θαν. Κανελλόπουλος, σε απάντηση αιτήματος του κυρίου καθηγητή.

Η δισέλιδη «γνωμοδότηση» καταλήγει ως εξής:
«4. Κατά συνέπεια, η με βάση την από 30/10/1999 σύμβασή σας, προσφορά νομικών υπηρεσιών προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συνιστά άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος δικαστικού ή νομικού συμβούλου ή δικηγόρου με πάγια αντιμισθία υπό καθεστώς έμμισθης εντολής προς το ΝΠΔΔ ε την επωνυμία ʽʽΠανεπιστήμιο Θεσσαλίαςʼʼ και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα του Κώδικα περί Δικηγόρων, ούτε σε εκείνα του Ν. 2530/1997, εφόσον άλλωστε σεις δεν κατέχετε θέση πρύτανη, αντιπρύτανη, κοσμήτορα, προέδρου ή αντιπροέδρου διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τα οποία ισχύει η απαγόρευση οποιασδήποτε εξωπανεπιστημιακής επαγγελματικής απασχόλησης, ούτε αναπτύσσετε δραστηριότητες, που εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 6 Ν. 2530/1997 που ισχύουν για μέλη ΔΕΠ)».

Μπορεί να έχουν δίκιο οι υπογράφοντες, πλην όμως δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια νομική άποψη, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί, κύριε Κλαμαρή, να καταργήσει νόμους ή να υπερισχύσει διατάξεων νόμου. Άλλωστε είναι γνωστό πώς εκδίδονται τέτοιες απόψεις…

Επομένως ο νόμος 2130/1997 ισχύει από τη στιγμή που κάποιος μεταγενέστερος δεν τον τροποποιεί και άρα δεν δημιουργεί δίκαιο… Τώρα, αν ο Άρειος Πάγος, όπως διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή που μας στείλατε, σας δικαιώνει, κ. Κλαμαρή, δεν γνωρίζουμε την απόφαση για να ξέρουμε πού στηρίζει την αποδοχή της διεκδίκησής σας, που είχε απορρίψει το Εφετείο.

Τι άλλο διεκδικείτε;

Μας κάνει όμως εντύπωση, κύριε καθηγητά, μια παράγραφος στην αρχή της πρώτης επιστολής που μας στείλατε. Λέτε συγκεκριμένα ότι «Το γεγονός ότι το σύνολο των διαφορών ΜΟΥ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαρκεί ακόμη…». Τι εννοείτε, από τη στιγμή μάλιστα, όπως μας διαβεβαιώνετε, στην κατάληξη της δεύτερης επιστολής σας, ότι ο Άρειος Πάγος σας δικαίωσε; Ότι έχετε λαμβάνειν και άλλα χρήματα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας;

Αδιαμφισβήτητα ντοκουμέντα


Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά από αυτήν την υπόθεση, τα παρακάτω στοιχεία είναι πάνω από κάθε αμφισβήτηση, κύριε Κλαμαρή:

1. Η κ. Μπουρμπούλια είναι μία εκ των δύο δικαστών που απασχόλησαν πρόσφατα την κοινωνία στο πλαίσιο της κάθαρσης της δικαιοσύνης. Είναι πρώην δικαστίνα, κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση των παραδικαστικών κυκλωμάτων. Φυγοδικεί. Η κυρία αυτή με την υπ. αριθ. 238/2002 έδωσε στον κ. Κλαμαρή ό,τι δικαστικά επιδίωξε. Η σύνθεση ήταν μονομελής. Δηλαδή η κ. Μπουρμπούλια δίκασε κατά τον νόμο μόνη.

2. Η απόφαση της Μπουρμπούλια, έπειτα από έφεση που άσκησε το ελληνικό Δημόσιο εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε από την πλειοψηφία, κ. καθηγητά. Συγκεκριμένα, το Εφετείο Αθηνών είπε ότι ήταν άκυρη η σύμβασή σας, κ. Κλαμαρή. Δεν δικαιούστε τις αιτούμενες αποδοχές με βάση τη σύμβασή σας έμμισθης εντολής. Το Πρωτοδικείο, δηλαδή η Μπουρμπούλια, έσφαλε κατά την εφαρμογή του νόμου.

3. Στη συνέχεια, δύο από τους εφέτες είπαν, ως προς την επικουρική βάση της αγωγής σας, ότι το Πανεπιστήμιο στη θέση του νομικού συμβούλου θα χρησιμοποιούσε άλλον δικηγόρο για τον ίδιο χρόνο και σας επιδίκασε, εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου, 8.316 ευρώ και 15 λεπτά.

4. Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ εφέτης κ. Ασημακόπουλος μειοψήφησε. Κατά την άποψή του, αξίωση από μισθό από μέρους εργαζομένου υπάρχει όταν παρέχεται αντίστοιχη εργασία, κ. Κλαμαρή. Στην περίπτωσή σας όμως δεν αποδείχθηκε ότι το ελληνικό Δημόσιο ωφελήθηκε από την προσφορά νομικών υπηρεσιών από μέρους σας. Δηλαδή κακώς σας επιδικάσθηκαν τα χρήματα από την πλειοψηφία.

5. Όμως ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ δεν σταμάτησε εδώ. Έστειλε στο έγκριτο νομικό περιοδικό «ΔΙΚΗ», το οποίο διευθύνει ο καταξιωμένος καθηγητής Κώστας Μπέης, δύο φορές γράμμα για να δημοσιευθεί η απόφαση της υπόθεσης Κλαμαρή. Το ζήτησε μετ’ επιτάσεως. Ήθελε προφανώς να τεθεί υπόψη όλου του νομικού κόσμου ότι αυτός δεν συμφωνούσε με την απόφαση.

6. Δικηγόρος, επώνυμα, δηλαδή υπεύθυνα, στέλνει γράμμα στη «ΔΙΚΗ» τον Οκτώβριο και καταγγέλλει ότι «έχει δίκιο ο κ. εφέτης να θέλει τη δημοσιοποίηση της μειοψηφίας του, καταλογίζοντας εμμέσως πλην σαφώς σκοπιμότητες και ”συντεχνιακές” εξαρτημένες και πάντως όχι άδολες σκοπιμότητες, που φαίνεται να διαπίστωσε στη μυστική διάσκεψη που η πλειοψηφία αποδοκίμασε την εισήγησή του».

Πολλά τα ερωτηματικά


1. Ανάμεσα στους πάρα πολλούς δικαστές του Πρωτοδικείου Αθηνών, του μεγαλύτερου δικαστηρίου της Ελλάδας, πόσες πιθανότητες έχει κάποιος, κ. Κλαμαρή, να πέσει πάνω στην Μπουρμπούλια; Ασφαλώς πρόκειται περί τύχης.

2. Πόσες φορές έχετε διαπιστώσει, κύριε καθηγητά της Δικονομίας, εφέτη-εισηγητή να δείχνει τέτοια επιμονή ως προς τη δημοσίευση της κρίσης του; Σε απόφαση που εξαφάνισε την απόφαση Μπουρμπούλια και τελικά, όμως, σας έδωσε χρήματα εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

3. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «ΔΙΚΗΣ» του Οκτωβρίου, ο ίδιος δικηγόρος καταγγέλλει δημόσια ότι «επί της ουσίας και σύμφωνα με τη μείζονα πρόταση της ομόφωνης απόφασης ήταν αρκετές νομίζω οι αργομισθίες που εισέπραξε ο εντολοδόχος ενάγων από μία σκανδαλώδη σύμβαση που υπογράφτηκε και εγκρίθηκε από τους υπουργούς που επαγγέλθηκαν την κάθαρση το έτος 1990». Τι απαντάτε σε αυτά κ. Κλαμαρή;

4. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα του δικηγόρου στο έγκριτο νομικό περιοδικό «ΔΙΚΗ», «το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις με την επιστημονική ή δικαστική καλλιέργεια της δημόσιας βλακείας». Τι απαντάτε σε αυτό κ. Κλαμαρή;

5. Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής που σας τίμησε με το αξίωμα του νομικού του συμβούλου, έχει κατ’ επανάληψιν -και μπράβο του- τονίσει την απαραίτητη τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της αξιοκρατίας. Συμβιβάζονται όλα αυτά με δημοσιεύματα σε επιστημονικό περιοδικό με επώνυμες καταγγελίες για αργομισθίες; Επ’ ευκαιρία, πόσες θέσεις κατέχετε σήμερα στο ευρύτερο ελληνικό Δημόσιο, κ. Κλαμαρή; Είστε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Πινακοθήκης; Τι σχέση έχετε με τη ζωγραφική και τις καλές τέχνες;

6. Και εσείς, όπως και κάθε πολίτης, έχετε δικαίωμα να καταφεύγετε στα δικαστήρια. Και να ζητάτε χρήματα. Εις βάρος του Δημοσίου. Το ερώτημα είναι εάν τα δουλέψατε και γιατί σας καταγγέλλουν.

7. Την ταμπακιέρα. Υπάρχει σχετικά με την υπόθεση Κλαμαρή, γνωμοδότηση ή απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τι λέγει σχετικά με τις αξιώσεις που προβάλατε; Επομένως όλα αυτά για την ταμπακιέρα, κ. Κλαμαρή, και τίποτε άλλο.

Όπως προκύπτει από όλα τα παραπάνω, όσο μεγαλύτερη δημοσιότητα παίρνει η υπόθεση Κλαμαρή τόσο περισσότερα νέα στοιχεία έρχονται στο φως, που εκθέτουν τον διευθυντή του Νομικού Γραφείου του πρωθυπουργού.

Δεν εξηγεί γιατί παράνομα επέτρεψε η κυρία Μπουρμπούλια να παρασταθεί δικηγόρος του κυρίου Κλαμαρή (ο επίκουρος καθηγητής Κώστας Παπαδημητρίου), όταν ο Κώδικας των Δικηγόρων το απαγορεύει ρητώς όταν ο αντίδικος είναι καθηγητής της Νομικής.

Θα ήταν χρήσιμο να εξηγήσει ο κ. Κλαμαρής ποιος διόρισε τον κ. Ν. Κατηφόρη ως δικηγόρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εναντίον του οποίου ο καθηγητής έστρεψε την αγωγή του. Ποια η σχέση του κ. Κλαμαρή με τον λέκτορα κ. Κατηφόρη; Αληθεύει ότι είναι επιστημονικός συνεργάτης και υφιστάμενός του στο Πανεπιστήμιο ή πρόκειται περί λάθους;

Και πώς εξηγεί το πρωτοφανές, όπως καταγράφεται στην απόφαση που εξέδωσε η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα κυρία Μπουρμπούλια, ότι ομολόγησαν οι διάδικοι, δηλαδή ο κ. Ν. Κατηφόρης, δικηγόρος δηλαδή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στήριξε την άποψη του ενάγοντος; Έχει ξαναγίνει αυτό, αν πράγματι συνέβη;

Μας αδικεί όμως ο κ. Κλαμαρής όταν υποστηρίζει ότι δεν δημοσιεύσαμε την απόφαση της πλειοψηφίας του Εφετείου, που τον δικαιώνει! Προφανώς οργισμένος από τις αποκαλύψεις μας, ο κ. Κλαμαρής δεν διάβασε μετά προσοχής το ρεπορτάζ μας.

Όμως, αν και ξέρει την απόφαση του Εφετείου ο κ. Κλαμαρής, παραποιεί την αλήθεια, γιατί η απόφαση της πλειοψηφίας κάθε άλλο παρά τον δικαιώνει! Αφ’ ενός μεν ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την απόφαση της κ. Μπουρμπούλια – και εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι προστίθεται άλλη μια υπόθεση για την οποία θα πρέπει να εξηγήσει τη ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ της υπέρ του κ. Κλαμαρή – και αφ’ ετέρου απορρίπτει την κύρια βάση της αγωγής του νομομαθούς κυρίου διευθυντή του Νομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, δηλαδή ότι αυτά που ζητάει ο κ. καθηγητής για… δεδουλευμένα ως νομικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, απεδείχθη ότι ΔΕΝ ΤΑ ΔΟΥΛΕΨΕ!

Βέβαια δέχθηκε την επικουρική βάση, η οποία όμως, δηλώνει ο εφέτης που μειοψήφισε, πρέπει και αυτή να απορριφθεί!

Και βέβαια υπάρχει και η γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ομόφωνα λέει ότι είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ η απαίτηση του κ. Κλαμαρή!

Τι θα έπρεπε να είχε ΗΔΗ πράξει ο καθηγητής; Να είχε δηλώσει δημόσια ότι παραιτείται της οποιασδήποτε διεκδίκησης αποδοχών και τα χαρίζει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας… Να είναι το φωτεινό παράδειγμα των φοιτητών του και το παράδειγμα για τους άλλους συναδέλφους του.

Διπλοθεσίτες καθηγητές όταν υπάρχουν τόσοι άνεργοι δικηγόροι είναι πρόκληση
Καταλήγοντας, η πικρή γεύση που μένει είναι ότι οι πανεπιστημιακοί καθηγητές μας ζουν στον κόσμο τους και μακριά από τα προβλήματα, σκέπτονται τον εαυτούλη τους και γαία πυρί μειχθήτω. Από τη μια μεριά η ποιότητα της παιδείας, των γνώσεων, της μόρφωσης που προσφέρουν. Και η απουσία κάθε αγωνιστικότητας για την αλλαγή και τη βελτίωση της υποδομής. Και από την άλλη η κοινωνική προσφορά τους, η αγωνία τους, το ενδιαφέρον τους για την επόμενη μέρα των φοιτητών τους.

Αν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν το πτυχίο τους, αν ανοίξει ο δρόμος για μια δουλειά. Και ενώ αυτοί εξασφαλίζουν δεύτερη και τρίτη και πολλαπλές θέσεις εργασίας, ο νέος δικηγόρος δεν βρίσκει δουλειά και προσπαθεί να ζήσει με 200 και 300 ευρώ.

Αυτά, κύριε Κλαμαρή, και σεις και όλοι οι συνάδελφοί σας πρέπει να σκεφθείτε. Και να περιορισθείτε, όσο υπάρχουν άνεργοι, σε μία θέση, προκειμένου να μην πεινάνε τα παιδιά σας, οι φοιτητές σας. Εδώ βρίσκεται το μεγάλο λάθος σας… Η απληστία, με όλη την εκτίμηση που πρέπει κανείς να έχει στους πανεπιστημιακούς δασκάλους. Αλλά και σεις πρέπει κάπου κάπου να κοιτάτε και προς τα κάτω…

ΥΓ.: Θα επισημάνουμε την παράλειψή σας (;) να μην υπάρχει προσφώνηση, ούτε χαιρετισμός στις επιστολές σας, κάτι που είναι αυτονόητο και για τον πιο αγράμματο, που δεν έχει περάσει από πανεπιστήμια…


Σχολιάστε εδώ